Geografie

Podle stávajícího školního vzdělávacího programu učíme na nižším gymnáziu předmět zeměpis, na vyšším předmět geografie. Výuka probíhá jako povinný předmět od primy do septimy resp. od 1. do 3.ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.

Pro oktávy a čtvrté ročníky nabízíme jednoletý seminář z geografie, který je pro studenty přípravou k maturitě či přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Studenti se v prvních ročnících studia seznámí se zákonitostmi fyzickogeografické sféry, tzn. získají základní informace o atmosféře, hydrosféře, litosféře, pedosféře a biosféře. V oblasti sféry socioekonomické se zaměří především na rozmístění a složení světového obyvatelstva, rozmístění průmyslu a zemědělství. Nabyté poznatky mohou aplikovat v dalších ročnících, které jsou věnovány regionální geografii jednotlivých světadílů a České republiky.

Nabízíme také nepovinné aktivity, např.:

  • celoroční „nástěnkovou“ soutěž, kdy studenti hledají na základě nápověd zajímavá místa světa
  • zapojení do internetové soutěže Eurorébus
  • účast v Zeměpisné olympiádě

Pro naše studenty organizujeme také geografické exkurze:

  • pro první ročníky a kvinty ve spolupráci s PK biologie na Pálavu
  • pro druhé ročníky do Moravského krasu

Účastníme se audiovizuálních programů agentur Pohodáři, Planeta Země 3000 a Svět kolem nás.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Pavla Horáková
(předseda)
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Andrea Kapaňová
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Jitka Sládečková

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Ve všech kategoriích byli naši zeměpisci „na bedně“…

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2021

V posledním lednovém týdnu proběhlo na naší škole on line školní kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Fakultní škola UP Olomouc