Historie a známí absolventi

Historie školy v datech

Několik málo historických dat ze života gymnázia

 • 60. léta 19. století - úvahy o založení českého gymnázia v Přerově, sepsání a odeslání žádosti do Vídně
 • červenec 1870 - sepsána další žádost o zřízení reálného gymnázia, město se zavazuje nést náklady na zřízení a provoz; hlavními iniciátory jsou poslanec zemského sněmu Ignát Wurm, farář Arnošt Vychodil a profesor Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Škoda
 • 3. října 1870 - ve farním kostele sv. Vavřince slavnostně zahájen první školní rok
 • 5. října 1870 - zahájena výuka v domě patřícím městu na Dolním náměstí č. 80
 • červenec 1874 - změna názvu na Státní reálné gymnasium v Přerově
 • listopad 1875 - rozhodnuto vybudovat v příštím roce pro gymnázium budovu; na stavbu vyčleněna částka 102 619 zlatých 8 krejcarů
 • 17. červenec 1876 - položení základního kamene budovy
 • 11. listopad 1877 - stavba budovy dokončena
 • 13. listopad 1877 - zahájení vyučování v nové budově
 • léto 1877 - první maturity na přerovském gymnáziu
 • 28. října 1885 - po nemoci zemřel první ředitel gymnázia Jakub Škoda
 • 1889 - změna názvu školy na C.k. státní vyšší gymnasium v Přerově
 • 1899 - ředitelem gymnázia jmenován Vincenc Vávra
 • 1901 - jako privatistka začala navštěvovat výuku první dívka
 • 1911 - v budově školy instalováno elektrické osvětlení
 • září 1914 - budova gymnázia zabrána k ubytování vojska a výuka přenesena do náhradních prostor mimo budovu
 • březen 1916 - ředitel gymnázia V. Vávra nastupuje dlouhodobou dovolenou a v březnu 1918 odchází do penze
 • 1914 - 1918 - zavedeno střídavé vyučování s výukou dopoledne i odpoledne, včetně sobot; řada profesorů i někteří studenti povoláni do armády
 • 1918 - zrovnoprávněno studium chlapců a dívek; dívky se staly řádnými studentkami
 • podzim 1919 - výuka přesunuta opět do budovy gymnázia, status školy změněn na reálné gymnázium
 • březen 1939 - budova zabrána německými vojáky a přeměněna na kasárna
 • 1939 - 1945 - devastace budovy, výuka probíhá v náhradních prostorách mimo budovu; represe německých orgánů, snižování počtu studentů, omezování kvality i rozsahu výuky
 • 28. května 1945 - zahájení výuky po skončení války
 • 1948 - přijat Zákon o jednotném školství
 • 1953 - podle sovětského vzoru zrušeno gymnázium a zřízena jedenáctiletá střední škola
 • 1958 - jedenáctiletá škola přeměněna na dvanáctiletou a zaveden předmět základy výroby (zrušen na konci 60. let)
 • 1961 - zřízena střední všeobecně vzdělávací škola; po roce 1966 znovu změna statutu na čtyřleté gymnázium
 • 2. - 4. říjen 1970 - oslavy 100 let trvání školy; program v Městském domě a v aule gymnázia; setkání všech profesorů, kteří kdy na škole působili; ve vestibulu budovy odhalena pamětní deska Emanuelu Zahradníčkovi, první oběti fašismu z řad našeho studentstva; do Přerova přijíždí asi 2000 abiturientů gymnázia
 • 1972 - přerovské gymnázium se jako jedno z devíti v republice účastní experimentální výuky předmětu základy techniky a ekonomiky; experiment s tzv. polytechnizací výuky skončil až školním rokem 1989/1990
 • 1978 - dobudována jednopodlažní nadstavba nad tělocvičnou s novou učebnou jazyků a učebnou psaní strojem
 • 1984 - dokončena čtyřpodlažní přístavba v Havlíčkově ulici s prostorami pro sborovnu, ředitelnu, kancelář zástupců ředitele a několik učeben
 • 1988 - na školním dvoře vybudováno hřiště s umělým povrchem
 • 1990 - na konci školního roku 1989/1990 odstupuje ředitel František Sedláček
 • 1991 - vedle čtyřletého zřízeno i sedmileté studium
 • 1992 - škola připojena na internet
 • 19.10.1993 - oficiální název školy změněn na Gymnázium Jakuba Škody v Přerově
 • 1995 - sedmileté studium změněno na osmileté
 • 1995 - oslavy 125 let trvání školy za účasti současných i bývalých vyučujících a mnoha absolventů
 • jaro - léto 1996 - nad přístavbou v Havlíčkově ulici zřízena půdní vestavba s místem pro tři učebny a dva kabinety
 • 1997 - během katastrofálních záplav v Přerově zcela zničeno celé přízemí školy včetně tělocvičny a umělého povrchu na školním hřišti. Vše se ale podařilo do konce roku opravit. Vybudována nová laboratoř chemie a šatny v levém křídle budovy.
 • 2003 - zmodernizována učebna JU2 pro moderní výuku jazyků
 • 2004 - zmodernizována učebna biologie a jazyková učebna JU1
 • 2017 - výměna všech oken v historické budově školy za dřevěné kopie původních kastlových oken s vnějším dvojsklem 
 • 2018 - vybudována moderní počítačová učebna polytechnického vzdělávání pro výku moderních metod Průmyslu 4.0 
 • 2019 - na historické budově zahájena rekonstrukce fasády, krovů, klempířských prvlků a výměna střešní krytiny.
  Zahájeny práce na zateplení přístavby s výměnou oken a instalací rekuperace vzduchu a klimatizace.
 • 2020 - dokončeny všechny rekonstrukce, zateplení i vzduchotechnika. Na rok 150 výročí založení školy byly připravovány oslavy, které byly v důsledku špatné epidemiologické situace kvůli nákaze retrovirem COVID-19 zrušeny v plném rozsahu.

   

Nejznámější absolventi Gymnázia Jakuba Škody
(seřazení podle abecedy)

prof. Mgr. Jaromír FIURÁŠEK, Ph.D.

věnuje se především kvantové optice a kvantovému informačnímu zpracování

FLASAROVÁ Marie, CSc. (rozená Ševečková)

zooložka zabývající se studiem půdních korýšů

Jiřina HAUKOVÁ

česká básnířka a překladatelka náročné poezie

Karel JANOUŠEK

první muž československého letectva v rámci RAF za II. světové války

Josef KAINAR

básník, textař, hudebník, novinář

prof. Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.

bioanalytik - věnuje se výzkumu v oboru fytohormonů

Pavel NOVÁK

hudební skladatel, textař a zpěvák

Vilém TAUSKÝ

dirigent propagující českou hudbu ve světě

Florian ZAPLETAL

novinář, znalec umění, historik

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc