Německý jazyk

Znalost němčiny umožní studentům získat stipendia na německých univerzitách a vzhledem ke geografické poloze ČR je určitě výhodou i pro uplatnění na trhu práce. V rámci EU je němčina mateřským jazykem více než 100 milionů lidí! A víte, že nejvíce studentů programu Erasmus míří právě do Německa?

Vysokou úroveň znalostí německého jazyka u našich studentů potvrzuje 100% úspěšnost při mezinárodních jazykových zkouškách, vynikající výsledky při srovnávacích testech, jakož i úspěchy v soutěžích.

Studenti jsou dobře připraveni také na přijímací zkoušky na VŠ, jak potvrzují jejich přijetí i reference o úspěšnosti při přijímacím řízení. Výuka německého jazyka na GJŠ probíhá v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce, který stanovuje jazykové úrovně dle mezinárodně platné a uznávané škály. dghdfh

Pro studenty němčiny je nyní výstupní úrovní B1, neboť podle ŠVP se němčina vyučuje jako tzv. "další cizí jazyk".

Co nabízíme?

Spolupráce se zahraničím

Nejdéle a pravidelně realizovanou zahraniční spoluprací je spolupráce s rakouským gymnáziem BRG Kepler v Grazu. Pravidelně v lednu se vybraní matematici z tohoto města účastní matematické olympiády v Přerově a naopak - v červnu soutěží naši matematici ve Štýrsku. Studenti němčiny při této akci poskytují podporu a starají se o volný čas a pohodlí hostů. Absolvují s nimi i doprovodný program mimo olympiádu.

Další projekty

Mensch und Natur I - V
Za památkami UNESCO
Europa hoch 8
Jugendbegegnung Theresienstadt – Prag

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
46 Kabinet anglického jazyka PhDr. Helena Krejčířová
(předseda)
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Daria Hlobilová
85 Kabinet dějepisu Mgr. Marek Küchler
8 Kabinet TV muži PhDr. Vít Němčák
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Jitka Nováková
49 Kabinet hudební výchovy Jana Přikrylová Mgr.

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

I v letošním školním roce složili zájemci tzv. Zertifikat Deutsch – celosvětově uznávanou mezinárodní zkoušku.

Překladatelská soutěž v němčině

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci organizuje pro středoškoláky již několik let překladatelskou soutěž. Školní kolo letos proběhlo …

Německá knihovna VKOL

Vědárna aneb Vědecká Knihovna OLomouc... Tentokrát se za její zdi podívali studenti oktáv a prvních ročníků.

Němčina na GJŠ - ohlédnutí za posledními dekádami

Studenti, kteří si vybrali německý jazyk, měli spoustu příležitostí jak k praktickému využití svých …

Maturanti složili mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat

Další naši maturanti dosáhli na mezinárodně uznávaný certifikát jazykové úrovně v německém jazyce.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc