Němčina na GJŠ - ohlédnutí za posledními dekádami

  11.3.2021  Aktuality

Studenti, kteří si vybrali německý jazyk, měli spoustu příležitostí jak k praktickému využití svých znalostí, tak i k jejich prohloubení. Podíleli se na celé řadě mezinárodních projektů. Akademie Klausenhof v Německu zorganizovala program „Europa hoch“, spolufinancovaný Evropskou unií. Tohoto programu se zúčastnily týmy osmi zemí, podmínkou byl věk 18 – 25 let a znalost němčiny. Poprvé reprezentovali studenti GJŠ Českou republiku v létě 2002, kdy kromě zdokonalení v jazyce byla hlavním přínosem lepší orientace v evropské problematice, k čemuž přispěly workshopy i četné exkurze jak po Německu, tak i do Bruselu a Amsterodamu. V létě 2006 proběhl program znovu v Německu a opět s účastí našich studentů. Každá země mohla vyslat pouze jediný tým, dopředu byly stanoveny úkoly, např. připravit prezentaci své země/regionu, vypracovat zprávu z jednodenní exkurze, dále hodnotící zprávu „Co mi mezinárodní program přinesl?“, vše samozřejmě v němčině.

Další oblastí, na kterou byly mnohé projekty zaměřeny, byl holokaust. Díky nadaci Brücke-Most-Stiftung se podařilo získat v roce 2004 stipendijní pobyty v Drážďanech – „Mitten in Europa“, poté v Praze „Miteinander in Prag – Deutsche, Tschechen, Juden – Zusammenleben der Kulturen gestern und heute.“ I seminář „Junge Antworten aus Europa“ v Dachau v roce 2005 se věnoval židovské otázce. Spolková země Sasko zaštítila německo – český projekt Jugendbegegnung Theresienstadt – Prag, na kterém naši studenti pracovali v letech 2009 – 2011. Nezbytným předpokladem pro práci v mezinárodním týmu byla dobrá úroveň němčiny, neboť téma „Osudy českých a německých Židů v Terezíně – „Od čísla ke jménu“ bylo hodně náročné.

K velmi úspěšným se řadí i společné projekty GJŠ a Bundesrealgymnasium Kepler Graz „Mensch und Natur I – V“ z let 2006 – 2010, které byly realizovány střídavě v Rakousku – ve Štýrsku, u nás v Jeseníkách (zde s podtitulem „Nicht nur in den Alpen ist es schön…“).

Běžnou součástí jazykové výuky jsou dílčí projekty, prezentace k jednotlivým tematickým okruhům. Ráda bych zde ale zmínila poněkud rozsáhlejší práce. Při příležitosti vstupu ČR do EU pojali studenti zajímavě osobnost J. A. Komenského: „Comenius – der große Europäer“. Na prezentaci tohoto projektu byl pozván i tehdejší ředitel přerovského muzea PhDr. František Hýbl, který nás osobní přítomností velmi potěšil. Od roku 2007 se věnujeme projektu „Za památkami UNESCO“. Pod tímto názvem se ukrývá dlouhodobý záměr, na kterém studenti pracují průběžně. Navštívili jsme některé památky u nás, např. Olomouc, Kroměříž, Lednici, vilu Tugendhat – studenti zpracovali veškeré informace poutavě a předvedli při tradičním prosincovém Dni otevřených dveří. Ovšem během těch posledních dekád jsme i cestovali – při poznávacích zájezdech do Německa, Švýcarska, ale především Rakouska jsme připojili další památky UNESCO, např. historické centrum Salcburku, Vídně či Štýrského Hradce.

Od roku 2000 mají studenti možnost připravit se na GJŠ na složení mezinárodní zkoušky – Goethe-Zertifikat B 1 a Goethe-Zertifikat B 2. Pro úroveň B 1 si mohou zvolit seminář, zájemci o vyšší úroveň mohou navštěvovat kroužek. Všichni studenti, kteří se dosud pro zkoušku rozhodli, ji vždy úspěšně vykonali. Velmi rozšířenou disciplínou se v poslední době stalo debatování – v případě němčiny soutěž Jugend debattiert international. Tato soutěž rozvíjí a podporuje schopnost dobře vedené argumentace. Zůstanu-li ještě krátce u soutěží – FF UP Olomouc začala před třemi lety s překladatelskou soutěží pro středoškoláky. Studenti dostali šanci ověřit si svůj um při překladu z němčiny do češtiny – většinou jde o beletrii a odborný text.

Výše uvedené bych doplnila o „stálice“, které se opakují s železnou pravidelností: prezentace Fachhochschule Wiener Neustadt, exkurze do Vídně v čase adventním, exkurze do Prahy s programem na GI (Goethe-Institut), spolupráce s VKOL – německou sekcí. V Olomouci se k nejúspěšnějším akcím zařadilo autorské čtení paní Ivy Procházkové. Ta představila svůj román Uzly a pomeranče, za jehož německé vydání získala cenu Luchs 2013 za nejlepší knihu pro mládež.

PhDr. Helena Krejčířová, vedoucí předmětové komise německého jazyka

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc