Soutěže v RJ

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže. Vítězové postupují do krajského kola. Naši žáci pravidelně dosahují vynikajících výsledků.
Soutěž z ruského jazyka se skládá z těchto částí:

  • poslech s porozuměním
  • konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. Příklady témat: O sobě, Rodina, Škola, Bydliště, Kamarádi, Volny čas, Zájmy, Cestováni atp. Pozn.: komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze o monolog.
  • řešeni jazykových situaci:
  • Žák prokazuje schopnost adekvátně reagovat např.na otázky, žádost, promluvy typu: Который час? / Привет! Давно тебя не видел! / До вокзала далеко? /...
  • Situace může byt popsána např. slovně ((Мы встретились на улице.) nebo vyjádřena obrázkem.
  • u konverzace a u řešeni jazykových situaci se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakci.
     

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc