Úspěch mladých fyziků

Dne 3. dubna se konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií. Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii E zvítězil Matouš Kubíček z kvarty b a Petra Bártová z kvarty a obsadila třetí místo. Mezi úspěšné řešitele se ještě probojovali z kvarty a Patrik Prinz, Matěj Běťák, MartinTomčala a Barbora Rychtová, z kvarty b Oliver Punge Dominika Filipová, Barbora Matějová a Julie Skýpalová. Nejlepší řešitelé kategorie postupují do krajského kola, které se bude konat na konci dubna v Olomouci.

V kategorii F si nejlépe vedla Linda Tomišová, která se umístila na druhém místě a Filip Večeřa, který obsadil 3. místo. Mezi úspěšné řešitele se probojoval ještě Daniel Hostášek a Lenka Poljaková.

Archimediáda

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro souěžící
Termíny
Stáhněte si

Archimediáda 2019
kategorie G fyzikální olympiády

Organizace soutěže

     Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2017 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu. Máte za úkol vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny dále. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus.

     

Číst dál: Archimediáda

Fyzikální olympiáda

Zveřejněny termíny a zadání domácího kola nového 60. ročníku 2018 - 2019

 

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro soutěžící
Vypsané kategorie
Termíny FO
Stáhněte si

Fyzikální olympiáda - 60. ročník
školní rok 2018/2019

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2018/2019 60. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

     Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

     Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

          Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

Oficiální stránky FO na adrese http://fyzikalniolympiada.cz

Oficiální stránky krajské komise FO na adrese http://fo.upol.cz

Číst dál: Fyzikální olympiáda

Astronomická olympiáda

Zveřejněn kalendář ročníku 2018 - 2019

 Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách tříkolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na letošní ročník tradičně naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A.

Číst dál: Astronomická olympiáda

Vyučující fyziky

      V současné době vyučuje fyziku na naší škole sedm aprobovaných učitelů.

Číst dál: Vyučující fyziky

Úspěchy studentů 2017 - 2018

poharJako každoročně, i ve školním roce 2017 - 2018 naši studenti výborně reprezentovali v řadě fyzikálních soutěží. Přehledné výsledky naleznete v tabulkách níže. Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i ve školním roce 2018 - 2019. Výsledky starších ročníků budou postupně přidávány do archivu.

Číst dál: Úspěchy studentů 2017 - 2018

Úspěchy studentů ve školním roce 2016 - 2017


Fyzikální olympiáda

Číst dál: Úspěchy studentů ve školním roce 2016 - 2017