Úspěchy studentů 2016 - 2017

poharJako každoročně, i ve školním roce 2016 - 2017 naši studenti výborně reprezentovali v řadě fyzikálních soutěží. Přehledné výsledky naleznete v tabulkách níže. Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i ve školním roce 2017 - 2018. Výsledky starších ročníků budou postupně přidávány do archivu.

Číst dál: Úspěchy studentů 2016 - 2017

Krajské kolo FO - výsledky

Dne 19. 4. 2017 se v Olomouci konalo tradiční krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií B - D. Naši studenti se v početné konkurenci neztratili a velmi dobře reprezentovali sebe i naši školu. Předmětová komise fyziky všem zúčastněným gratuluje a děkuje za reprezentaci školy. Výsledky jednotlivých kategorií naleznete v přehledné tabulce na stránce krajské komise FO http://fo.upol.cz/archivkk.html.

Školní fyzikální soutěž

Školní fyzikální soutěž 2016 - 2017 proběhla. Všem účastníkům děkujeme a vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme.

Výsledky v přehledné tabulce naleznete zde.

Fotogalerii z vyhlášení výsledků naleznete zde.

Číst dál: Školní fyzikální soutěž

Výsledky školní fyzikální soutěže 2016-2017

Účastníci jsou uvedeni bez rozlišení umístění podle abecedy.

Číst dál: Výsledky školní fyzikální soutěže 2016-2017

Exkurze do Planetária v Ostravě

17-planetarium-07Dne 16. 3. 2017 jsme s třídou 1a a žačkami tercie jeli na exkurzi do planetária.

Po příjezdu na místo na nás atmosféra venkovního a i vnitřního prostoru velice zapůsobila. Jednotlivé expozice výstavy nás vtáhly přímo do víru dění. V experimentáriu jsme si mohli vyzkoušet spousty věcí, což jsme také ihned udělali.

Vyzkoušeli jsme model Foucaultova kyvadla, který byl viditelným důkazem rotace naší planety. Dále jsme si vyzkoušeli, jak se skáče na Měsíci, kde jsme otestovali účinky snížené gravitační síly. Viděli jsme na vlastní oči zmenšené tornádo, které vzniká na Marsu, sluneční vařič či magmatické, metamorfované a sedimentární horniny. Mně se nejvíce líbila plazmová lampa, která při dotyku na povrchu házela uvnitř barevné výboje.

Poté následoval přesun do sálu planetária, kde jsme se všichni usadili do pohodlných sedaček. Výklad v planetáriu byl zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho o hvězdách, o Sluneční soustavě, Mléčné dráze a mnoho dalších. Dále následoval v tomtéž sále film o planetách.

Poté jsme se přesunuli do menšího sálu na projekci filmu v anglickém znění s českými titulky o životě kosmonautů ve vesmíru – v kosmických lodích i na orbitálních stanicích. Film byl doprovázen osobním komentářem kanadského astronauta, který si vše prožil a znovu prožije. Mě nejvíce zaujalo, že na vesmírné stanici si můžete zahrát dokonce i na kytaru.

Lucie Ledabylová, 1b

Astronomická olympiáda

Zadání a pokyny pro krajské kolo AO kategorie CD, EF a GH

Klikni pro zobrazení výsledků školního kola 2016 - 2017

 Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách tříkolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na letošní ročník tradičně naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A.

Číst dál: Astronomická olympiáda

Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

Letošní krajské kolo AO doznalo výrazných organizačních změn. Nejvýznamější novinkou je pořádání prezenční části krajského kola v termínu 27. 3. 2017 v budově GJŠ. Podmínkou účasti v této části je odevzdání domácí části a vyřešení online části KK. Podrobnější pokyny a zadání krajského kola naleznete v dalším textu.

Zadání krajského kola AO kategorií CD, EF a GH

Postup soutěžícího při řešení krajského kola v kategorii CD, EF nebo GH.

 • Online přehledový test - se řeší na adrese http://olympiada.astro.cz/korespondencni.

  Přihlašovací údaje pro online část vám poskytne vyučující F (případně v kabinetě fyziky). Řešení online testu je možné v termínu od 9. 1. 2017 do 27. 3. 2017.

 • pozorovací nebo praktická úloha - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
 • teoretické úlohy korespondenční části - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
 • prezenční část
  1. dostavit se 27. 3. ve stanovený čas do učebny, kde se koná prezenční část
  2. časový limit na vyřešení úloh bude 90 minut v kategoriích EF a GH a 150 minut v kategorii CD
  3. na všechny listy s řešením čitelně napsat své jméno, příjmení a kód, neoznačené listy nebudou hodnoceny
  4. pokud jste řešili i do zadání, je třeba podepsat a odevzdat i zadání
  5. odevzdat vyučujícímu řešení teoretických úloh korespondenční části a praktické části
  6. vyučující odešle hromadně za celou školu všechny části nejpozději následující pracovní den na níže uvedenou adresu