Předmětové komise

Předmětové komise koordinují výuku daného předmětu. Předmětovou komisi řídí její předseda, členy komise jsou všichni vyučující, kteří v daném roce daný předmět vyučují.

Deskriptivní geometrie
Kabinet Jméno Email
70 Sborovna RNDr. Ludmila Kleislová  
Český jazyk
Kabinet Jméno Email
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Renata Konečná   (předseda)
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Daria Hlobilová  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Václav Karhánek  
85 Kabinet dějepisu Mgr. Petr Kouba  
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Ivana Krátká  
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Jitka Nováková  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Dagmar Slováková  
85 Kabinet dějepisu Mgr. Markéta Štěpánková  
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Eva Vojtěchovská  
84 Kabinet (84) Mgr. Zdeněk Zapletal  
Anglický jazyk
Kabinet Jméno Email
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Eva Riedlová   (předseda)
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Petra Fuksová  
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Iva Herčíková  
46 Kabinet anglického jazyka Mgr. Yveta Kašaová  
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Eva Kopalová  
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Eva Kvapilová  
46 Kabinet anglického jazyka Mgr. Lenka Mlčochová  
84 Kabinet (84) Mgr. Jaroslav Pospíšil  
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Jitka Sládečková  
46 Kabinet anglického jazyka Mgr. Barbora Šviková  
Německý jazyk
Kabinet Jméno Email
70 Sborovna PhDr. Helena Krejčířová   (předseda)
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Daria Hlobilová  
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Ivana Kremelová  
85 Kabinet dějepisu Mgr. Marek Küchler  
8 Kabinet TV muži PhDr. Vít Němčák  
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Jitka Nováková  
Francouzský jazyk
Kabinet Jméno Email
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Kateřina Krejčí   (předseda)
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Eva Vojtěchovská  
Ruský jazyk
Kabinet Jméno Email
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Ivana Kremelová   (předseda)
Španělský jazyk
Kabinet Jméno Email
25 Kabinet VV Mgr. Barbora Punge Puchalská   (předseda)
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Jana Přikrylová  
70 Sborovna Mgr. Daniela Zelková  
Společenské vědy
Kabinet Jméno Email
72 Pracovna zástupců ředitele Mgr. Lenka Ticháčková   (předseda)
29 Pracovna výchovného poradce PhDr. Zuzana Babuščáková  
7 Kabinet TV ženy Mgr. Yveta Gadasová  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Václav Karhánek  
48 Kabinet německého jazyka Mgr. Renata Konečná  
Dějepis
Kabinet Jméno Email
85 Kabinet dějepisu Mgr. Petr Kouba   (předseda)
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Ivana Krátká  
85 Kabinet dějepisu Mgr. Marek Küchler  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Dagmar Slováková  
85 Kabinet dějepisu Mgr. Markéta Štěpánková  
84 Kabinet (84) Mgr. Zdeněk Zapletal  
Geografie
Kabinet Jméno Email
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Pavla Horáková   (předseda)
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Andrea Kapaňová  
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Jitka Sládečková  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Adéla Zavadilová  
Matematika
Kabinet Jméno Email
42 Kabinet IVT Mgr. Jitka Čtvrtníčková   (předseda)
42 Kabinet IVT Mgr. Bohdan Borůvka  
42 Kabinet IVT Mgr. Eva Březinová  
42 Kabinet IVT Mgr. David Dohnal  
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Jana Grešová  
35 Kabinet fyziky Mgr. Pavel Hlaváček  
40 Kabinet zeměpisu Mgr. Pavla Horáková  
35 Kabinet fyziky Mgr. Petr Hutečka  
35 Kabinet fyziky Mgr. Marta Lupačová  
17 Kabinet chemie Mgr. Simona Večeřová  
72 Pracovna zástupců ředitele Mgr. Pavel Vychodil  
52 Kabinet biologie Mgr. Helena Zatloukalová  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Adéla Zavadilová  
Fyzika
Kabinet Jméno Email
35 Kabinet fyziky Mgr. Pavel Hlaváček   (předseda)
42 Kabinet IVT Mgr. Eva Březinová  
35 Kabinet fyziky Ing. František Jan Hrabina  
35 Kabinet fyziky Mgr. Tereza Hrouzková  
35 Kabinet fyziky Mgr. Petr Hutečka  
35 Kabinet fyziky Mgr. Marta Lupačová  
Chemie
Kabinet Jméno Email
17 Kabinet chemie Mgr. Lada Macháčová   (předseda)
17 Kabinet chemie Mgr. Zdeňka Jančíková  
17 Kabinet chemie Mgr. Martina Rohánková  
17 Kabinet chemie Mgr. Simona Večeřová  
Biologie
Kabinet Jméno Email
52 Kabinet biologie Mgr. Jana Bartoníková   (předseda)
7 Kabinet TV ženy Mgr. Zuzana Bartoníková  
17 Kabinet chemie Mgr. Zdeňka Jančíková  
17 Kabinet chemie Mgr. Lada Macháčová  
52 Kabinet biologie Mgr. Jiří Růžička  
52 Kabinet biologie Mgr. Michaela Staňková  
52 Kabinet biologie Mgr. Petra Urbášková  
52 Kabinet biologie Mgr. Helena Zatloukalová  
Informatika
Kabinet Jméno Email
42 Kabinet IVT Mgr. David Dohnal   (předseda)
42 Kabinet IVT Mgr. Bohdan Borůvka  
42 Kabinet IVT Mgr. Eva Březinová  
42 Kabinet IVT Mgr. Jitka Čtvrtníčková  
35 Kabinet fyziky Ing. František Jan Hrabina  
35 Kabinet fyziky Mgr. Petr Hutečka  
69 Pracovna ředitele Mgr. Jan Raška  
72 Pracovna zástupců ředitele Mgr. Pavel Vychodil  
Hudební výchova
Kabinet Jméno Email
49 Kabinet hudební výchovy Mgr. Jana Grešová   (předseda)
Výtvarná výchova
Kabinet Jméno Email
45 Knihovna Mgr. Helena Netopilová   (předseda)
25 Kabinet VV Mgr. Igor Fojtík  
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Kateřina Krejčí  
25 Kabinet VV Mgr. Jana Segeťová  
Tělesná výchova
Kabinet Jméno Email
7 Kabinet TV ženy Mgr. Yveta Gadasová   (předseda)
7 Kabinet TV ženy Mgr. Zuzana Bartoníková  
7 Kabinet TV ženy Mgr. Zuzana Červená  
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Andrea Kapaňová  
8 Kabinet TV muži PhDr. Vít Němčák  
52 Kabinet biologie Mgr. Jiří Růžička  
52 Kabinet biologie Mgr. Petra Urbášková  
Latina
Kabinet Jméno Email
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Dagmar Slováková   (předseda)

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc