Geografie

Podle stávajícího školního vzdělávacího programu učíme na nižším gymnáziu předmět zeměpis, na vyšším předmět geografie. Výuka probíhá jako povinný předmět od primy do septimy resp. od 1. do 3.ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.

Pro oktávy a čtvrté ročníky nabízíme jednoletý seminář z geografie, který je pro studenty přípravou k maturitě či přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Studenti se v prvních ročnících studia seznámí se zákonitostmi fyzickogeografické sféry, tzn. získají základní informace o atmosféře, hydrosféře, litosféře, pedosféře a biosféře. V oblasti sféry socioekonomické se zaměří především na rozmístění a složení světového obyvatelstva, rozmístění průmyslu a zemědělství. Nabyté poznatky mohou aplikovat v dalších ročnících, které jsou věnovány regionální geografii jednotlivých světadílů a České republiky.

Nabízíme také nepovinné aktivity, např.:

  • celoroční „nástěnkovou“ soutěž, kdy studenti hledají na základě nápověd zajímavá místa světa
  • zapojení do internetové soutěže Eurorébus
  • účast v Zeměpisné olympiádě

Pro naše studenty organizujeme také geografické exkurze:

  • pro první ročníky a kvinty ve spolupráci s PK biologie na Pálavu
  • pro druhé ročníky do Moravského krasu

Účastníme se audiovizuálních programů agentur Pohodáři, Planeta Země 3000 a Svět kolem nás.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Pavla Horáková
(předseda)
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Andrea Kapaňová
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Jitka Sládečková
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Adéla Zavadilová

Bio-geo exkurze Pálava 2024

V úterý 2. května 2024 se vydali žáci obou prvních ročníků a kvint na exkurzi do chráněné krajinné oblasti Pálavských vrchů.

Pět družstev do celostátního Eurorébusu!

V neděli 21. dubna proběhlo v Olomouci krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorébus, do kterého se probojovalo 8 tříd naší školy. 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 27.března se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 21. února na naší škole proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 137 žáků téměř z 20 škol.

Projekt Erasmus+ „From Roots to Routes“ úspěšně zahájen

Ve dnech 5. až 7. února nás navštívili kolegové ze dvou středních škol, s nimiž se podílíme na projektu Erasmus+ „Od kořenů k cestám“: z I.E.S. Martí…

Inovativní výuka bez školních lavic

… aneb podzimní škola v přírodě - jak to viděli na druhém turnusu.

Podzimní škola: Cesta k inovativní výuce a poznávání přírody

První říjnový týden byl pro žáky naší školy vskutku nezapomenutelným zážitkem. V tomto období se totiž díky OP JAK uskutečnila Podzimní škola, která …

Dokončujeme projekt Erasmus

Mezinárodní spolupráce s dalšími školami směřuje do finiše.

DEN EVVO 2023 - pohledem žáků

Na konci roku žáci Gymnázia jakuba Škody vyrazili poznávat bližší i vzdálenější kouty svého kraje.

Eurorebus

V neděli 23.4. se konalo v Olomouci krajské kolo geografické soutěže EUROREBUS, do kterého se z naší školy kvalifikovala třída kvarta a.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 22.února proběhlo na naší škole okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 98 soutěžících z 18 škol. Těší nás, že se zástupci …

Přednáška o Nikaragui

Jaký byl náhled na tuto zajímavou zemi Latinské Ameriky?

Vyrazili jsme na exkurzi!

Studenti sext a druhých ročníků byli na návštěvě Moravského krasu. V rámci geografické exkurze …

Docházkový sportovní kurz 3. ročníků

Pár fotek z jeskyní a lodních radovánek.

Vzhůru na Dlouhé Stráně

Septimáni a třeťáci navštívili nejpopulárnější ze sedmi divů České republiky.

Terciáni v republikovém finále Eurorebusu

Jedeme do Prahy na celorepublikové finále zeměpisné soutěže Eurorebus.

Přírodověný klokan 2021

… soutěž vyhlašovaná každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. …

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Ve všech kategoriích byli naši zeměpisci „na bedně“…

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2021

V posledním lednovém týdnu proběhlo na naší škole on line školní kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc