Fyzikální olympiáda

Zveřejněny termíny a zadání domácího kola nového 59. ročníku 2017 - 2018

 

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro soutěžící
Vypsané kategorie
Termíny FO
Stáhněte si

Fyzikální olympiáda - 59. ročník
školní rok 2017/2018

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2017/2018 59. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

     Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

     Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

          Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

Oficiální stránky FO na adrese http://fyzikalniolympiada.cz

Oficiální stránky krajské komise FO na adrese http://fo.upol.cz

Číst dál: Fyzikální olympiáda

Astronomická olympiáda

Zveřejněn kalendář ročníku 2017 - 2018

Zadání a pokyny pro krajské kolo AO kategorie CD, EF a GH

 Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách tříkolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na letošní ročník tradičně naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A.

Číst dál: Astronomická olympiáda

Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

Níže si můžete projít propozice pro školní rok 2016 -2017. Propozice pro letošní rok budou upraveny po jejich zveřejnění ústředním výborem AO.

Letošní krajské kolo AO doznalo výrazných organizačních změn. Nejvýznamější novinkou je pořádání prezenční části krajského kola v termínu 27. 3. 2017 v budově GJŠ. Podmínkou účasti v této části je odevzdání domácí části a vyřešení online části KK. Podrobnější pokyny a zadání krajského kola naleznete v dalším textu.

Číst dál: Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

Ostatní soutěže

Fyziklání online

Online fyzikální soutěž v řešení fyzikálních problémů, která probíhá po celém světě, se zadáním v češtině a angličtině. Soutěž pořádá Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupořadatelem je MŠMT.

Číst dál: Ostatní soutěže

Archimediáda

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro souěžící
Termíny
Stáhněte si

Archimediáda 2017
kategorie G fyzikální olympiády

Organizace soutěže

     Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2017 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu. Máte za úkol vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny dále. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus.

     

Číst dál: Archimediáda

Učebny fyziky

     Výuka fyziky probíhá převážně ve dvou odborných učebnách fyziky a laboratoři fyziky. Nově zrekonstruovaná (2009) větší učebna má stupňovitou podlahu a umožňuje tak pohodlné sledování výkladu i ve vzdálenějších lavicích. Třída je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou kam např. patří PC připojené na internet, interaktivní tabule, vizualizér nebo DVD přehrávač. Učebna umožňuje také kompletní zatemnění pro předvádění pokusů z optiky a je vybavena moderním demonstračním pracovištěm pro provádění pokusů z elektřinou nebo kapalinami. 

Číst dál: Učebny fyziky

Laboratorní cvičení

ises1 mala     V laboratorních cvičeních řeší studenti samostatně praktické i teoretické úlohy, které vhodně doplňují látku probranou v hodinách. Tímto způsobem si studenti lépe osvojují předkládané učivo a snaží se je aplikovat v praxi. Některé úlohy jsou také zaměřené na ověření teoretických znalostí. Nedílnou součástí každého laboratorního cvičení je zpracování laboratorního protokolu. Vzorovou hlavičku (formátu word) ke stažení najdete níže na této stránce.

     Výuka laboratorních cvičení probíhá v odborné laboratoři vybavené 6 počítačovými systémy Vernier pro měření a zobrazení reálných dějů na počítači. Tyto systémy využívají pro některé práce naši studenti již od sekundy osmiletého gymnázia.

     Podle nového školního vzdělávacího programu jsou týdně laboratořím fyziky vyhrazeny hodiny následovně: Prima - 0,5 hodiny, sekunda, tercie, kvinta a septima - 1 hodina, kvarta a sexta - 0 hodin. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin a střídání předmětů probíhá ve dvoutýdenních cyklech.

Číst dál: Laboratorní cvičení