Výsledky krajských kol FO 2018

V průběhu dubna 2018 proběhla krajská kola 59. ročníku fyzikální olympiády ve všech zbývajících kategoriích (kategorie A proběhla v lednu). Naši studenti se do nich probojovali v hojném počtu a ani při řešení krajského kola se neztratili.

V nejvyšší kategorii A se mezi úspěšné řešitele dostala Jana Pallová na 5. místě a Vít Horčička v těsném závěsu na místě 6.

Krajská kola kategorií B, C, a D proběhla ve stejném termínu. Kategorie E pak v samostatném termínu. V tabulce níže naleznete jména úspěšných řešitelů. celkové výsledky si můžete prohlédnout na stránkách krajské komise FO.

Číst dál: Výsledky krajských kol FO 2018

Výsledky FS 2017 - 2018

 

Číst dál: Výsledky FS 2017 - 2018

Školní fyzikální soutěž

Výsledky školní fyzikální soutěže 2017 - 2018 si můžete prohlédnout zde. Vítězům gratulujeme, ostatním děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další ročník.

Číst dál: Školní fyzikální soutěž

Astronomická olympiáda

Prezenční část krajského kola Astronomické olympiády v kategoriích CD, EF, GH proběhne v pátek 23.3. 2018 v prostorách laboratoře fyziky. Začátek je stanoven na 8:40. Podmínkou účasti je vyřešení a odevzdání úloh (stačí na místě) domácí části.

Zveřejněn kalendář ročníku 2017 - 2018

Zadání a pokyny pro krajské kolo AO kategorie CD, EF a GH

 Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách tříkolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na letošní ročník tradičně naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A.

Číst dál: Astronomická olympiáda

Učebnice fyziky

Nižší gymnázium
Vyšší gymnázium

Číst dál: Učebnice fyziky

Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

 

Krajské kolo se v 15. ročníku (2017/2018) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

 • online přehledový test
 • pozorovací a/nebo praktická úloha
 • teoretické úlohy korespondenční části
 • prezenční část (novinka)
 • Prezenční část krajského kola bude v termínu 23. 3. 2018 v budově GJŠ. Podmínkou účasti v této části je odevzdání domácí části a vyřešení online části KK. Podrobnější pokyny a zadání krajského kola naleznete v dalším textu.

   

  Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 8. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

  Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 23. 3. 2018.

  Číst dál: Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

  Fyzikální olympiáda

  Zveřejněny termíny a zadání domácího kola nového 59. ročníku 2017 - 2018

   

  Úvod
  Organizace soutěže
  Pokyny pro soutěžící
  Vypsané kategorie
  Termíny FO
  Stáhněte si

  Fyzikální olympiáda - 59. ročník
  školní rok 2017/2018

       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2017/2018 59. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

       Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

       Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

            Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

  Oficiální stránky FO na adrese http://fyzikalniolympiada.cz

  Oficiální stránky krajské komise FO na adrese http://fo.upol.cz

  Číst dál: Fyzikální olympiáda