Projekty

Aktuálně realizované projekty: 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

        

Projekt Erasmus +

Erasmus+                            

Reg. číslo projekt: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000144757
Výše grantu: 55 457,00 €
Délka projektu 18 měsíců, 8/2023 - 1/2025

Název: OTEVŘENÍ ŠKOLY EVROPĚ.   
Krátkodobé projekty mobilit.

.

Projekt Erasmus +


Název projektu: Praktické inovace v přírodě – vývoj inovativních ekologických metod pro výuku v přírodě na středních školách. (Practical innovation for and in nature – development of innovative ecological methods for studying amidst nature for the secondary educational level)

Reg. číslo projektu: BG01-KA201-079220

Příjemce projektu: https://smg.bg/razni/2022/09/27/6522/smg-i-innovative-ecological-methods-for-studying-amidst-nature-for-the-secondary-education-level/

Z průběhu projektu: Dokončujeme projekt Erasmus, Přednáška na Univerzitě Palackého

********************************************

Projekt v udržitelnosti:

Projekt IROP 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002786
Název projektu: Vybudování učebny polytechnického vzdělávání
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Příjemce: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Rozpočet projektu: 4 451 028,43 Kč

*****************************************************************

Dříve realizované projekty:

Projekty OPVK

Matematický duel Plus 2015-2017 - projekt logo-erasmus

Číslo projektu: 2014-1-AT01-KA201-000908
Koordinátor projektu: Bernd Thaller (Karl-Franzens Universität Graz)

Partnerské školy

  • Bundesrealgymnasium Graz, Keplerstraße 1, 8020 Graz, Austria
  • Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, 750 11, Czech Republic
  • Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec, 743 11, Czech Republic
  • Akademicki Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych im. Juliusza Słowackiego, ul. Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów, Poland

Stránky projektu: http://www.mathematicalduel.eu

EU – peníze školám

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1105
Realizace projektu: 1. 9. 2012 - 31.8. 2014
Rozpočet projektu: 2 049 624 Kč

e-Projekt – mezipředmětové vztahy v projektové výuce

Žadatel: GJŠ Přerov
Oblast podpory: 7.1.1
březen 2011 – únor 2014, 9 870 tis. Kč
http://www.eprojekt.gjs.cz

Matematika pro všechny

Kód: CZ.1.07/1.1.00/26.0047
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ projektu: IP - ostatní
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Realizace projektu: 07/2012 – 12/2014 (30 měsíců)
Výše grantu: 8 820 368,78 Kč (celkové náklady projektu),  4.359.849,06 Kč (finanční podíl Gymnázia J. Škody)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Matematika Plus – Podpora matematického vzdělávání žáků středních škol Olomouckého kraje

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0047
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Gymnázium Jakuba Škody, 751 52 Přerov, Komenského 29
Poskytovatel: Olomoucký kraj
Realizace projektu: 1.9.2013 – 31.12.2014
Stránky projektu: http://www.matplus.gjs.cz

PMT - „Zkvalitnění přípravy matematických talentů základních a středních škol Olomouckého kraje"

Řešitel: GJŠ Přerov
Oblast podpory: 1.2
březen 2009 – únor 2012, 3 960 tis. Kč
http://www.pmt.gjs.cz 

projekt ukončen k 29.2.2012

„MATES" - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky

Řešitel: UP Olomouc
Partner projektu: GJŠ Přerov (2 014 tis. Kč)
Oblast podpory: 7.2.3
Červenec 2009 – červen 2012, 7 111 tis. Kč
http://mates.upol.cz
Projekt ukončen k 30.6.2012

Právo ve výuce

Řešitel: Gymnázium Kojetín
Partner projektu: GJŠ Přerov bez finanční spoluúčasti
Oblast podpory: 7.1.1
Únor 2010 – leden 2012, 4 380 tis. Kč
http://www.gkj.cz/phprs280/view.php?cisloclanku=2010060003
Projekt ukončen k 31.1.2012

Debatování napříč osnovami

Řešitel: Asociace debatních klubů o.s.
Partner projektu: GJŠ Přerov bez finanční spoluúčasti
Oblast podpory: 7.1.1
Září 2010 – červen 2013, 11 370 tis. Kč.

Ekronika 

Hodnocení projektu eKronika (hodnotitel - Gymnázium Jeseník)

Další aktivity Projektu Erasmus

V týdnu od 22. do 26. dubna se konal na naší škole projekt "From the roots to the routes". Projekt vznikl na základě Erasmus+ grantu a spolupracujeme …

Zahájení týdne projektu Erasmus+

Tento týden (22. - 26. dubna 2024) jsme zahájili týden projektu From the roots to the routes.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc