Francouzský jazyk

Proč studovat francouzštinu?

  • francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaným cizím jazykem na světě
  • pochází z ní mnoho mezinárodních slov – až 70 % slov v dnešní angličtině má francouzský (latinský) původ
  • je mezinárodním diplomatickým jazykem EU, NATO i OSN a zároveň jazykem tří měst, v nichž sídlí unijní instituce: Štrasburk, Brusel a Lucemburk
  • spolu s angličtinou znásobuje šance uplatnit se na mezinárodním trhu práce
  • její znalost umožňuje studovat na česko-francouzských sekcích v Dijonu a v Nîmes, případně na francouzských vysokých školách (např. v rámci Erasmu)
  • je jazykem gastronomie, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance, architektury…

Francouzštinu si mohou naši studenti vybrat jako druhý cizí jazyk buď od tercie osmiletého studia, nebo od 1. ročníku čtyřletého studia. V tercii a v sextě (a v 2. ročníku) mají 4 hodiny FJ týdně, v ostatních ročnících 3 hodiny týdně. Výuka probíhá především v jazykové učebně francouzštiny, většinou v malých skupinkách. Začíná se od úplných základů, v posledním ročníku dosahují studenti úrovně B1 (ti velmi šikovní i úrovně B2 dle SERR).

Na osmiletém gymnáziu se žáci učí podle učebnice Génération, na čtyřletém gymnáziu mají Quartier libre. Kromě klasických učebnic a pracovních sešitů jsou součástí výuky i videa a zvukové nahrávky s rodilými Francouzi, práce ve dvojicích, různé didaktické hry nebo poslech francouzských šansonů. V hodinách se probírají i reálie frankofonních zemí, například francouzské filmy a literatura, velké frankofonní osobnosti, gastronomie. Ochutnávky francouzských palačinek a francouzských sýrů patří mezi nejoblíbenější.

Naši nejlepší studenti se účastní různých soutěží, například olympiády ve francouzské konverzaci, soutěže ve zpěvu francouzských písní v Ostravě, překladatelské soutěže v Olomouci, soutěže Frankofonie a dalších. Své znalosti si mohou jednou za rok ověřit také na mezinárodních zkouškách z francouzského jazyka, tzv. DELF scolaire.

Velmi oblíbené jsou několikadenní poznávací zájezdy do Francie a jednodenní návštěvy Francouzských aliancí v Brně a v Ostravě, nebo Francouzského institutu v Praze. Účastníme se rovněž festivalu Bonjour Olomouc. Přibližně jednou za rok organizujeme besedu s ředitelem Francouzské aliance nebo s jiným rodilým mluvčím, případně s některým z našich absolventů.

Naši studenti z francouzštiny samozřejmě i maturují – maturitní okruhy pro letošní rok najdete v oddílu Přílohy.

Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Kateřina Krejčí
(předseda)
31 Kabinet francouzského jazyka Mgr. Eva Vojtěchovská

Projektový den Olomouc – Francouzské centrum

V pondělí 14. června jsme se studenty francouzštiny z „kvinty a“ navštívili Olomouc.

Hodiny francouzské konverzace se Samuelem Bidaudem

Naši studenti francouzštiny z kvart, kvint, sext a také z 1. ročníku mají nyní možnost promluvit si v hodinách fracouzštiny s rodilým mluvčím.

Hodina francouzštiny s ředitelem dijonské pobočky SciencesPO

Víte, na které škole studují budoucí prezidenti? Jednu z jejich poboček řídí Čech!

DELFY úspěšně zdolány!

Další naši studenti úspěšně složili mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF scolaire.

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Fakultní škola UP Olomouc