Maturita z ruského jazyka

Žáci mohou maturovat z ruského jazyka v rámci společné nebo profilové části maturitní zkoušky.

Očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky vymezuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

https://maturita.cermat.cz/

https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/RJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf

Tematické okruhy k profilové maturitní zkoušce z ruského jazyka

 1. Времена года
 2. Средства массовой информации
 3. Покупки
 4. Жизнь молодёжи
 5. Свободное время, мой день
 6. Прага
 7. Спорт
 8. Питание
 9. Культура
 10. Чешская Pеспублика
 11. Россия, Москва, Санкт-Петербург
 12. Иностранные языки
 13. Школа
 14. Профессия
 15. Мой город
 16. Праздники
 17. Транспорт
 18. Здоровье
 19. Жильё
 20. Характеристика
 21. Одежда

Semináře

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia mají žáci možnost navštěvovat Seminář z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na maturitní zkoušku z ruského jazyka, dále pro žáky, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc