Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže. Vítězové postupují do krajského kola. Žáci našeho gymnázia pravidelně dosahují vynikajících výsledků jak v krajském, tak i v ústředním kole.

Soutěž v ruském jazyce se doporučuje s tímto obsahem:

  • poslech s porozuměním – přímý nebo zprostředkovaný (např. magnetofon) poslech monologického nebo dialogického textu.
    Kontrola porozuměni – písemně (např. obrázky, test s výběrem odpovědi).
  • konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. Příklady témat: O sobě, Rodina, Škola, Bydliště, Kamarádi, Volny čas, Zájmy, Cestováni atp. Pozn.: komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze o monolog.
  • řešeni jazykových situaci:
    Žák prokazuje schopnost adekvátně reagovat např.na otázky, žádost, promluvy typu: Который час? / Привет! Давно тебя не видел! / До вокзала далеко? /...Situace může byt popsána např. slovně ((Мы встретились на улице.) nebo vyjádřena obrázkem.
  • U konverzace a u řešeni jazykových situaci se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakci.
  • test znalosti reálii (pouze pro kategorii SŠ II v ústředním kole)

Výsledky soutěží

Letošní výsledky

Letos ještě neproběhly žádné soutěže

Starší ročníky

Výsledky z let 2003-2010 (.zip , 3 MB)

Výsledky 2010-2011 (.zip , 125 kB)

Výsledky 2011-2012 (.zip , 65 kB)

 

Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce 5. 3. 2019

 

Dne 5. 3. 2019 proběhlo na Obchodní akademii v Mohelnici krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.
Naši žáci soutěžili ve 2 kategoriích pro střední školy – v SŠ I (výuka do 3 let výuky ruštiny) a v SŠ II (3 a více let ruštiny).


Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Hodnocena byla pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí při řešení konverzačních situací.

Naše škola dosáhla těchto výsledků:

Kategorie SŠ I:
Pilmajerová Eliška, V A - 4. místo
Maierová Tereza,V B - 5. místo

Kategorie SŠ II:
Dreiseitlová Alena, VII A - 4. místo
Obadalová Nela, VIII B – 9. místo


Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.


Za PK RJ Mgr. Ivana Kremelová

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce 2018/2019

 

Před jarními prázdninami 12. února 2019 se na naší škole konalo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Soutěžilo se v kategoriích pro střední školy SŠ I (výuka ruského jazyka do 3 let) a SŠ II (3 a více let ruského jazyka).
Umístění ve školním kole bylo následující:


Kategorie SŠ I
1. Pilmajerová Eliška, V A
2. Maierová Tereza, V B
3. Nezhybová Alžběta, V B
4. Prinz Karel, V B


Kategorie SŠ II
1. Obadalová Nela, VIII B
2. Dreiseitlová Alena, VII A
3. Ovšanková Natalia, VII B
4. Slivková Ivana, VII A
5. Pokluda Petr, 2 B

První dvě místa postupují do krajského kola, které se bude konat 5. března 2019 již v Mohelnici na Obchodní akademii.
Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Soutěž v ruském jazyce

2018-rj-soutezV pátek 23. 3. 2018 se Obchodní akademie v Mohelnici již tradičně stala hostitelem Soutěže v ruském jazyce. Počet studentů, kteří každý rok do Mohelnice přijíždějí, neustále roste a potvrzuje stoupající zájem žáků o ruský jazyk, ale i jejich odhodlání zasoutěžit si a porovnat své znalosti s žáky jiných škol. Naši školu reprezentovaly výhradně dívky ve všech třech kategoriích – SŠ II, SŠ I a v kategorii pro ZŠ a NG.

V kategorii SŠ II je soutěž vždy nejnáročnější, protože se jí většinou účastní žáci maturitních ročníků, kteří z ruského jazyka maturují. O to více si ceníme výkonů našich žákyň. Alena Dreiseitlová ze sexty a se umístila na 11. místě a hned za ní, na místě 12., byla Nela Obadalová ze septimy b.

V kategorii SŠ I s výukou ruštiny do 3 let se kvůli nemoci zúčastnila pouze Eliška Hudcová z kvinty aI přesto, že byla v krajském kole poprvé, hned zaznamenala úspěch – obsadila pěkné 5. místo.

Naše nejmladší žákyně v kategorii pro ZŠ a NG dosáhly ve velké konkurenci nejlepších výsledků. Eliška Pilmajerová z kvarty a obsadila krásné 2. místo a Tereza Maierová z kvarty b obsadila 5. místo.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za skvělou reprezentaci naší školy!

Za PK RJ Mgr. Ivana Kremelová

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 15. 3. 2017

ol rj_kraj_17Již tradičně se 15. 3. 2017 na Obchodní akademii v Mohelnici uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky.

Letošní ročník soutěže byl vyjímečný. Kategorie pro základní školy a nižší gymnázia zaznamenala rekordní počet zájemců. Porovnat své znalosti ruského jazyka přijelo do Mohelnice 20 žáků z různých měst Olomouckého kraje. Porota velmi ocenila vysokou úroveň znalostí těchto nejmladších účastníků soutěže.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Hodnocena byla pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí při řešení konverzačních situací.

Úroveň znalostí soutěžících byla vysoká a výsledky byly vyrovnané.  Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG

Školoudová Klára, IV A – 5. místo
Vagrčková Linda, IV B - 8. místo

kategorie SŠ I: 

Dreiseitlová Alena, V A – 3. místo
Slivková Ivana, V A – 4. místo

kategorie SŠ II:

Podolinský Ondřej, VIII B – 7. místo
Látalová Lucie, VII B - 11. místo

Velmi náročnou přípravu na krajské kolo měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Ivana Slivková kromě krásného 4. místa získala i zvláštní cenu poroty za znalost pravoslavných svátků.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Mgr.Kremelová I.

Výsledky konverzační soutěže 2016/2017

 

Školního kolo 20. a 21. 2. 2017

Kategorie ZŠ a NG
1. Vagrčková Linda, IV B
2. Školoudová Klára, IV A
3. Březinová Veronika, IV A
4. Hudcová Eliška, IV A
5. Beňová Michaela, IV A

Kategorie SŠ I
1. Dreiseitlová Alena, V A 
2. Slivková Ivana, V A 
3. Ovšanková Natalia, V B 

Kategorie SŠ II
1. Podolinský Ondřej, VIII B
2. Látalová Lucie, VII B
3. Novotná Alexandra, VII A
4. Obadalová Nela, VI B
5. Rajtarová Terezie, VI B
6. Minaříková Pavlína, VI B

Děkujeme všem žákům za odhodlání zasoutěžit si a porovnat své znalosti se svými spolužáky. Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu ruštiny!

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 16. 3. 2016

 

Na Obchodní akademii v Mohelnici se 16. 3. 2016 uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky. Ve všech třech kategoriích mezi sebou soupeřilo 31 žáků z Přerova, Šumperka, Kojetína, Zábřehu, Litovle a dalších měst Olomouckého kraje.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Soutěžící museli prokázat své schopnosti porozumění, komunikace na vylosované téma a řešení jazykových situací. Hodnotila se pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost
a adekvátnost reakcí.

Po úvodních projevech se soutěžící pustili do nelehkého boje. Výsledky byly velmi vyrovnané
a úroveň znalostí vysoká. Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG:
Dreiseitlová Alena, IV A – 1. místo
20160316 122228Slivková Ivana, IV A - 11. místo

kategorie SŠ I:
Obadalová Nela, V B – 2. místo
Minaříková Pavlína, V B – 8. místo

kategorie SŠ II:
Podolinský Ondřej, VII B – 11. místo
Látalová Lucie, VI B - 10. místo

 

Velmi náročnou přípravu na soutěž měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Největším příjemným překvapením v kategorii pro ZŠ a NG bylo jednoznačné vítězství Aleny Dreiseitlové, která je nováčkem v této soutěži.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Přikládáme pár fotografií z akce.

Mgr. Ivana Kremelová

Výsledky konverzační soutěže v ruském jazyce 2015/2016

 

Školní kolo 8. a 10. 2. 2016

Ve dnech 8. a 10. 2. 2016 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Letošní ročník byl poznamenán zvýšenou absencí žáků, a proto se soutěže zúčastnilo méně zájemců než obvykle. 

Výsledky školního kola:

Kategorie ZŠ a NG
1.    Ivana Slivková, IV A
2.    Alena Dreiseitlová, IV A
3.    Jonáš Váverka, IV A
4.    Eliška Hudcová, III A

Kategorie SŠ I
1.    Nela Obadalová, V B
2.    Pavlína Minaříková, V B
3.    Tereza Zbytková, V B

Kategorie SŠ II
1.    Podolinský Ondřej, VII B
2.    Látalová Lucie, VI B

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za účast v soutěži a přeje všem postupujícím hodně štěstí v silné konkurenci v kajském kole.

Výsledky konverzační soutěže v ruském jazyce (2014/2015):


matryoshka-doll-with-russian-troika-russia-nested-doll-babushka-doll-souvenir-present-three-horses-pulling-a-sleigh-jingle-bell 63739996Ústřední kolo (Praha, 9. 4. 2015):

Peřina Miroslav – 5. místo (kategorie SŠ II)

Krajské kolo (OA Mohelnice, 18. 3. 2015):
kategorie SŠ II:
Peřina Miroslav – 1. místo
Podolinský Ondřej – 9. místo

kategorie SŠ I:
Látalová Lucie – 3. místo
Rajtarová Terezie – 5. místo

kategorie ZŠ a NG:
Obadalová Nela – 2. místo
Fuksová Aneta – 5. místo 

Školní kolo (19. a 21. 1. 2015):
kategorie SŠ II:
1. místo - Peřina Miroslav, 4 B
2. místo - Podolinský Ondřej, VI B
3. místo - Jakubíček Jan, VII B

kategorie SŠ I:
1. místo - Látalová Lucie, V B
2. místo - Rajtarová terezie, V B
3. místo - Novotná Alexandra, V A

kategorie ZŠ a NG:
1. místo - Obadalová Nela, IV B
2. místo - Fuksová Aneta, IV B
3. místo - Vicencová Lenka, V B