Erasmus+ a naši studenti v Bulharsku

  27.3.2023  Aktuality

Ve dnech 20. - 24.3.2023 se uskutečnil program Mobility-2 v rámci ERASMUS+ v Bulharsku.

Program probíhal v Bulharsku ve městě Panagyurishte v regionu Plovdiv. Studenti z ČR, Polska a Bulharska utvořili 5-6ti členné týmy, které pracovaly na úkolech v oblasti geografie, historie, biologie a matematiky. Finálním výstupem byla prezentace jejich výsledků ve formě power pointu či videa. Všechny týmy se perfektně zhostily tohoto úkolu a jejich výstupy byly velmi zajímavé a poutavé a naučné.

Projektový týden byl velmi dobrou zkušeností pro naše studenty, poznali nové kamarády, pracovali v týmech, ve kterých měl každý člen svůj specifický úkol k plnění. Komunikačním jazykem byla angličtina, naši studenti prokázali výborné znalosti jazyka a naprosto bez problémů prezentovali výsledky jejich třídenní práce.

Naši školu perfektně reprezentovali tito studenti - Nicol Nevrlová, David Ročák, Vojtěch Zámorský (všichni ze třídy VI.a) a Barbora Bὕrglová a Eva Kopečná (třída 1.a). Za jejich vystupování,chování, komunikaci a plnění úkolů jim patří velký dík.

Jitka Sládečková

a jak akci viděli studenti?

Po zdlouhavé cestě naše devítičlenná delegace pod vedením Mgr. Jitky Sládečkové dorazila do historického centra Bulharska – Panagjurište.

První den jsme se na letišti v Sofii seznámili s našimi Bulharskými a Polskými protějšky, kteří nás po celý týden doprovázeli. Poté jsme se zabydleli v moderním hotelu Asarel Park, jenž nám poskytoval pohodlné zázemí na plnění programu a asimilaci tamější kultury.

Druhý den se nesl v duchu plnění úkolů, jak krátkodobého, který byl zaměřen na Panagjurište, tak dlouhodobého, ten jsme vypracovávali po zbytek týdne. Také jsme navštívili pravoslavný kostel sv. Jiří a Historické muzeum Panagjurište, kde se nachází Zlatý thrácký poklad a domy z období Bulharského národního obrození.

Třetí den se naše delegace ani na chvíli nezastavila. Na programu totiž byla návštěva obce Starosel, zdejšího Thráckého kultovního chrámu a následně města Hisarya. Toto město, založené již Římany, je známé pro své minerální prameny. Zasyceni lahodnou bagetou, studenti ze všech tří zemí i zde plnili rozmanité úkoly, opět zaměřené na historii daného města.

Čtvrtý den začal prezentací dlouhodobého úkolu před odbornou porotou složenou z kantorů ze zúčastněných škol. Dlouhodobý úkol spočíval, jednak v pochopení historie a geografie oblasti, tak v komplexním řešení nedostatků z hlediska ekologie. Zbytek dne byl věnován prohlídce historického městečka Koprivštica a základní školy Cyrila a Metoděje, první školy s výukou rozdělenou do tříd. Před opuštěním této malebné obce jsme zakusili bulharskou specialitu, jmenovitě jehněčí kotletu. Zde nás také opustila polská skupina. Večer nám byla připravena ochutnávka bulharských sladkostí.

Poslední den jsme se po výborné snídani vydali zase na dlouhou cestu zpět.

Celkově jsme si týden opravdu užili, navázali nové kontakty, vyměnili si mezi sebou prvky jak kultury naší, tak jejich, například formou národních tanců. Nové zkušenosti nebudeme váhat uplatnit v budoucím studiu a životě. Děkujeme celé škole za příležitost zúčastnit se tohoto a budoucích projektů.

Barbora Bürglová, Eva Kopečná, Nicol Nevrlová, David Ročák, Vojtěch Zámorský
 

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc