Biologické soutěže

Dlouhodobě se aktivně zapojujeme do mnoha soutěží s přírodovědnou a ekologickou tematikou. Největší zájem studentů bývá o biologickou olympiádu, která probíhá každoročně napříč všemi ročníky. Žáci nižšího gymnázia mají v oblibě soutěž Zlatý list – klání družstev v praktickém poznávání přírody, dále soutěž Naší přírodou, která je zaměřena na znalosti různých typů společenstev a mnoho dalších soutěží v oborech například rybářství, včelařství, ekologie a ochrany životního prostředí vyhlašovaných aktuálně různými institucemi.

V posledních letech se úspěšně zúčastňujeme soutěže YPEF zaměřené na lesnictví. Velmi pěkných výsledků dosahujeme také v mezioborové soutěži Přírodovědný klokan.

Stránky jednotlivých soutěží:

Krajská kola biologických soutěží

V teplých květnových dnech pokračovaly biologické soutěže pro nižší gymnázium krajskými koly.

Zlatý list – soutěž o přírodě v přírodě

Zběhovec, česnáček, vřetenuška - podivné to pojmy, čeština si s námi pěkně hraje. Jsou to jména tří z deseti organismů, které měli za úkol poznat a …

Jak přežít zimu – vědí nejlépe žáci naší školy

Ve druhé polovině dubna proběhla okresní kola biologické olympiády pro nižší gymnázium na téma JAK PŘEŽÍT ZIMU.

Šikovní biologové v krajském kole BIO

Na začátku jara proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky vyššího gymnázia.

Mladí lidé v evropských lesích

Jestli umíte poznat, komu patří shozené paroží, jak se jmenují lesní byliny, jaké letokruhy má dub nebo smrk, patříte k dobrým adeptům soutěže YPEF.

Přírodověný klokan 2021

… soutěž vyhlašovaná každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. …

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc