Debatní liga

Debatování je volnočasová aktivita i moderní vyučovací metoda, která přináší výrazný vzdělávací a výchovný efekt u všech věkových kategorií. Charakteristické je praktické využívání teoretických školních znalostí a důraz na jazykovou čistotu jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Program ADK tvoří následující celostátní soutěže v debatování a rétorice:

  • Za svým slovem si stojím - individuální soutěž pro věkovou kategorii 10-15 let, vítězí ten, kdo si nejlépe připraví a prezentuje projev
  • Dětská debatní liga - pro věkovou kategorii 12-15 let, dueal dvou tříčlenných týmů - vítězí tým, který jazykově lépe diskutuje
  • Debatní liga a Debatní pohár - pro věkovou kategorii 15-19 let, duel dvou tříčlenných týmů - vítězí tým, který lépe argumentuje

Co je ADK ?

Organizace Asociace Debatních Klubů je občanské sdružení, řádně registrované u MV ČR, které si klade za cíl napomáhat aktivnímu sebevzdělávání mládeže. Jsme členové mezinárodní organizace IDEA, která zastřešuje celosvětový debatní program v Evropě, i české pobočky Rady mládeže.

ADK se snaží o progresivní decentralizaci, což v praxi znamená přenášení zodpovědnosti za chod programu na nižší články v rozsahu kraje, které mají v dané oblasti koordinovat debatování. Jedno z regionálních koordinačních center Asociace debatních klubů (RKC ADK) bylo ustanoveno i v Přerově při Gymnáziu Jakuba Škody.

V rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje organizujeme činnost pro středoškolské kluby při Gymnáziu Hejčín v Olomouci, Slovanském gymnáziu v Olomouci, Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, Gymnáziu Jana Blahoslava v Přerově, Gymnáziu Kojetín (cca 115 studentů). V rámci činnosti pro věkovou kategorii základních škol a víceletých gymnázií do 15 let koordinujeme program pro 93 studentů z měst: Přerov (GJŠ, GJB, ZŠ Trávník), Olomouc, Frýdek- Místek, Příbor a Nový Jičín.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k nejprestižnějším středním školám nejen Olomouckého kraje. Za svou stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst špičkové vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Fakultní škola UP Olomouc