Hudební výchova

V předmětu Hudební výchova se setkáme s činnostmi poslechovými, pěveckými, instrumentálními a hudebně pohybovými.

Předmět je vyučován ve specializované učebně, kde je k dispozici odpovídající didaktická technika a hudební nástroje.

Hudební výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání je realizována s týdenní hodinovou dotací 1 hodina v každém ročníku nižšího stupně gymnázia.

Pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium je povinně volitelným předmětem ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. Realizuje se v kvintě a sextě, popř. prvním a druhém ročníku, s týdenní hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

V hodinách se snažíme osvojit si základy hudební teorie a poznáváme umělecké hodnoty jednotlivých hudebních směrů jak v oblasti hudby vážné, tak populární.

Vytváříme prostor pro vlastní individuální hudební projev studentů.

Podle možností zařizujeme návštěvy koncertů, hudebních divadelních představení, které doplňují osnovy předmětu Hudební výchova.

Ve škole je možnost zpívat v Pěveckém sboru Gymnázia Jakuba Škody a s ním se účastnit rozmanitých vystoupení a mimoškolních projektů.

„Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.“

Johann Wolfgang von Goethe

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Jana Grešová
(předseda)
Nebyl nalezen žádný obsah.

Pěvecký sbor Vás zve...

na Vánoční půlhodinku. Přijďte se vánočně naladit :)

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc