prof. Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.

bioanalytik - věnuje se výzkumu v oboru fytohormonů

Studium

Ondřej Novák se narodil v roce 1976 v Zábřehu na Moravě a po absolvování gymnázia Jakuba Škody v roce 1994 pokračoval v pětiletém studiu oboru analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2001-2006 absolvoval na PřF UP v Olomouci doktorské studium oboru botanika. Již během doktorandského studia byl zaměstnán jako vědecký pracovník v Laboratoři růstových regulátorů, společném pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. V roce 2010 nastoupil ve skupině Prof. Karin Ljung jako post-doktorand v Umeå Plant Science Centre ve Švédsku. Po návratu se stal vedoucím výzkumného programu „metabolomika“ Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (2014-2018) a od roku 2022 vede Laboratoř růstových regulátorů.

Oblast současného výzkumu

Jeho odborná činnost je zaměřena na studium metabolismu endogenních fytohormonů a dalších biologicky aktivních látek a odhalení jejich role při růstu a vývoji rostlin. Využívá k tomu nejmodernější analytické techniky a nástroje, biochemické a molekulárně-biologické metody. Na základě technologií vyvinutých týmem laboratoře růstových regulátorů se podařilo integrovat do evropské sítě laboratoří studujících různé aspekty fytohormonálního výzkumu.

Ocenění

Vědecká práce Ondřeje Nováka byla opakovaně oceněna několika cenami od vedení Univerzity Palackého a v posledních letech byl společně s deseti dalšími českými vědci opakovaně zařazen do žebříčku “Highly Cited Researcher” (Clarivate Analytics, Web of Science) v kategorii “Plant & Animal Science“.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc