Exkurze za živou a mrtvou vodou

  15.6.2021  Aktuality

Najdeme živou a mrtvou vodu jen v pohádkách? Kvartáni se ji rozhodli hledat i dnes.

V letošním roce v přírodopise probírali žáci kvarty b geologii a ekologii. Učivo si ve čtvrtek 10. června zajímavě doplnili návštěvou čističky odpadních vod v Oseku. Celým zařízením je provedl místostarosta obecního úřadu Ing. Jiří Urban. Seznámil je s technologií čištění a kvartáni si mohli do pracovních listů zapsat také informace o historii stavby ze sedmdesátých let. Do provozu byla čistírna uvedena až v roce 1992 a v roce 2007 byla zrekonstruována.

Po prohlídce pokračovali k Bečvě, na místo, kde řeka opustila své umělé koryto z počátku 20. století a kde opět tvoří meandry. Pozorovali hnízda chráněných břehulí říčních, určovali horniny ve štěrkonosné Bečvě. Seznámili se s geologií Radslavských teras a ověřili si v praxi znalosti o erozi půdy a půdním profilu. V neposlední řadě obdivovali krásný, divoký kout přírody kousek od Přerova.

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc