Německý jazyk

Znalost němčiny umožní studentům získat stipendia na německých univerzitách a vzhledem ke geografické poloze ČR je určitě výhodou i pro uplatnění na trhu práce. V rámci EU je němčina mateřským jazykem více než 100 milionů lidí! A víte, že nejvíce studentů programu Erasmus míří právě do Německa?

Vysokou úroveň znalostí německého jazyka u našich studentů potvrzuje 100% úspěšnost při mezinárodních jazykových zkouškách, vynikající výsledky při srovnávacích testech, jakož i úspěchy v soutěžích.

Studenti jsou dobře připraveni také na přijímací zkoušky na VŠ, jak potvrzují jejich přijetí i reference o úspěšnosti při přijímacím řízení. Výuka německého jazyka na GJŠ probíhá v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce, který stanovuje jazykové úrovně dle mezinárodně platné a uznávané škály. dghdfh

Pro studenty němčiny je nyní výstupní úrovní B1, neboť podle ŠVP se němčina vyučuje jako tzv. "další cizí jazyk".

Co nabízíme?

Spolupráce se zahraničím

Nejdéle a pravidelně realizovanou zahraniční spoluprací je spolupráce s rakouským gymnáziem BRG Kepler v Grazu. Pravidelně v lednu se vybraní matematici z tohoto města účastní matematické olympiády v Přerově a naopak - v červnu soutěží naši matematici ve Štýrsku. Studenti němčiny při této akci poskytují podporu a starají se o volný čas a pohodlí hostů. Absolvují s nimi i doprovodný program mimo olympiádu.

Další projekty

Mensch und Natur I - V
Za památkami UNESCO
Europa hoch 8
Jugendbegegnung Theresienstadt – Prag

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
46 Kabinet anglického jazyka PhDr. Helena Krejčířová
(předseda)
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Daria Hlobilová
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Ivana Kremelová
85 Kabinet dějepisu Mgr. Marek Küchler
8 Kabinet TV muži PhDr. Vít Němčák
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Jitka Nováková
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Jana Přikrylová

Olmützer Kulturtage

Skupiny německého jazyka 3.A  a VI.A se byly podívat v Olomouci na filmovém představení s názvem Nightlife v rámci Olmüzer Kulturtage.

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

I v letošním školním roce složili zájemci tzv. Zertifikat Deutsch – celosvětově uznávanou mezinárodní zkoušku.

Překladatelská soutěž v němčině

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci organizuje pro středoškoláky již několik let překladatelskou soutěž. Školní kolo letos proběhlo …

Německá knihovna VKOL

Vědárna aneb Vědecká Knihovna OLomouc... Tentokrát se za její zdi podívali studenti oktáv a prvních ročníků.

Němčina na GJŠ - ohlédnutí za posledními dekádami

Studenti, kteří si vybrali německý jazyk, měli spoustu příležitostí jak k praktickému využití svých …

Maturanti složili mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat

Další naši maturanti dosáhli na mezinárodně uznávaný certifikát jazykové úrovně v německém jazyce.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc