Latina

Seminář Latina je určen především pro studenty maturitních ročníků, kteří chtějí na vysoké škole studovat medicínu, právo a další humanitní obory (např. jazyky, psychologii, historii, archeologii, archivnictví apod.).

V průběhu semináře se studenti seznámí se základní slovní zásobou a skloňováním substantiv a adjektiv, což je základ pro správné používání terminologie řady vědních oborů. Rovněž zvládnou základní tvary sloves, aby přeložili jednodušší latinské větné konstrukce.

V náplni semináře je také latinská slovotvorba (významy latinských předpon a přípon), která umožní hlubší pochopení principu tvoření termínů v jednotlivých oborech, především medicíně.

Během semináře studenti také proberou římské reálie a osvojí si oblíbené latinské citáty a často používané latinské obraty.

Vyučovací předmět Latina navazuje na vzdělávací obor Cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, stanovené v RVP G.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
44 Kabinet (u knihovny) Mgr. Dagmar Slováková
(předseda)
Nebyl nalezen žádný obsah.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc