Podzimní škola: Cesta k inovativní výuce a poznávání přírody

  11.10.2023  Aktuality

První říjnový týden byl pro žáky naší školy vskutku nezapomenutelným zážitkem. V tomto období se totiž díky OP JAK uskutečnila Podzimní škola, která byla zaměřena na inovativní výuku a poznávání přírody. Tato nevšední akce umožnila žákům rozšířit jejich znalosti, dovednosti a zároveň prožít dobrodružství v krásném prostředí Jeseníků.

Prvního turnusu Podzimní školy, v termínu 2.–4. října, se zúčastnili žáci kvint a prvních ročníků, druhého turnusu, v termínu 4.–6. října, se pak zúčastnila třída kvarta a, sexta b a septima b.

Podzimní škola se neomezovala jen na tradiční učebny. Místo toho jsme se vydali do přírody, kde jsme se učili novými způsoby. Jednou z hlavních součástí programu byla práce s mapou a buzolou. Žáci se tak naučili orientovat v terénu a získali cenné dovednosti pro život.

Dále jsme se věnovali také práci s geodetickými přístroji a pomůckami, což byla jedinečná zkušenost, která žákům otevřela dveře do světa geodézie. Seznámení s geodetickými přístroji začalo úvodem do jejich funkce a významu. Žáci zjistili, jak tyto přístroje slouží k měření vzdáleností, úhlů a výšek. Následně měli příležitost si sami tuto práci vyzkoušet. Jedním úkolů bylo změřit vzdálenost mezi dvěma body v terénu, což ukázalo, jak důležité jsou geodetické dovednosti v různých oborech, například v architektuře, inženýrství a stavebnictví. S geodetickými přístroji žáci získali náhled do praktického využití matematiky a technických dovedností v reálném světě.

V úterý čekala většinu tříd cesta na Červenohorské sedlo, během níž měli žáci příležitost poznat místní přírodu a blíže se seznámit s místními druhy rostlin a nerostů.
Kromě již zmíněné práce s mapou a buzolou se žáci věnovali i jiným aktivitám. Jednou z nich bylo vyluštění šifry, která se zaměřovala na znalosti českých rčení a přísloví. Žáci měli také příležitost vytvořit si svůj vlastní deník a natočit krátkou reportáž, což jim umožnilo projevit svou kreativitu. Pro lepší pochopení literatury se žáci zúčastnili i aktivity nazvané „Toulavá poezie“. Ta spočívala v tom, že se nejprve ponořili do světa poezie tím, že si přečetli různé básně od slavných básníků. Poté měli za úkol vybrat si jednu z básní a pokusit se ji vizuálně doplnit fotografiemi. Tato část projektu měla žáky povzbudit k hlubšímu porozumění a vnímání poezie. Fotografie měly zachytit nálady, myšlenky a témata obsažená v básních. Byl to způsob, jak propojit slovo a obraz.

Během společně strávených tří dnů žáky čekala i netradiční výuka chemie. V rámci aktivity „Poznej mě kov“ žáci na základě několika zadaných indicií určovali, o který kov se jedná. Poté se zadání obrátilo, v aktivitě s názvem „Poznej mě prvek“ si žáci vybrali libovolný prvek a zábavnou formou jej pomocí několika indicií popsali, zbytek třídy pak pokoušel odhadnout, o jaký prvek se jednalo. Na závěr si pak procvičili chemické názvosloví hrou domino.

Podzimní škola nebyla jen o intelektuálním rozvoji, ale také o duševním zdraví. Věnovali jsme se problematice duševní hygieny, kde jsme společně zkoumali příčiny stresu a možné stresové reakce. Žáci se učili, jak vytvářet vlastní krizový plán, aby byli schopni zvládat zátěžové situace v běžném životě.

Podzimní škola všem zúčastněným ukázala, že učení nemusí být pouze o knihách a lavicích, ale může být dobrodružstvím plným objevů a nových dovedností.

Markéta Štěpánková

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc