Biologie

Biologie je velmi široký a rozmanitý vědní obor. Může se mu věnovat laik pozorováním živočichů, rostlin, ekosystému rybníka, lesa nebo třeba akvária…

Odborník se pak zabývá mnohem užšími tématy, jako například šlechtěním rostlin, přenosu virových, bakteriálních, parazitických chorob, biochemickými procesy v živých buňkách, genetickými vlivy, zkoumáním otisků a zkamenělin z dob velmi dávných. Na našem gymnáziu se snažíme přiblížit mladým lidem kousek od každého oboru tak, aby je to zaujalo.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
52 Kabinet biologie Mgr. Jana Bartoníková
(předseda)
7 Kabinet TV ženy Mgr. Zuzana Bartoníková
17 Kabinet chemie Mgr. Zdeňka Jančíková
17 Kabinet chemie Mgr. Lada Macháčová
52 Kabinet biologie Mgr. Jiří Růžička
52 Kabinet biologie Mgr. Petra Urbášková
52 Kabinet biologie Mgr. Helena Zatloukalová

Známe výsledky národního kola YPEFu !

Tříčlenné družstvo - Josef Doležel, Robin Botor a Vojta Herinek (VI.b) se po prvním dni lesnicko-biologické soutěže drželo na prvním místě.

Výlet prim do Dinoparku a ZOO Vyškov

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 jsme spolu s primou b jeli do Vyškova do Dinoparku a následně do ZOO.

Lesní pedagogika - program pro sekundy

Hledáte inspirativní zážitky pro vaše děti v přírodě? Přidejte se k našim lekcím lesní pedagogiky!

Naši žáci opět úspěšní – krajské kolo biologické olympiády

V květnu proběhla krajská kola biologické olympiády kategorie C a D.

Krajské kolo soutěže Zlatý list

Pršelo a pršelo, a my se vydali na soutěž, která měla celá probíhat v parku a rozáriu v Olomouci...

Izolovali jsme DNA

z banánu, citronu, kiwi, mrkve, rajčete...

Zlatý list - biologická soutěž na BIOS Přerov

V pátek 3. května 2024 se družstva nižšího gymnázia účastnila místního kola soutěže Zlatý list.

Bio-geo exkurze Pálava 2024

V úterý 2. května 2024 se vydali žáci obou prvních ročníků a kvint na exkurzi do chráněné krajinné oblasti Pálavských vrchů.

Postupujeme do národního kola YPEF

Dnes proběhlo v Hranicích na Moravě regionální kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests). Naši studenti si vedli velice dobře. 

Úspěšné okresní kolo v BIO

Opět jsme zaznamenali úspěch v biologické olympiádě - tentokrát v okresním kole v kategorii nejmladších – naši žáci obsadili první tři místa.

Úspěšné krajské kolo biologické olympiády

Další úspěch našich žáků v BIO – tentokrát na krajské úrovni.

V soutěži Naší přírodou jsme dost dobří!

Víte, co znamená pojem ošupení hadů, že naší nejvyšší trávou je rákos, nebo že naším největším motýlem a současně i největším motýlem evropským je …

Úspěšné okresní kolo biologické olympiády

Skvělý úspěch studentek v okresním kole biologické olympiády v kategorii C!

Úspěch v YPEF

V pátek se studentům naší školy dařilo v lesnicko-biologické soutěži YPEF.

Jsme ochotni pomoci nemocným

Počet lidí zaregistrovaných v Českém národním registru dárců dřeně jsme tento týden navýšili o 53!

Znáte dopamin?

Dopamin je chemická látka, hormon, který se vytváří v tělech obratlovců a pomáhá při přenosu impulzů v mozku.

Projekt Erasmus+ „From Roots to Routes“ úspěšně zahájen

Ve dnech 5. až 7. února nás navštívili kolegové ze dvou středních škol, s nimiž se podílíme na projektu Erasmus+ „Od kořenů k cestám“: z I.E.S. Martí…

Na návštěvě v přerovské nemocnici

I letos jsme se byli podívat na fungování některých oddělení přerovské nemocnice, pravidelně se zajímáme o dárcovství krve.

Za světlem a světluškami do Brna

Ve středu jsme vyrazili s kvintou_a na výstavu brouků a do Vida centra v Brně.

Inovativní výuka bez školních lavic

… aneb podzimní škola v přírodě - jak to viděli na druhém turnusu.

Podzimní škola: Cesta k inovativní výuce a poznávání přírody

První říjnový týden byl pro žáky naší školy vskutku nezapomenutelným zážitkem. V tomto období se totiž díky OP JAK uskutečnila Podzimní škola, která …

Exkurze do Modré

Ve středu 13. září se žáci sext a druhých ročníků zúčastnili biologicko-dějepisné exkurze do obce Modrá.

Dokončujeme projekt Erasmus

Mezinárodní spolupráce s dalšími školami směřuje do finiše.

Naše studentka na kurzu biochemie na MU

Co všechno viděla? Pustili ji do laboratoří? Jak se jí tam líbilo? Čtěte dál…

DEN EVVO 2023 - pohledem žáků

Na konci roku žáci Gymnázia jakuba Škody vyrazili poznávat bližší i vzdálenější kouty svého kraje.

Přežijí želvušky jaderný útok?

Jakub Pavlík by o tom mohl něco vědět...

Dinosauři i domácí zvířata

Koncem května 2023 navštívily primy Dinopark a ZOO Vyškov.

Další vítězství v krajském kole BIO

Naši nejmladší biologové se velmi dobře zapsali v krajském kole biologické olympiády.

Kvartáni v Muzeu dobývání nafty

Ve středu 10. 5. třída IV.A jela vlakem do Hodonína, aby se zúčastnila exkurze do Muzea naftového dobývání a geologie.

Exkurze Modrá

Dne 10.května 2023 se naše třídy 2.b a 2.a vydaly na výlet na Modrou a zážitek to byl skutečně neskutečný.

Vynikající úspěch našich žáků v krajském kole biologické olympiády

Ve čtvrtek 10.května 2023 proběhlo krajské kolo biologické olympiády kategorie C, kde okres Přerov reprezentovali naši tři žáci. Také na krajské …

Bio-geo exkurze Pálava 2023

Pálava 2023  pohledem žáků 1. A

Krajské kolo YPEF

Máme za sebou regionální kolo přírodovědné soutěže YPEF!

Vynikající výsledky našich žáků v biologické olympiádě

Na začátku jara proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky vyššího gymnázia a okresní kola pro žáky nižšího gymnázia.

Za zvířaty v Lešné

V ZOO Lešná se pomalu probouzí příroda i zvířata ze zimního klidu, tak jsem se na ně jeli podívat.

V YPEF postupujeme dál

Dne 2. března proběhlo v Lipníku nad Bečvou místní kolo přírodovědné soutěže YPEF.

Máme šanci zazářit

V době covidové se hodně zúžil registr dárců kostní dřeně, a tak jsme se rozhodli pomoci.

Biotechnologie a genové inženýrství

20.12.2022 proběhla v předvánoční atmosféře popularizačně-vzdělávací přednáška pro maturanty GJŠ. Tématem přednášky byla biotechnologie a genové …

Sextáni a biotechnologie

Před prázdninami se byli studenti obou sext podívat v laboratořích na Katedře biotechnologií PřF UPOL v Olomouci.

Jak jsme se ponořili do světa genetiky

V úterý 25. října 2022 jsme se my, žáci třídy 3.A a pár seminaristů z biologie vydali do Brna do biotechnologické firmy, zabývající se mimo jiné …

Přírodovědný klokan 2022

Soutěž Přírodovědný klokan má podobnou strukturu a organizaci jako soutěž Matematický klokan. Jde o zodpovězení otázek s různým počtem bodů podle …

Den EVVO

V pondělí 27.června proběhl DEN EVVO - POZNEJ SVŮJ KRAJ.

Velký úspěch v YPEF

Naši kluci se v lese neztratí!!

Krajská kola biologických soutěží

V teplých květnových dnech pokračovaly biologické soutěže pro nižší gymnázium krajskými koly.

Postupujeme do národního kola YPEFu!!!

Dnes proběhlo v Hranicích na Střední lesnické škole regionální kolo biologicko-lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests).

Zlatý list – soutěž o přírodě v přírodě

Zběhovec, česnáček, vřetenuška - podivné to pojmy, čeština si s námi pěkně hraje. Jsou to jména tří z deseti organismů, které měli za úkol poznat a …

Jak přežít zimu – vědí nejlépe žáci naší školy

Ve druhé polovině dubna proběhla okresní kola biologické olympiády pro nižší gymnázium na téma JAK PŘEŽÍT ZIMU.

Šikovní biologové v krajském kole BIO

Na začátku jara proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky vyššího gymnázia.

Na návštěvě v nemocnici Přerov

Žáci septimy a třetího ročníku navštívili v přerovské nemocnici hematologicko- transfúzní oddělení v rámci cvičení z biologie.

Mladí lidé v evropských lesích

Jestli umíte poznat, komu patří shozené paroží, jak se jmenují lesní byliny, jaké letokruhy má dub nebo smrk, patříte k dobrým adeptům soutěže YPEF.

Bezobalový workshop v biologii

Řekněme si to bez obalu... S planetou to nevypadá bůhvíjak růžově  a mělo by se s tím něco dělat. Ale co?

Vědecký čtyřboj

Ve dnech 1.a 2. prosince proběhla další z online soutěží přírodovědného charakteru Vědecký čtyřboj. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva.

Geologie a paleontologie jako fascinující vědy

Zkameněliny trilobitů, otisky kmenů prvohorních plavuní a přesliček, na první pohled nenápadné vltavíny, na druhou stranu umělé drahokamy... To je …

Medici předávají zkušenosti

Jak se připravit na přijímačky, jak se učit na lékařské fakultě, na co se soustředit při studiu, jak využít volný čas - pokud nějaký zbude... Medici …

Na návštěvě biotechnologické laboratoře v Brně

Zajímalo nás, jak a kde se vyrábí sady pro detekování nemocí, aktuálně Covidu 19...

Přírodověný klokan 2021

… soutěž vyhlašovaná každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. …

Mladý přírodovědec - první schůzka 19. 10. 2021

V letošním školním roce bude opět fungovat přírodovědný kroužek "Mladý přírodovědec" pro žáky nižšího gymnázia.

Úspěch v národním kole soutěže YPEF

Ve středu 15.9. a čtvrtek 16.9. 2021 se v Kostelci nad Černými Lesy uskutečnilo národní kolo přírodovědné soutěže YPEF (Young People in European …

Byli jsme na houbách

V pátek  17. 9. 2021 navštívili žáci první a výstavu hub pořádanou Mykologickým spolkem Přerov v klubu Teplo.

Krajský Zlatý list

Ve čtvrtek 24.6.2021 se vybraní nadějní přírodovědci nižšího gymnázia zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list v Olomouci.

Exkurze za živou a mrtvou vodou

Najdeme živou a mrtvou vodu jen v pohádkách? Kvartáni se ji rozhodli hledat i dnes.

YPEF - postupujeme dál!

Další kolo YPEF proběhlo pro naše družstva opět velmi úspěšně. A jedeme dál!!

Finále soutěže Naší přírodou 2020/21

Naši mladší i starší studenti prokázali, že přírodu mají nejen rádi, ale že jí také dobře rozumí.

Biologická olympiáda 2021 - školní kolo

Jak moc velký rozdíl je mezi vodovodní vodou a minerálkou? A zkoušeli jste někdy, jestli umí vajíčko plavat?

Jak dopadl YPEF?

Co je to YPEF? Čeho se týká? Čtěte dále v článku…

Naší přírodou - kvalifikační kolo

Ve středu 24. února 2021 se konalo kvalifikační kolo poznávací soutěže Naší přírodou, která je …

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc