Chemie

Chemie je fascinující věda, která ovlivňuje naše životy každou sekundu a na každém kroku.

Chemie je předmět, na který si naši žáci počkají až do sekundy. Zabývají se jejím studiem až do septimy nebo v případě čtyřletého studia do 3. ročníku. Během šesti let výuky mohou žáci gymnázia získat představu o velikém významu chemie v lidském konání.

Nepovinně se mohou studiu věnovat zájemci ve dvouletém předmětu Seminář a cvičení z chemie a jednoletém Seminář z chemie.

Pro výuku chemie se využívá přednostně odborná učebna, malá chemická učebna a laboratoř. Běžné hodiny absolvují žáci společně, v laboratorním cvičení se dělí na dvě skupiny. Čtyři roky povinné chemie žáci procházejí praktickou výukou v laboratoři.

Předmět chemie má následující týdenní hodinovou dotaci:

  • prima - 0 hodin
  • sekunda - 1 hodina výuky a 0 hodin praktických cvičení
  • tercie - 2 hodiny výuky a 1 hodina praktických cvičení
  • kvarta - 2 hodiny výuky a 1 hodina praktických cvičení.
  • kvinta a první ročník - 2 hodiny výuky a 1 hodina praktických cvičení
  • sexta a druhý ročník - 2 hodiny výuky a 1 hodina praktických cvičení.

Na nižším stupni používáme učebnice nakladatelství Nová škola:
Šíbor J., Plucková I., Mach J.: Úvod do obecné a anorganické chemie,
Šíbor J., Plucková I., Mach J.: Úvod do obecné a organické chemie a biochemie a dalších chemických oborů
 

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
17 Kabinet chemie Mgr. Lada Macháčová
(předseda)
17 Kabinet chemie Mgr. Zdeňka Jančíková
17 Kabinet chemie Mgr. Martina Rohánková
17 Kabinet chemie Mgr. Simona Večeřová

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie D

V pondělí 25. března se v Olomouci konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D.

Letošní 60. ročník okresního kola Chemické olympiády

V úterý 5. března se v přízemí našeho gymnázia odehrávalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D.

Za světlem a světluškami do Brna

Ve středu jsme vyrazili s kvintou_a na výstavu brouků a do Vida centra v Brně.

Inovativní výuka bez školních lavic

… aneb podzimní škola v přírodě - jak to viděli na druhém turnusu.

Podzimní škola: Cesta k inovativní výuce a poznávání přírody

První říjnový týden byl pro žáky naší školy vskutku nezapomenutelným zážitkem. V tomto období se totiž díky OP JAK uskutečnila Podzimní škola, která …

Exkurze Dolní Vítkovice

Ve středu 27. září za krásného počasí obě sexty vyrazily do Ostravy navštívit unikátní areál Dolní Vítkovice, kde se do roku 1998 těžilo uhlí a …

Naše studentka na kurzu biochemie na MU

Co všechno viděla? Pustili ji do laboratoří? Jak se jí tam líbilo? Čtěte dál…

Kvartáni v Muzeu dobývání nafty

Ve středu 10. 5. třída IV.A jela vlakem do Hodonína, aby se zúčastnila exkurze do Muzea naftového dobývání a geologie.

Šest nadějných chemiků

Ve středu 12. dubna se uskutečnilo Krajské kolo kategorie C chemické olympiádyv Olomouci.

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

V úterý 7. března se na naší škole už tradičně utkali nadějní chemikové z celého okresu Přerov v chemické olympiádě kategorie D.

Národní kolo Chemické olympiády

Ve dnech 29.1. – 2.2. 2023 se konalo v Praze národní kolo 59. ročníku Chemické olympiády kategorií A.

Biotechnologie a genové inženýrství

20.12.2022 proběhla v předvánoční atmosféře popularizačně-vzdělávací přednáška pro maturanty GJŠ. Tématem přednášky byla biotechnologie a genové …

Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík

Tak se jmenovaly dvě přednášky, se kterými v pondělí na Mikuláše přijel za našimi studenty z Masarykovy univerzity doc. RNDr. Zdeněk Bochníček se …

Krajské kolo chemické olympiády kategorie A

V pátek 2.12. na přírodovědecké fakultě UP Olomouc proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie A.

Exkurze v Precheze

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme navštívili významný podnik chemického průmyslu, který sídlí v našem městě Přerově.

Sextáni a biotechnologie

Před prázdninami se byli studenti obou sext podívat v laboratořích na Katedře biotechnologií PřF UPOL v Olomouci.

VIDA! Brno.

Ve čtvrtek 6. října studenti 1a navštívili zábavný vědecký park VIDA! science centrum Brno

Ochutnávka chemie

V chemické laboratoři samozřejmě nic neochutnáváme, ale žáci primy b ve čtvrtek 16. června přece jen trošičku k chemii přičichli.

Po dvou letech se v Precheze opět soutěžilo

Ve středu 8. června se v prostorách Prechezy a.s. konal 19. ročník Malé chemické olympiády.

Druháci a kvartáni studovali v Hodoníně ropu

Dne 27. 4. 2022 třída 2b navštívila Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Úspěch v krajském kole CHO

Ve středu 20. 4 2022 proběhlo na UP v Olomouci krajské kolo Chemické olympiády kategorie B.

Krajské kolo Chemické olympiády kat. C

Před Velikonocemi se uskutečnilo v Olomouci další krajské kolo chemických soutěží.

Kvartáni v krajském kole CHO

Kvartáni úspěšně řešili krajské kolo ChO.

Probíhají chemické soutěže...

Začátkem druhého pololetí začínají školní kola chemické olympiády kategorie D, C a B.

Vědecký čtyřboj

Ve dnech 1.a 2. prosince proběhla další z online soutěží přírodovědného charakteru Vědecký čtyřboj. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva.

Přírodověný klokan 2021

… soutěž vyhlašovaná každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. …

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc