Sdružení přátel Gymnázia Přerov

Sdružení přátel Gymnázia Přerov, z. s. (SPGP) jako samostatný, neziskový právnický subjekt vznikl v roce 1991. Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů, kteří chtějí pro své děti a jejich spolužáky udělat něco navíc a svou prací podpořit aktivity gymnázia.

Do života sdružení vstoupil od r. 2014 nový občanský zákoník. Sdružení se automaticky od 1.1.2014 stalo spolkem. V listopadu 2015 byly schváleny stanovy spolku a dle usnesení Krajského soudu v Ostravě se od ledna 2016 spolek nazývá Sdružení přátel Gymnázia Přerov, z.s..

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů, což je tzv. Rada SPGP, která je tvořena zástupci jednotlivých tříd. Ti jsou zpravidla delegováni na první třídní schůzce a pokračují ve své práci většinou po celou dobu studia svých dětí. Tito zástupci tříd pak vznášejí na jednáních Rady SPGP své připomínky či náměty týkající se činnosti spolku, schvalují plánované akce, dotace a roční rozpočet a komunikují s vedením gymnázia. Zasedání Rady SPGP téměř kopírují termíny třídních schůzek. Činnost ve Sdružení je dobrovolná a nefinanční.

Rada SPGP

 • prima a: Mgr. Jana Doleželová
 • prima b: Zuzana Barboříková
 • sekunda a: Adriana Ryšavá, Dis
 • sekunda b: Ing. Kamila Lesáková
 • tercie a: Edita Hausnerová
 • tercie b: Jan Tobolík
 • kvarta a: Lenka Židlíková
 • kvarta b: Vladimír Kočara
 • kvinta a: Věra Růžičková
 • kvinta b: Ing. Ladislava Zámorská
 • sexta a: Mgr. Šárka Holubářová
 • sexta b: Mgr. Romana Vavříková
 • septima a: Ing. Pavel Gala
 • septima b: Jaroslav Hriník
 • oktáva a: Sylva Koubová
 • 1a: Jana Pouzalová
 • 1b: Martin Kovář
 • 2a: Petra Škopová
 • 2b: Jana Holáňová
 • 3a: Lucie Masaříková
 • 3b: Marie Rafi
 • 4a: Petra Hermanová
 • 4b: Ing. Lenka Vymětalová

Finanční prostředky získává spolek formou příspěvků od rodičů studentů a dotuje jimi různé kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže apod.

V tabulce najdete přehled výše příspěvků od školního roku 2013-2014:

Školní rok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Příspěvek v Kč 180 788 215 230 216 244 233 400 252 801 142 077 178 600* 241 042 270 776

*příspěvek stanoven jen ve výši 300 Kč, z důvodu koronavirové pandemie řada akcí v roce 2019/20 neproběhla a v rozpočtu zůstaly volné finanční prostředky

Nově přijatým studentům uvedené příspěvky pomáhají při spolufinancování seznamovacího tábora, kde se poprvé poznávají s kolektivem budoucích spolužáků i se zástupci pedagogického sboru.

Prostředky ze SPGP jdou i na odměny školských soutěží v oblasti biologie, matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, anglického, ruského, německého a francouzského jazyka.

Peníze pomáhají například kroužku Debatní ligy, kde talentovaní studenti rozvíjejí své rétorické umění, prohlubují si své argumentační schopnosti. Finanční prostředky umožňují také aktivity Pěveckého sboru. Další oblastí finanční participace jsou exkurze, např. v rámci biologie na Pálavu, v chemii do muzea naftového dobývání v Hodoníně, v dějepisu prohlídka Terezína, ve fyzice prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nebo planetária v Ostravě, ve společenských vědách návštěva Parlamentu ČR.

Samozřejmě, že finanční prostředky putují i do oblasti sportu. I ve školním roce 2015-16 patřila oblast sportu, díky velké aktivitě v reprezentování školy a výborným výsledkům, k jedné z nejvíce dotované. Finanční prostředky pomáhaly účastníkům atletiky, přespolnímu běhu, florbalu, volejbalu, silovému čtyřboji i kopané.

Zkrátka aktivit, kde  příspěvky od rodičů pomáhají, je celá řada. Které aktivity a v jaké výši budou podpořeny, to záleží každoročně výhradně na množství finančních příspěvků, jež se nám podaří vybrat.

Přeji, jako tradičně každým rokem, žákům a pedagogickému sboru, aby množství vybraných finančních prostředků opět mohlo v co největší míře uspokojovat jejich požadované  aktivity, kterých rok od roku přibývá.

Ing. Pavel Gala
Předseda SPGP

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc