Ruský jazyk

Proč si vybrat ruštinu jako druhý cizí jazyk

 •  jeden z nejrozšířenějších světových jazyků (300 mil. lidí po celém světě hovoří rusky) 
 • jeden z 6 úředních jazyků OSN se i dalších mezinárodních organizacích, např. UNESCO, OBSE, SNS
 • spolu s AJ tvoří atraktivní kombinaci otevírající dveře do světa
 • celosvětově nejčastěji volený slovanský jazyk
 • ruština je slovanský jazyk, proto pro nás snadněji zvládnutelná v porovnání s jinými cizími jazyky (slovní zásoba i gramatika jsou v mnoha aspektech podobné)
 • psaní azbukou není tak obtížné, jak by se na první pohled mohlo zdát, naopak to mnohé žáky láká a baví
 • znalost ruštiny je žádána např. v oblasti právní a vzdělávací, v oblasti podnikání a služeb, v marketingu, v cestovním ruchu, v překladatelských agenturách, ve zdravotnictví

Informace o výuce ruštiny na naší škole

 • od tercie na nižším gymnáziu (6 let výuky)
 • od 1.ročníku na vyšším gymnáziu (4 roky výuky)
 • možnost navštěvovat od septimy/3. ročníku Seminář ruské konverzace (2 roky výuky)
 • možnost výuky základů ruštiny v semináři  Ruský jazyk pro začátečníky (2 roky výuky)

Co se žáci naučí

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků (popř. navazuje na výuku jazyka na základní škole) až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků.

Semináře

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia mají žáci možnost navštěvovat Seminář z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na maturitní zkoušku z ruského jazyka, dále pro žáky, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Učebnice 

Ve výuce pracujeme s učebnicemi Klassnyje druzja a Snova klass. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

https://klett.cz/klassnyje-druzja/klassnyje-druzja/

https://klett.cz/snova-klass/snova-klass/

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Ivana Kremelová
(předseda)
Nebyl nalezen žádný obsah.

Úspěch v krajském kole Soutěže v ruském jazyce

Ve středu 20. března se konalo na SPŠEI v Mohelnici krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.

Ruštináři na exkurzi Masarykovy univerzity

V úterý 12. 3. jsme se spolu s ruštináři ze 3.A zúčastnili exkurze na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ruštináři zabodovali v překladatelské soutěži

V letošním školním roce se naši studenti již tradičně zúčastnili překladatelské soutěže ve všech pěti u nás vyučovaných cizích jazycích.

Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce

V úterý 14. 3. 2023 proběhlo na SPŠE a OA v Mohelnici krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Ve středu 15. února 2023 proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže v ruském jazyce v kategorii SŠ I.

Naši mladí překladatelé zabodovali!

Slavnostní vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže pro středoškoláky, které se konalo v úterý 24. ledna na filozofické fakultě Univerzity Palackého …

Překladatelská soutěž

Jak si naši student vedli v cizojazyčných překladech?

Krajské kolo Soutěže v ruskému jazyce

Po dvou letech se na SPŠE a OA v Mohelnici konečně uskutečnilo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, a my jsme tam měli své zástupce.

Amerika vs. SSSR?

Ve středu dne 24.11.2021 žáci ruského jazyka 2a a kvint navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Programem celého dne byl vesmírný závod mezi SSSR a …

Den ruského jazyka

Dne 24. září 2021 jsme měli tu čest oslavit Evropský den jazyků v Ruském domě v Praze. Tomuto dni je každoročně věnován Den ruského jazyka.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc