Pěvecký sbor

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody má na gymnáziu více než dvacetiletou tradici, za tu dobu jím prošlo již více než 200 zpěváků, z nichž někteří se hudbě věnují i v profesním životě nebo se přidali k úspěšným (někdy i profesionálním) sborovým tělesům.
Sbor se pravidelně účastní sborových přehlídek a soutěží; mezi nejcennější úspěchy patří zlaté pásmo z postupové Celostátní přehlídky středoškolských sborů v Ostravě (2014) a stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži Slovakia cantat v Bratislavě (2014). Sbor GJŠ pořádá v Přerově a okolí každým rokem řadu koncertů a vystoupení, např. Adventní koncert v kostele sv. Vavřince, jarní koncert, vystoupení na akcích školy a města.
Pěvecký sbor GJŠ se dělí na dvě části, přípravné oddělení Gympláček pro žáky prim a sekund, kde se noví zpěváci postupně seznamují s nároky sborového zpěvu a připravují se na náročnější repertoár koncertního oddělení. Některé skladby nacvičují a představují obě oddělení společně.
Sbor se snaží o pestrý repertoár, prostřednictvím kterého chce vést své zpěváky k lásce a porozumění hudbě. Mezi mladými zpěváky jsou velmi oblíbené především úpravy českých a zahraničních lidových písní, hudba starých mistrů - především z období renesance, často jsou do repertoáru zařazeny i skladby soudobých hudebních skladatelů nebo úpravy moderní populární hudby či hudební experimenty a hříčky, to vše buď s doprovodem klavíru nebo jiných nástrojů nebo bez doprovodu, tzv. a capella.
Zkoušky probíhají v aule školy (druhé patro).
Gympláček:
  • úterý: 14:00 – 15:25
PS GJŠ:
  • úterý: 15:30 – 17:00
  • pátek: 14:00 – 15:30

Aktuální informace, info z akcí, kontakty a fotogalerie najdete na webových stránkách pěveckého sboru GJŠ.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc