Informace o studiu

Co zajímavého může třetí nejstarší české gymnázium na Moravě nabídnout svým studentům?

 • průběžné kvalitní vzdělávání na prestižní škole a následnou vysokou úspěšnost absolventů při studiu na VŠ
 • výborné výsledky ve středoškolských olympiádách a soutěžích
 • moderně vybavené odborné učebny pro téměř všechny vyučované předměty, počítačové učebny, knihovnu, klubovnu, posilovnu
 • bezbariérový přístup do naprosté většiny prostor školy
 • vzdělávací jazykové pobyty v Anglii
 • poznávací zájezdy do zahraničí, absolvování sportovních kurzů u moře či při dobrodružném sjíždění řek
 • pravidelné lyžařské kurzy celých tříd v ČR, lyžařské zájezdy do zahraničí a pravidelné třídní výlety
 • seznamovací tábor pro nově přijaté studenty, kterého se účastní již tradičně společně se svými třídními profesory a praktikanty z řad starších studentů

Nabízené studijní obory

studijní obor: gymnázium

 • 4leté studium dle ŠVP (KKOV): 79-41-K/41 (první, druhé, třetí a čtvrté ročníky)
 • 8leté studium dle ŠVP (KKOV): 79-41-K/81 (primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy a oktávy)

Osmileté studium

Osmileté studium je určeno především pro talentované žáky 5. ročníků ZŠ, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti v kolektivu jim podobných. Výhodou osmiletého studia je soustavná příprava na studium vysoké školy už od 6. ročníku základní školy.

Čtyřleté studium

Čtyřleté studium je ideální volbou pro žáky 9. ročníků ZŠ, kteří mají v plánu studium na vysoké škole. Je také dobrou volbou pro studenty, kteří se ještě nerozhodli, co by chtěli v životě dělat, a hledají školu, která jim dá úplné všeobecné vzdělání neomezující je v jejich pozdějším výběru.

Volitelné předměty a semináře

Každý student si dle svého zaměření může vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů, která je postupně každý rok doplňována a obměňována. Aktuální nabídku volitelných předmětů a seminářů najdete na stránce Školního vzdělávacího programu.

Nabízené aktivity

 • pěvecký sbor GJŠ
 • pravidelné, školou pořádáné, návštěvy divadelních představení
 • práci a studium v dalších nepovinných předmětech a kroužcích
  (cizí jazyky, sportovní hry, semináře z vybraných úloh matematiky, kroužek robotiky a další - viz. příloha Nabídka kroužků)
 • debatní ligu v anglickém i českém jazyce - dosahujeme jedny z nejlepších umístění v ČR¨
 • výuka autoškoly v prostorách školy

Moderní technologie

Téměř šedesát počítačů v učebnách informatiky, učitelské počítače ve většině odborných učeben a v laboratořích, a  všechny počítače v kabinetech vyučujících jsou propojeny vysokorychlostní počítačovou sítí postavenou především na technologiích Microsoft. Všechny počítače mají samozřejmě připojení k Internetu. Gymnázium umožňuje bezplatný přístup k Internetu všem studentům pracujícím v lokální počítačové síti.

Služeb Internetu využívají studenti nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Technologie Terminal Server umožňuje studentům připojení ke školní počítačové síti přes Internet i z domova a práci se stejnými programy tak, jako by pracovali na školních počítačích.

Celý informační systém školy se průběžně modernizuje a přechází na nové, rychlejší a bezpečnější technologie.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, budete kdykoliv vítáni na naší škole.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc