Nadační fond Jakuba Škody

Nadační fond Jakuba Škody byl registrován Krajským obchodním soudem v Ostravě dne 17. března 1999, vznikl transformací Nadace Jakuba Škody, založené 25. února 1993.

Cíle Nadačního fondu Jakuba Škody

  • modernizace výchovně vzdělávacího procesu na Gymnáziu Jakuba Škody
  • rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného typu
  • využití volného času studentů
  • sdružování finančních prostředků za účelem cest studentů a učitelů na studentské soutěže, družební akce apod.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky zřizovatele školy neumožňují pokrýt mnohé potřeby školy, které nesouvisí bezprostředně s přímou výukou jsou prostředky na tuto činnost sdružovány díky řadě významných sponzorů na účtu Nadačního fondu Jakuba Škody. Devítičlenná správní rada Nadačního fondu na svých zasedáních schvaluje rozdělování svých prostředků podle striktních kriterií.

Hlavní oblastí podporovanou Nadačním fondem je spolupráce školy se zahraničím, která je po připojením ČR k EU jednou z velmi podstatných oblastí rozvoje gymnázia. Tato činnost by nebyla bez finanční podpory Nadačního fondu prakticky možná, protože náklady na ni nelze hradit ze státních prostředků poskytovaných zřizovatelem. Jedná se o finanční spoluúčast na studijních, družebních a sportovních pobytech studentů v Anglii, Francii, Rakousku, Chorvatsku a Německu.

Další významnou oblastí podporovanou Nadačním fondem jsou mimořádné výsledky studentů při soutěžích a olympiádách od regionálních až po celosvětová kola. Právě v oblasti předmětových olympiád patří studenti naší školy mezi absolutně nejlepší v Olomouckém kraji.

Věříme, že s podporou Nadačního fondu získává studium na Gymnáziu Jakuba Škody vysoký standard a výrazně se u studentů zvyšuje motivace ke vzdělávání.

Finanční částky je možné posílat Nadačnímu fondu na účet 47230831/0100 zřízený u Komerční banky Přerov.
IČ Nadačního fondu: 65913892
DIČ: CZ65913892
adresa: Nadační fond Jakuba škody, Komenského 29, 750 11 Přerov.

Pokud budete chtít přispět Nadačnímu fondu Jakuba Škody, velmi rádi Vám poskytneme potřebné informace na telefonních číslech +420 581210486 a +420581217790 nebo vás budeme o činnosti NF rádi kdykoliv informovat při osobním jednání. Vděčni budeme i za případné konstruktivní podněty k rozvoji činnosti NF i chodu naší školy.

Děkujeme!

za Správní radu Nadačního fondu Jakuba Škody
Mgr. Lenka Ticháčková, zástupkyně ředitele gymnázia

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc