Fyzika

Vítejte na stránkách fyziky ...

Povinná výuka fyziky probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního, a to v počtu: Prima - 1 hodina teorie týdně, ostatní ročníky - 2 hodiny týdně. Povinnou součástí předmětu fyzika je i laboratorní cvičení s hodinovou dotací: Prima - 1 hodina jednou za 14 dní, sekunda 2h jednou za 14 dní, kvarta - 2 hodiny jednou za 14 dní. Vyšší stupeň + čtyřleté studium: kvinta a 1. ročníky - 2 hodiny jednou za 14 dní, sexta 0 hodin a septima 2 hodiny jednou za 14 dní. Studenti a studentky v něm formou převážně praktických cvičení získávají základní dovednosti a návyky z fyziky.

Žákům, kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme dvouletý  Seminář a cvičení z fyziky, který mohou studovat ve dvou posledních ročnících vyššího gymnázia nebo jen jednoletý Seminář z fyziky, který je určen maturantům. Učivo v seminářích je přizpůsobeno požadavkům studentů, rozšiřuje základní učivo a umožňuje kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z fyziky na vysokou školu. Výuka ve všech uvedených předmětech probíhá podle schválených tematických plánů.

Pro řešitele fyzikální olympiády organizujeme konzultace k řešení a přípravu na okresní a regionální kolo FO. Pro všechny zájemce z řad studentů naší školy připravujeme školní fyzikální soutěž. Na vítěze finále čekají věcné odměny a diplomy.

Výuka fyziky probíhá na našem gymnáziu ve dvou odborných učebnách a laboratoři a využíváme při ní dostupnou audiovizuální techniku, klasické i moderní demonstrační pomůcky. V laboratoři fyziky mají např. studenti k dispozici moderní počítače s měřicím systémem Vernier, který umožňuje zobrazit reálný experiment pomocí počítače, jenž je schopen měření ihned zpracovat do žádané podoby.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
35 Kabinet fyziky RNDr. Dagmar Kaštilová
(předseda)
42 Kabinet IVT Mgr. Bohdan Borůvka
35 Kabinet fyziky Mgr. Pavel Hlaváček
35 Kabinet fyziky Mgr. Petr Hutečka
35 Kabinet fyziky Mgr. Miloslav Kubánek
35 Kabinet fyziky Mgr. Marta Lupačová
72 Pracovna zástupců ředitele Mgr. Pavel Vychodil

Mladí fyzici ovládli okresní kolo FO

Studenti GJŠ ovládli okresní kolo Fyzikální olympiády kategorií E a F.

Exkurze do JEDu

Nejlepší distanční výuka je bezesporu exkurze!

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k nejprestižnějším středním školám nejen Olomouckého kraje. Za svou stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst špičkové vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Fakultní škola UP Olomouc