Pěvecký sbor

Pěvecký sbor GJŠ má na gymnáziu více než dvacetiletou tradici, za tu dobu jím prošlo již více než 200 zpěváků, z nichž někteří se hudbě věnují i v profesním životě nebo se přidali k úspěšným (někdy i profesionálním) sborovým tělesům.

Mezi nejcennější úspěchy PS GJŠ patří zlaté pásmo z postupové Celostátní přehlídky středoškolských sborů v Ostravě (2014) a stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži Slovakia cantat v Bratislavě (2014). Sbor GJŠ pořádá v Přerově a okolí každým rokem řadu koncertů a vystoupení.

Sbor se snaží o pestrý repertoár, prostřednictvím kterého chce vést své zpěváky k lásce a porozumění hudbě. Mezi mladými zpěváky jsou velmi oblíbené především úpravy českých a zahraničních lidových písní, hudba starých mistrů - především z období renesance, často jsou do repertoáru zařazeny i skladby soudobých hudebních skladatelů nebo úpravy moderní populární hudby či hudební experimenty a hříčky, to vše buď s doprovodem klavíru nebo jiných nástrojů nebo bez doprovodu, tzv. a capella.

Zkoušky probíhají v aule školy (druhé patro) v pátek od 13:50 do 15:20.

Soustředění Pěveckého sboru GJŠ na Hutisku

Pěvecký sbor naší školy absolvoval pěvecky náročné třídenní soustředění.

Vánoční čas zahájil na GJŠ pěvecký sbor

Vánoční atmosféra a spousta krásných skladeb rozzářily úsměvy na tvářích návštěvníků "Vánoční půlhodinky s pěveckým sborem"

Pěvecký sbor GJŠ hledá nové zpěvačky a zpěváky

Pravidelné zkoušky jsou každý pátek v 13:50 v aule školy pod vedením sbormistra Františka Dvořáka

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc