Návštěva Pevnosti poznání

  5.10.2021  Aktuality

Světlo na cestách i Neuvěřitelný vesmír - to všechno mohli na vlastní smysly prozkoumat terciáni GJŠ v olomoucké Pevnosti poznání. 

V pátek 1. 10. 2021 navštívili žáci obou tercií olomouckou Pevnost poznání. Během čtyřhodinové návštěvy si postupně prošli všechny instalované expozice, vyzkoušeli si mnoho interaktivních exponátů, k dispozici jim po celou dobu byli zkušení animátoři. V digitálním planetáriu zhlédli film Neuvěřitelný vesmír.

Výukový program Světlo na cestách byl zaměřený na zákony paprskové optiky a jejich využití v praxi. K objasnění jednotlivých jevů doprovázejících šíření světla v různých prostředích a na jejich rozhraních bylo využito názorných a dobře propracovaných exponátů. Poutavý a nenásilný přístup lektora vzbuzoval v žácích pozornost a zájem o danou problematiku.

Celé dopoledne se neslo v příjemné atmosféře a žáci byli návštěvou Pevnosti poznání nadšeni.

Za PK fyziky
Mgr. Eva Březinová

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc