Školní poradenské pracoviště

  Výchovný a kariérový poradce

  PhDr. Zuzana Babuščáková

  • poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů, které by mohly negativně ovlivnit studijní úspěšnost žáků
  • zajišťuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kooperaci se školskými poradenskými zařízeními
  • poskytuje kariérové poradenství
  • koordinuje participaci při řešení problémů žáků s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a vedením školy
  • spolupracuje s externími poradenskými pracovišti

  Konzultační hodiny

  • úterý : 12.30 – 13.50 hod
  • středa : 14.45 – 15.30 hod

  objednání e-mailem

  Školní metodik prevence

  Mgr. Petr Kouba

  • zajišťuje primární prevenci rizikových projevů chování – drogových a jiných závislostí, ostrakismu, diskriminace, šikany, kyberšikany a dalších nebezpečných jevů souvisejících s možnou zneužitelností internetového prostředí
  • vytváří preventivní programy na uvedená témata
  • spolupracuje s třídními učiteli, ve spolupráci s ostatními vyučujícími usiluje o tvorbu zdravého klimatu ve třídě i ve škole
  • vede žáky k osobní odpovědnosti, samostatnosti, toleranci a aktivnímu přístupu k životu

  Naši partneři

  Naši sponzoři

  Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

  Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

  00 842 966
  DIČ
  CZ00 842 966
  Číslo účtu
  9330831 / 0100
  ID datové schránky
  3wedmtg

  e-mail
  telefon
  +420 581 217 790
  kde nás najdete
  mapy.cz
   
  Přehled všech kontaktů

  Zřizovatel školy

  Fakultní škola UP Olomouc