Maturita z fyziky

Maturitní zkouška z fyziky probíhá ústní formou v laboratoři fyziky. Součástí maturitní otázky je i řešení příkladu z dané problematiky. Při zkoušce může student, pro doplnění teoretických znalostí, využít připravené demonstrační pokusy (pomůcky).

Maturitní okruhy jsou pouze souborem požadovaného učiva. Nemají charakter maturitních otázek. !!!
 1. Mechanika
  • Kinematika a dynamika hmotného bodu
  • Práce a energie
  • Tuhé těleso
  • Mechanika kapalin a plynů
  • Gravitační pole

 2. Termodynamika a molekulová fyzika
  • Tepelné jevy v látkách
  • Struktura a vlastnosti plynů, kapalin a pevných látek
  • Fázové změny (změny skupenství)

 3. Elektrické a magnetické jevy
  • Elektrické pole
  • Zákony v obvodech stejnosměrného el. proudu
  • Elektrický proud v kovech, polovodičích, plynech a ve vakuu
  • Stacionární a nestacionární magnetické pole
  • Střídavý proud

 4. Kmitání a vlnění
 5. Optika
  • Zobrazení odrazem
  • Zobrazení lomem
  • Elektromagnetické záření

 6. Základy moderní fyziky
  • Kvantová fyzika
  • Jaderná fyzika
  • Radioaktivita

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc