Učebny a vybavení

Naše škola disponuje velmi bohatou didaktickou výbavou, která umožňuje používání nejmodernějších metod výuky, které se neobejdou bez využití multimediálních pomůcek používaných již téměř ve všech předmětech.

Téměř každý přemět má svou odbornou učebnu, vybavenou speciálně k jeho výuce.

Stačí postupně jmenovat odbornou učebnu  chemie, dvě učebny fyziky, dvě učebny biologie, učebnu zeměpisu, dějepisu, společenských věd, jazyka českého,hudební výchovy, ...
Laboratorní práce probíhají ve stále průběžně modernizovaných laboratořích fyziky, chemie a biologie!

Každá třída se v těchto učebnách učí jednotlivým předmětům minimálně jednou týdně!

Výuka výtvarné výchovy probíhá ve dvou speciálních učebnách vybavených mimo jiné vypalovací pecí pro keramiku, hrnčířským kruhem.. Výuka cizích jazyků probíhá v pěti jazykových učebnách. Ty jsou postupně vybavovány dataprojektory, které zobrazujícími signál z videa, z čtecí kamery, televizní signál a monitor PC - tedy jak programy a internet z počítače, tak samozřejmě CD a DVD.

POČÍTAČOVÁ SÍŤ - patří svým rozsahem a funkcí rozhodně k nejpokročilejším technologiím školy! V celorepublikovém měřítku patří ke špičce!

Všechny PC jsou propojeny v síti a profily uživatelů se přenáší mezi stanicemi. Celá síť je připojena k Internetu vysokorychlostní linkou, která plně postačuje ke kvalitní práci. Přístup k Internetu tak mají studenti on-line zcela zdarma kdykoliv kdy je otevřena škola jak v učebnách, tak bezdrátově Wi-Fi připojením po celé budově školy. Přístup na webovské stránky ani k poště není nijak omezen. Po přijetí ke studiu je každému studentovi přidělena identifikace a mailová adresa s doménou gjs.cz a stejnojmenný google účet. Prostřednictvím Intranetu jsou studenti i profesoři informování o aktuálním dění a změnách v životě a organizaci školy (aktuality, rozvrh, suplování, jídelníček...)

Každý klient sítě (800 klientů) má přidělenu svou diskovou kapacitu a neomezené místo v google cloudu. Ke všem prvkům sítě mají uživatelé volný přístup z mimoškolního prostředí a mohou tak z domu (a odkudkoliv ze světa) pracovat z disky na serverech školy a volně spravovat jak svou poštu tak všechna dle svých práv dostupná data.

O životě školy informujeme nejen na webovských stránkách školy www.gjs.cz, ale i na stránkách jednotlivých předmětů (fyzika, biologie, dějepis, chemie, německý jakyk, matematika a další).

Dalšími ne zcela standardními vymoženostmi školy jsou jistě studentský klub s občerstvením, tělocvična s rekonstruovanými sprchami a nově vybavenou a stále inovovanou posilovnou, hřiště....

Číslo Třída Název Umístění Vybavení
Číslo Třída Název Umístění Vybavení
1 Tělocvična přízemí vlevo K výuce
3 Posilovna přízemí vlevo K výuce
10 Školní klub přízemí vlevo K výuce
11 sekunda a Třída přízemí vlevo K výuce, Tabule
18 Laboratoř chemie přízemí vpravo K výuce
19 Laboratoř chemie přízemí vpravo K výuce
20 septima b Učebna chemie přízemí vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
21 Učebna chemie LCH přízemí vpravo K výuce
23 Učebna UVV1 přízemí vpravo Tabule, K výuce
24 Učebna UVV2 přízemí vpravo Tabule, K výuce
27 oktáva a Učebna českého jazyka 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk
28 Učebna JU5 1. patro vpravo Tabule, Počítač, K výuce
30 čtvrtá b Učebna společenských věd 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
32 septima a Učebna fyziky 2 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
33 Laboratoř fyziky 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Více počítačů
36 sexta a Učebna fyziky 1 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
37 čtvrtá a Učebna dějepisu 1. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
41 Učebna IVT2 1. patro střed K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Více počítačů
43 Učebna IVT1 1. patro vlevo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Více počítačů
45 Knihovna 1. patro vlevo K výuce, Pro zaměstnance
47 Učebna JU4 1. patro vlevo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
53 Laboratoř biologie 2. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
54 kvinta a Učebna biologie 1 2. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
55 Učebna JU1 2. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
56 třetí b Učebna biologie 2 2. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
57 kvinta b Polytechnická učebna 2. patro vpravo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Více počítačů
60 Aula 2. patro střed K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
61 sexta b Učebna matematiky 2. patro vlevo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
62 druhá a Učebna zeměpisu 2. patro vlevo K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Více počítačů
63 tercie a Učebna 2. patro vlevo K výuce, Tabule
64 Učebna JU2 2. patro vlevo K výuce, Tabule, Zvuk
65 prima b Učebna 2. patro vlevo K výuce, Tabule
74 tercie b Učebna přístavba 2. patro Tabule, K výuce
75 prima a Učebna přístavba 2. patro Tabule, K výuce
76 kvarta a Učebna přístavba 2. patro Tabule, K výuce
79 kvarta b Učebna přístavba 3. patro Tabule, K výuce
80 sekunda b Učebna přístavba 3. patro Tabule, K výuce
81 třetí a Učebna hudební výchovy přístavba 3. patro Tabule, Zvuk, K výuce
86 Učebna JU3 přístavba 4. patro K výuce, Projektor, Tabule, Zvuk, Počítač
87 první a Učebna přístavba 4. patro Tabule, K výuce
88 druhá b Učebna přístavba 4. patro Tabule, K výuce
89 první b Učebna přístavba 4. patro Tabule, K výuce

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc