O škole

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst špičkové vzdělávací instituce, která má svým studentům co nabídnout. Dnes snese Gymnázium Jakuba Škody nejpřísnější kritéria, což ostatně potvrdily i závěry školních inspekcí a také srovnání maturitních výsledků v celorepublikovém měřítku. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

Na gymnáziu je možné studovat jak osmiletý, tak čtyřletý cyklus. Cílem obou je soustavná příprava studentů na studium na vysokých školách, kvalitu gymnázia potvrzuje i statistika počtu studentů přijatých na VŠ. Naši studenti se také pravidelně zúčastňují různých středoškolských soutěží a olympiád, v nichž dosahují výborných výsledků.

Sdružení přátel gymnázia Přerov a Nadační fond Jakuba Škody

Součásti gymnázia je i Sdružení přátel gymnázia Přerov a Nadační fond Jakuba Škody, jehož účelem je především finančně podporovat akce pořádané gymnáziem a poskytovat nadaným studentům stipendia za úspěchy v olympiádách a soutěžích. Prostředky získáváme jednak od rodičů studentů, kteří mají možnost přispět na jeho činnost, jednak od společností ze soukromého sektoru, které se stávají sponzory gymnázia.

Díky finanční pomoci od našich sponzorů jsme mohli v posledních letech modernizovat počítačovou síť spolu s jednou z učeben IVT; spolu s nimi také učebny biologie, chemie, jazyků, fyziky, češtiny a mnoho dalších. Všem našim sponzorům děkujeme.

Projekty

Kromě výuka zpracovávají vyučující GJŠ řadu odborných a didaktických projektů, které mají přispět ke zkvalitnění výuky na gymnáziu.

Filmy o naší škole

V prosinci 2014 začal vznikat ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci cyklus filmů Příklady dobré praxe, které ukazují ilustrují některé aspekty organizace a výuky na naší škole. Tyto filmy najdete v sekci Média – Videa o škole.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc