Fyzikální soutěže

!!! Zveřejněna zadání domácího kola FO a studijní texty nového ročníku!!!

Fyzikální olympiádaLogo FO

Fyzikální olympiáda - 65. ročník
školní rok 2023/2024

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají  i ve školním roce 2023/2024 65. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

     Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

     Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

          Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

Oficiální stránky FO na adrese http://fyzikalniolympiada.cz

Oficiální stránky krajské komise FO na adrese http://fo.upol.cz

Organizace soutěže

     Fyzikální olympiáda probíhá ve všech kategoriích několikakolově. Řešitelé absolvují nejdříve domácí kolo, ve kterém mají za úkol vyřešit sedm úloh. Řešitel postupuje do dalšího (regionálního, okresního) kola pokud je alespoň pět úloh vyřešeno na 5 bodů (maximum 10 bodů) a je řešena (i neúspěšně) experimentální úloha.

     Na pomoc s řešením domácího kola organizujeme na naší škole pravidelné konzultace jednotlivých kategorií.

Pokyny pro soutěžící

     Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Kategorie FO

Kategorie A – 4. ročník (oktáva)
Kategorie B – 3. ročník (septima)
Kategorie C – 2. ročník (sexta)
Kategorie D – 1. ročník (kvinta)
Kategorie E – 9. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (kvarta)
Kategorie F – 8. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (tercie)
Kategorie G – 7. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (sekunda) - Archimediáda

Důležité termíny FO

Zahájení nového ročníku:

 • Kategorie A - střední školy
  • Školní kolo: do 3. 1. 2024
  • Krajské kolo: středa 17. 1. 2024
  • Výběrové minisoustředění s testy: duben 2024 (HK)
  • Přípravné soustředění před MFO: červen 2024 (HK)
  • Mezinárodní FO: červenec 2024 (Írán)

 • Kategorie B, C, D - střední školy
  • Domácí kolo: do 27. 3. 2024
  • Krajské kolo: středa 24. 4. 2024
  • Celostátní soustředění v kategoriích B a C: září 2023 (Pec pod Sněžkou)

 • Kategorie E, F
  • Domácí kolo: do 24. 2. 2024
  • Okresní kolo: středa 20. 3. 2024
  • Krajské kolo E: čtvrtek 11. 4. 2024

Stáhněte si

 • Řešení úloh domácího kola
  • Kategorie A
  • Kategorie B
  • Kategorie C
  • Kategorie D
 • Ostatní

Archimediáda - kategorie G fyzikální olympiády

Organizace soutěže

    Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2024 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

První, školní část soutěže proběhne 1. února – 31. března 2024. Máte za úkol vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny dále. Za úspěšného řešitele školního kola jste považováni, pokud získáte alespoň ve 3 početních úlohách nejméně 5 bodů za každou z nich a zároveň jste řešili experimentální úlohu (třeba i neúspěšně).

Druhá část soutěže proběhne 10. dubna – 31. května 2024 a může být organizována jakou soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic.

Pokyny pro soutěžící

     Řešení úloh zapisujte na papíry formátu A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír. U všech úloh popište své úvahy při řešení. Úlohy byste měli řešit stručně, ale protokol o řešení musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či jinak získaných údajů. Při řešení kreslete obrázky a náčrtky. Stačí obrázky načrtnout „od ruky“, ale grafy pečlivě narýsujte. Pokusy můžete provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuta a popsána soustava použitých pomůcek, uveden postup měření a zpracovány výsledky.

Důležité termíny Archimediády
 • Archimediáda
  • Domácí kolo: 1. únor – 31. březen 2024
  • Druhé kolo: 10. duben – 31. květen 2024
Stáhněte si
Školní fyzikální soutěž

Fyzikální soutěž probíhá na našem gymnáziu každoročně pro všechny zájemce o fyziku.

Struktura FS

     Školní fyzikální soutěž pro zájemce o fyziku z řad našich studentů každoročně organizuje PK fyziky. Jde o jednokolovou soutěž, která je pořádána většinou v jarním termínu. Žáci jednotlivých ročníků jsou rozděleni do kategorií a řeší 3 úlohy související s výukou v daném ročníku.

Kategorie školní fyzikální soutěže
 • Prima - určená pro studenty prim
 • N1 - určená pro studenty sekundy
 • N2 - určená pro studenty tercie
 • N3 - určená pro studenty kvarty
 • V1 - určená pro studenty kvint a prvních ročníků
 • V2 - určená pro studenty sext a druhých ročníků
 • V3 - určená pro studenty septim (oktáv) a třetích (čtvrtých) ročníků
Fyziklání

    Fyziklání je mezinárodní fyzikální soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, kteří nechtějí jen sedět v lavicích, ale ukázat světu, že jsou dobří! Přečtěte si pravidla, nebo se podívejte na Fyziklání z minulých let.

Kdy

    Soutěž se uskuteční 16. února 2024 v Praze, pro účastníky bude připraven doprovodný program. Přesnější termín soutěže zveřejníme později.

Kde

    Soutěž se koná výhradně v Praze. V roce 2023 se soutěže v Praze přijelo na soutěž téměř 1200 účastníků z více než 20 zemí světa tvořících 251 týmů!

Proč

    Porovnáte se s týmy z Česka, Slovenska i dalších států Evropy, a ti nejlepší si odnesou prestiž a zajímavé ceny. Minulé roky se hrálo například o poukázky, diáře, klávesnice Razer, licenci na Wolfram Mathematica či MATLAB a spoustu dalších skvělých cen.

Oficiální stránky Fyziklání: https://fyziklani.cz/
FYKOS - FYzikální KOrespondenční Seminář

    FYKOS je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání osmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení zašlou autorům, ti je opraví, obodují a spolu se vzorovými řešeními a výsledkovou listinou pošlou zpět. Zapojit se může kdokoliv a kdykoliv podle uvedených pravidel. Pro nejlepší řešitele uplynulé poloviny ročníku organizují pořadatelé jarní (resp. podzimní) soustředění plné sportovních, fyzikálních a jiných her v zajímavých koutech naší vlasti a spoustu dalších akcí.

Jak se stát řešitelem

    Stačí poslat řešení některých úloh z aktuální série a základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) na adresu pořadatelů. Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi uvedenou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

    Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i řešení, které není „dotažené“ úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

Proč řešit

    Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

    Bližší informace a zadání aktuální série úloh naleznete na stránkách pořadatelů http://fykos.cz/.

Výsledky školní fyzikální soutěže 2023

6. března proběhla na naší škole naše tradiční fyzikální soutěž pro zájemce o fyziku z řad našich studentů. Studenti řeší zpravidla 3 úlohy z oblastí …

Semináře pro řešitele fyzikální olympiády

Krajská komise FO organizuje i letos semináře pro řešitele fyzikální olympiády v kategoriích C, B a A. Zúčastnit se můžete prezenčně nebo online …

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc