Logická olympiáda 2020 - nominační kola

LO - logoTaké letos proběhla nominační kola Logické olympiády. Z naší školy se zúčastnilo celkem 129 žáků.

V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se nejlépe umístili tito žáci: Lucian Poljak (tercie b), Kryštof Olša (sekunda a), Vojtěch Zámorský (kvarta a), Filip Žydel (tercie a).

V kategorii C (střední školy) byli nejlepší Dominika Filipová (sexta b), Tomáš Drkoš (septima b), Ondrej Dulanský, Vendula Onderková a Anna Pecháčková (všichni septima a), Ondřej Foldyna, Lucie Dorazilová (oba oktáva b), Kateřina Zaoralová, Vít Ulehla a Amálie Dostalíková (všichni oktáva a), Eliška Andrýsková a Lenka Poljaková (obě kvinta a) a Jan Botor (druhá a).

Všichni vyjmenovaní žáci postupují do krajského kola, které letos výjimečně proběhne on-line formou.

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do řešení netradičních logických úloh a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Marta Lupačová

f

g

GJŠ slaví 150 let od svého založení

Vedení Gymnázia Jakuba Škody oznamuje, že se říjnové akce spojené s oslavami 150. výročí založení naší školy ruší.

Ve stanoveném termínu proběhne pouze výstava v galerii a mše v kostele.

Mgr. Jan Raška, ředitel GJŠ

Harmonogram oslav 150 let: 16. - 18.10. 2020

16. 10. 2020

  -  9.00 - 15.30 „Den otevřených dveří“

  -  17.00 - 18.30 Vernisáž „Zastavení v čase“, Galerie města Přerova, Horní n.

 

17. 10. 2020

  -  13.00 -17.00 „Den otevřených dveří“

  -  19.00 - 20.30 slavnostní koncert v MD – vystoupí sbor GJŠ, Jana Šelle a hlavní host Leona Machálková

18. 10. 2020

  -  10.30 - 11.30 bohoslužba v kostele sv. Vavřince

3 žáci GJŠ mezi 20 největšími nadějemi Česka

20pod20-120pod20-1Mladé talenty celého Česka, kteří vynikli svými znalostmi v oblasti byznysu, využití dat, sociálních vědách ale třeba i kultuře či psychologii, vybírá redakce časopisu Euro už třetí rok, aby ukázala, že i mezi velmi mladými lidmi jsou vynikající talenty.

Ve výběru „20 pod dvacet“ se letos umístili hned 3 studenti Gymnázia Jakuba Škody mezi 20 mladými talenty z celé republiky. Všichni 3 naši zástupci v loňském roce byli ve finále podnikatelské středoškolské soutěže Soutěž a podnikej a tím si vybojovali místo ve výběru časopisu Euro.

Jaroslav Hradil a Filip Trhlík vymysleli komplexní řešení problému doručování zásilek do samoobslužných boxů, které sice známe od některých obchodů, ale nefungují pro každý e-shop. Jejich univerzální schránky Boxee by umožnily všem prodejcům dodávat zboží do samoobslužných boxů kterýmkoliv e-shopem. A obzvlášť v malých místech s omezeným provozem pošty by tyto schránky byly velkou pomocí uživatelům, kteří by si svou zásilku vyzvedli samostatně v čase pro ně nejlepším.

Třetím přerovským zástupcem byl David Stančík se svou aplikací Daruju krev. Jeho mobilní aplikace umožňuje mladým dárcům sledovat jejich odběry, srovnávat se s ostatními, být informován, stát se součástí komunity apod. Ale současně tím také získat unikátní data pro nemocnice a zdravotnictví o aktivních dárcích, která zoufale chybí. A především mezi mladými lidmi, které je třeba mezi dárce přivést a udržet, může tato aplikace znamenat doslova průlom v přístupu k darování krve.

Jsme moc rádi, že mezi studenty Gymnázia Jakuba Škody vyrostly takové talenty a doufáme, že stejnou cestou se brzy vydají i další.

Držíme palce.

Informace ředitelství školy k pandemii koronaviru

Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že v případě podezření na výskyt respiračního onemocnění, nebudoužáci vpouštěni do školy. V případech alergických reakcí je nutné předložit aktuální potvrzení od lékaře.

Vzhledem k současnému stavu ohledně šíření koronaviru Covid-19 sledujte prosím weby Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, Krajské hygienické stanice www.khsolc.cz  a informace vydávané Olomouckým krajem www.olkraj.cz.

Pokud někdo z vás navštívil destinace s výskytem koronaviru, sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a v případě jeho zhoršení kontaktujte TELEFONICKY svého lékaře nebo přímo epidemiologické pracoviště KHS.

Doporučení Krajské hygienické stanice: čtěte zde

Jan Raška

Nový facelift školy k 150. narozeninám získává finální podobu!

Poslední etapa rekonstrukce budov naší školy právě začala. I když v rouškách, pracuje na ní řada řemeslníků! 

Celé levé křídlo budovy si podle zkušeností pravého užije lifting opravou fasády a rekonstrukcí kompletního krovu, včetně výměny střešní krytiny.
Současně proběhne dlouhodobě očekávaná úprava vlhkostních poměrů ve zdivu historické budovy, která tehdy při stavbě neznala současné metody izolace vůči spodní vodě. Navíc díky místnímu podloží došlo v průběhu posledních 143 let k mnohým posunům, které původní kanalizace pod budovou v mnoha místech neustála a popraskala. Díky tomu se odváděná spadová voda dostává do podloží a zavodňuje školní zdivo.
Kolem celé budovy bude vybudována odvětrávací štěrková drenáž. Významným pomocníkem v odvádění vlhkosti z vnějších zdí budou hřející paprsky sluníčka.
Aby se mohly tyto paprsky k naší škole dostat, museli jsme odstranit časem výrazně vzrostlé stromy, které zastiňovaly budovu a lákaly pejskaře a kolemjdoucí k úkrytu před zraky okolí při nutnosti vykonávání tělesných potřeb.

Architektům, projektantům a zainteresovaným úředníkům na magistrátu se podařilo schválit projekt rekonstrukce zeleně v okolí školy, který významně ovlivní ochranu naší památkově chráněné budovy před devastací a téměř přesně ztvární původní historický vzhled této lokality.

Všem, kteří pomáhají tuto významnou rekonstrukci zrealizovat, patří velký dík nás, kteří ji užíváme, a myslím, že i celé přerovské veřejnosti.

S novou finální výsadbou začneme ihned po ukončení výkopových prací společnosti Veolie, která během následujících dnů rozkope tento pozemek za účelem rekonstrukce teplovodu v centru města.

Věřím, že krásně zrekonstruovaná budova spolu s upraveným pozemkem v jejím okolí bude lesklou perličkou v centru průběžně upravovaného města, v němž společně žijeme.

J.R.

Fotogalerie u probíhajících úprav...

strecha-2

Bude mít GJŠ reprezentanta v Lisabonu?

4. místo v celostátním kole Filosofické olympiády „Nebojme se myslet" získal Štěpán Zapadlo z oktávy a je nominován jako náhradník na reprezentaci České republiky na International Philosophy Olympiad v Lisabonu.

14. února 2020 se na Katedře filozofie FF UP uskutečnilo druhé kolo X. ročníku Nebojme se myslet. Naši školu reprezentovali Štěpán Zapadlo a Jonáš Váverka z oktávy a.

Cílem tohoto kola bylo kromě schopnosti napsat kvalitní filozofický text otestovat u soutěžících i jejich jazykové kompetence.

Na 4. místě se umístil Štěpán Zapadlo a je nominován jako náhradník na reprezentaci České republiky na International Philosophy Olympiad v Lisabonu.

Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu!

Mgr. Lenka Ticháčková

Postup do celostátního kola IV. ročníku Ekonomické olympiády 2020

ekon-olymp

Krajských kol se zúčastnilo celkem 789 žáků z 313 škol. Do finálového kola postupuje 50 nejlepších! Naši školu reprezentovalo v krajském kole 8 žáků a do finále se probojovaly dvě dívky - Eva Bartošíková a Elena Sekaninová.

Finalistkám gratulujeme a držíme pěsti v celostátním kole v Praze dne 16.6.2020.

Postup do celostátního finále Olympiády lidských práv

V lednu se konalo školní kolo Olympiády lidských práv.

Této prestižní esejistické soutěže se zúčastnilo přes tisíc studentů z celé České republiky a pouze šedesát nejlepších postoupilo do finálového kola. Mezi finalisty patří i naše studentka 4. ročníku Martina Hejduková.

Finále se uskuteční 7.3. v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Ve finále budou mít účastníci za úkol sepsat úvahu na zadané téma a následně ji obhájit před odbornou porotou.

Martině gratulujeme a držíme pěsti ve finále.

Komise Společenských věd

Naši studenti opět zabodovali ve finále překladatelské soutěže

2020-prekl-soutez-1Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se na FF UP v Olomouci konalo slavnostní vyhlášení 3. ročníku „Překladatelské soutěže pro středoškoláky". O narůstající oblibě této netradiční soutěže svědčí fakt, že fakultního kola se zúčastnilo 112 soutěžících z 19 škol celé republiky. Naše škola měla zástupce ve čtyřech soutěžních jazycích – v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Nejlépe si s obtížnými texty plnými překladatelských oříšků poradili oktaváni Petr Matyáš, který se se svým překladem z francouzštiny umístil na 3. místě, a Ivana Slivková, jejíž překlad z ruštiny porota ocenila čestným uznáním.

Stejně jako loni se mohli soutěžící v rámci slavnostního předávání zúčastnit seminářů k jednotlivým jazykům a získat tak cennou zpětnou vazbu. Doufejme, že zájem o překladatelské řemeslo naše studenty neopustí a v příštím roce budeme mít zástupce opět ve všech jazycích.

Ivaně a Petrovi blahopřejeme ke skvělým překladatelským výkonům!

Ve spolupráci s jazykovými PK Barbora Punge Puchalská

Rekonstrukce budovy

 

Shrnutí prací, které budou realizovány v průběhu rekonstrukce historické budovy naší školy.

Po kompletní výměně oken v historické budově za nová dřevěná kastlová okna s vnějším dvojsklem bude rekonstruována celá fasáda budovy, budou vyměněny všechny klempířské prvky, proběhne rekonstrukce krovů a následovat bude položení nové střešní krytiny. Současně s touto rekonstrukcí proběhne kompletní rekonstrukce kanalizačních svodů. Uvnitř budovy bylo instalováno nutné zatemnění a zastínění dle potřeb jednotlivých učeben.
Rekonstrukce probíhá ve třech etapách, z nichž první dvě budou dokončeny v listopadu tohoto roku a třetí etapa proběhne v příštím roce na jaře a ukončena bude v květnu 2020. Celá rekonstrukce historické budovy je financována z rozpočtu OK.

 

Shrnutí prací, které byly realizovány v průběhu rekonstrukce přístavby naší školy v Havlíčkově ulici.

V budově přístavby v Havlíčkově ulici, jejíž rekonstrukce je spolufinancována ze SFŽP a rozpočtu OK, bylo realizováno kompletní zateplení budovy. Stará okna byla vyměna za nová hliníková s trojsklem. Realizováno bylo zateplení fasády a střechy této přístavby. V celé budově byla instalována rekuperace vzduchu a klimatizace.

Jsme přesvědčeni, že všechny úpravy vedly ke zpříjemnění hygienických podmínek výuky ve škole a přispěly k dalšímu zkvalitnění prostředí GJŠ pro výuku. Je však nutné přiznat, že vedení rekuperace vzduchu je opravdu nevzhledné a do značné míry hyzdí prostředí chodeb a učeben. Doufejme, že funkčnost tohoto zařízení vynahradí jeho nevzhlednost aspoň částečně.

Fotoreportáž z prováděných rekonstrukcí . 

Pozdrav kvint z lyží na Dolní Moravě

20-lyzak-kvinty-120-lyzak-kvinty-2Kvinty zdraví z lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Bojujeme s deštěm, větrem i sněhem, ale zvládáme to s úsměvem. Všechny zdravíme!

Psychiatr zcela naplnil aulu GJŠ

2019-psychiatr-2Aula naplněná k prasknutí téměř dvěma sty studenty přivítala minulou středu ředitele Kroměřížské psychiatrické nemocnice a jednoho z nejvýznamnějších českých psychiatrů pana MUDr. Petra Možného. Ten v rámci besed ŠkodaTalks přijel studentům přednášet o tom co to vůbec psychiatrie je, s čím se psychiatr ve své profesi potýká a o mnoha dalších tématech.

Poutavým přednesem, proloženým mnoha vtipnými historkami z praxe a černým humorem, publikum velmi zaujal a pobavil. Není proto divu, že mezi studenty i učiteli sklidila přednáška velký úspěch.

Za studentský senát panu Možnému děkujeme a doufáme, že naše gymnázium nenavštívil naposledy.

Naši studenti ovládli celostátní kolo soutěže Soutěž a podnikej

20-soutez-podnikej-10V pátek 24. ledna proběhlo v pražském coworkingu HubHub celostátní finále středoškolské podnikatelské soutěže Soutěž & Podnikej, do kterého z regionálních kol postoupily oba týmy našeho gymnázia.

V moderních prostorách se představilo 10 nejlepších projektů, které hodnotila odborná porota složená z podnikatelů, investorů a odborníků na marketing a vzdělávaní. Soutěžící se tak mohli seznámit jak s dalšími nadšenými studenty, tak s experty v oboru. Naši školu reprezentovali studenti Jaroslav Hradil (oktáva b), David Stančík (oktáva a) a Filip Trhlík (septima b) a ukázali, že v Přerově vznikají kvalitní projekty.

David Stančík se svým projektem Daruju Krev celé finále ovládl, když uchvátil porotu perfektně připravenou prezentací, a může se těšit na hlavní výhru v podobě obchodní cesty do Chicaga. Jaroslav Hradil a Filip Trhlík, kteří stojí za projektem Boxee, také uspěli, když přesvědčili porotu důslednou analýzou trhu a pečlivým zpracováním projektu, a obsadili 3. místo.

Studenti navíc nelenili ani večer. Filip s Jardou se přesunuli na finále Startup Klubu, které proběhlo v rámci Business Plesu v Olomouci, kde v silné konkurenci úspěšných a fungujících startupů se svým nápadem prorazili a naprosto nečekaně se radovali z 2. místa, zatímco David se jako nejmladší designér účastnil hackatonu s cílem vytvořit za jediný víkend pro Ministerstvo dopravy ČR e-shop s dálničními známkami.

Naše gymnázium se tak v pátek stalo jednoznačně nejúspěšnější školou v historii soutěže Soutěž & Podnikej.

Studentům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí při realizaci jejich projektů.

Okresní kolo Dějepisné olympiády 2020

do-logoVe dnech 13. a 15. ledna proběhla okresní kola Dějepisné olympiády, jichž se zúčastnili vítězové kol školních.

Naší školu reprezentoval Daniel Hostášek z kvarty a Darian Poljak ze septimy. Daniel svoji kategorii vyhrál a postupuje do krajského kola; Darian byl v kategorii II třetí a se značnou pravděpodobností – podle výsledků z jiných okresů - může postoupit rovněž.

PK dějepisu oběma studentům blahopřeje k výborným výsledkům!

Školní poradenské pracoviště

PhDr. Zuzana Babuščáková, výchovné a kariérové poradenství

Konzultace:

 • úterý 12.30 – 13.50 hod
 • úterý 15.30 – 16.00 hod

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.581706730

Mgr. Lenka Mlčochová, školní metodik prevence

Konzultace:

 • pondělí od 13.15 hod
 • čtvrtek 11.35 – 12.20 hod

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 581706723

Jiný termín po dohodě

Mediální výchova ve školách

Další z dokumentů z cyklu Příklady dobré praxe, který byl natočen za spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci s naší školou se zamýšlí nad působením medií a sociálních sítí dnešní mladé lidi.

Jak se učí mediální výchova na středních školách? Jak je tomu na školách vysokých? Připravujeme naše děti a také jejich učitele na to, aby se v dnešním mediálním světě správně orientovali a byli mediálně gramotní? Rozeznáváme dobře informace od dezinformací?

Podívejte se na přiložený dokument.

Media

Příklady dobré praxe - Mediální výchova

Dobročinná sbírka pro domov seniorů

Návštěva delegace z Gruzie

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově se představuje

Příklady dobré praxe - učitel očima rodičů

Studenti semináře Průmysl 4.0 na veletrhu v Brně

Sportovní kurz septim

Lyžařský kurz napříč ročníky

Den otevřených dveří 2017

Den studentstva 2017

Krátký sestřih ze studentských dílen pořádaných Studentským senátem GJŠ

Malování průchodu

Film o malování jednoho průchodu na jeden z přerovských dvorků

Průmysl 4.0 - Nový volitelný seminář pro technické vzdělávání

Film přibližující náplň nového volitelného semináře pro maturitní ročníky

Heterogenita ve výuce na ZŠ a SŠ

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o vzdělávání žáků, vyžadujících individuální přístup ke vzdělávacímu procesu

Postavení přírodních věd, zejména matematiky, v systému středního školství

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o postavení matematiky v současném školském systému

Správa školy

 

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o samosprávných orgánech školy.

Mimoškolní činnost

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o systému mimoškolních činností na škole.

Absolvent před tabulí

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově nástupu absolventů učitelství do praxe.

 

Výsledky mezinárodních zkoušek z francouzštiny - DELF

EiffelovkaDELF neboli Diplôme d'études en langue française (diplom o studiu francouzského jazyka) je složen ze čtyř nezávislých certifikátů odpovídajících prvním čtyřem stupňům Společného evropského referenčního rámce (A1, A2, B1, B2), přičemž úroveň A1 je nejnižší, B2 nejvyšší. Certifikát je platný na celém světě a platí po celý život.

Zkoušky DELF scolaire (školní, to znamená určené studentům) se letos konaly v našem kraji v budově Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc. Naši studenti je absolvovali společně se svými kolegy z Česko-francouzské sekce SGO ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 a v této společnosti se rozhodně neztratili. Anna Zubíková, Lucie Baďurová, Pavlína Uhlířová, Petr Matyáš, Filip Voženílek, Lucie Běhalová a Kateřina Zbožínková uspěli v kategorii B1 a Elena Sekaninová dokonce v nejtěžší kategorii B2. Blahopřejeme jim k vynikajícím výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Za předmětovou komisi FJ Kateřina Krejčí

Studentský senát naděloval v domě seniorů

Protože jsou Vánoce svátky pohody, rodiny a setkávání, rozhodli se členové Studentského senátu GJŠ rozdávat radost mezi představiteli nejstarší generace. Uspořádali dobročinnou sbírku, která proběhla v rámci Dne otevřených dveří na GJŠ a poté mezi studenty a vyučujícími školy.

Za vybrané prostředky, téměř 10 000 Kč, se rozhodli senátoři nakoupit společenské hry a aktivity, aby mohly tyto dárky šířit po celý rok radost a zprostředkovávat vzájemné setkávání při společné čnnosti.

Nakoupené dárky se naši senátoři rozhodli předat osobně seniorům z Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Vyrazili do Pavlovic společně s pěveckým sborem, a prožili s obyvateli Domova příjemné chvíle při společném zpívání koled.

Více informací najdete v přiloženém videu…

Známe výsledky školního kola Ekonomické olympiády

 

ekon-olympŠkolní kolo probíhalo v prosinci po dobu 14 dnů. Do školních kol se zapojilo rekordních 396 škol z celé České republiky, což je přibližně třetina všech středních škol v ČR (31 %).

Školní kola prověřila znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnosti a finanční ekonomie, z dějin ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie či z aktuálního dění a hospodářské politiky. Ze školních kol postupuje 1107 nejlepších studentů do kol krajských.

Z krajských kol potom postoupí 50 nejlepších studentů do slavnostního finále, které se bude již tradičně konat v České národní bance v červnu 2020. Dle vzoru České republiky se Ekonomická olympiáda koná také na Slovensku a v Maďarsku.

Krajské kolo Olomouckého kraje bude probíhat dne 30.1.2020 v Olomouci a zúčastní se ho následující žáci naší školy:

 • Alena Kratochvílová
 • Elena Sekaninová
 • Eva Bartošíková
 • Sebastian Bell
 • Lucie Dorazilová
 • Jaromír Nezhyba
 • Matyáš Preget
 • Petr Příkazský
 • Oliver Punge

Všem postupujícím žákům gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Mgr. Lenka Ticháčková, koordinátorka Ekonomické olympiády

Regionální vítězové soutěže Soutěž a podnikej

soutez-a-podnikej 01Soutěž a Podnikej je tříměsíční program pro středoškoláky, který vrcholí oceněním nejlepších projektů. Tato soutěž ukazuje mladým lidem cestu, jak pracovat na svém nápadu, jak dát nápadům správný směr a dodat jim odvahu svoje nápady realizovat.

Minulý týden proběhla regionální finále této soutěže, které se zúčastnili i studenti naší školy. Naši studenti byli šťastně rozlosováni tak, že jeden tým se účastnil regionálního finále v Ostravě a druhý v Olomouci, a tak si vzájemně nekonkurovali, protože do celostátního finále postupuje vždy pouze jeden jediný tým.

Ostravského finále se v úterý 10. prosince zúčastnila dvojice Filip Trhlík (septima b) a Jaroslav Hradil (oktáva b) s projektem Boxee, který za pomoci samoobslužných boxů řeší problém nedoručených balíků a zlepšuje poštovní služby. V silné konkurenci zajímavých nápadů v ostravském finále zvítězili.

Ve středu 11. prosince v Olomouci pak soutěžil David Stančík (oktáva a) s projektem Daruju Krev. Ten si klade za cíl přimět Čechy pravidelně darovat krev. I David svojí myšlenkou porotce zaujal a olomoucké finále ovládl. Oba dva týmy se tudíž probojovaly do celostátního finále, které proběhne v lednu v pražském HubHubu.

Naše gymnázium je tak první školou, která v celostátním finále nasadí rovnou dva z celkem deseti finalistů. Studentům děkujeme za reprezentaci školy a budeme jim držet palce v celostátním finále.

Blahopřejeme a držíme pěsti do dalšího kola!!

Studenti GJŠ v Brlohu bodovali

19-brloh-4Žáci naší třídy kvarty a se již čtvrtým rokem účastní internetové logické soutěže Brloh, kterou pořádá Masarykova univerzita. Úkolem čtyřčlenných družstev je řešit zábavné netradiční úlohy v několika kolech. Letos se dvěma družstvům podařilo probojovat do velkého finále, které se konalo ve středu 4. prosince v prostorách Brněnského výzkumného centra CEITEC.

Tým WELL ve složení Eliška Andrýsková, Lenka Poljaková, Vendula Řihošková a Linda Tomišová se v silné konkurenci umístil na 10. místě a chlapecký tým Tennantovy kotlety ve složení Daniel Hostášek, Jáchym Kouba, Šimon Tesař a Vít Zbořil obsadil 8.místo. Z krásného prostředí Masarykovy univerzity jsme si odvezli skvělé zážitky a cenné zkušenosti.

L. Poljaková a V. Řihošková

Exkurze do slévárny v Beňově

19-exkurze-benov-5Ve středu 27. 11. se žáci sexty a zúčastnili exkurze pod vedením paní profesorky Macháčové a Švrčkové.

Na autobusové nádraží se naše třída vydala až po první vyučovací hodině, což u exkurzí nebývá typické. Autobusem jsme dojeli do Beňova a pěšky došli až k firmě Č.O.B. slévárna.

Nejprve nás ředitel slévárny poučil o historii a začátcích slévárny, o všech možných typech odlitků, které jsou zde vyráběny, a o technické stránce celé výroby. Vyprávění to bylo velmi zajímavé, ale velmi nás zklamalo, když jsme se dozvěděli, že nám z technických důvodů nebude dopřán pohled na odlévanou ocel při 1600 stupních Celsia, na který jsme se všichni tak těšili.

Po výkladu nás pan Orság začal provázet po celé fabrice a ukazoval nám místnost po místnosti. Prošli jsme si budovu, ve které se zpracovávají barevné kovy: bronz a hliník. Na vlastní oči jsme pozorovali odlévání hliníku při teplotě 600 stupňů Celsia a tvorbu forem na odlitky.

Poté jsme se znovu přesunuli, tentokrát do nové budovy sloužící na zpracování oceli. Nakonec jsme došli do velkého skladiště dřevěných forem určených na odlévání. Forem bylo mnoho, protože slévárny pracují na zakázky, a proto musí byt flexibilní a reagovat na požadavky klientů. Jakmile se jednou forma vytvoří, je namísto zničení uskladněna. Veškerá práce na odlitcích a tvorbě forem probíhá manuálně.

Celou exkurzi jsme strávili ve velmi prašném prostředí, místy jsme se brodili v černém písku, který se sype do forem. Proto, když jsme se od pana inženýra dozvěděli, že je zde možnost brigády, usoudili jsme, že ani za možný výdělek bychom tu pracovat nechtěli a raději se budem lépe učit.

Jonáš Kolomazník, Petr Mikeš

sexta a

Návštěva Francouzského institutu

V úterý 5.11.2019 se studenti francouzštiny ze sext, septim a zájemci z oktáv vydali do Prahy na návštěvu Francouzského institutu, jehož sídlo se nachází ve Štěpánské ulici nedaleko Václavského náměstí.


Institut byl založen již r. 1920 a jeho úkolem je propagace Francie, výuka francouzštiny a pořádání kulturních akcí. Součástí institutu jsou učebny, rozsáhlá mediatéka, kino i kavárna. Hned po příjezdu nás rozdělili do dvou skupin na základě naší jazykové úrovně.

Mladší žáci (úroveň A2) měli program zaměřený na procvičování slovní zásoby a mluvnice týkající se jídla a užívání členů. Přestože jsme měli zpočátku strach, jestli budeme rozumět, nakonec vše proběhlo bez problémů a díky lektorce, rodilé mluvčí Estelle, jsme si rozšířili slovní zásobu a dobře jsme se pobavili.

Starší žáci (úroveň B1) s rodilou mluvčí Stéphanie probírali francouzské reálie, především různé stereotypy týkající se Francouzů, odlišné zvyky a tradice. Díky této zkušenosti jsme zjistili, že již dokážeme francouzsky komunikovat na uspokojivé úrovni, ale stále máme co zdokonalovat. Poté byla pro nás připravena prohlídka mediatéky a přednáška o možnostech studia ve Francii, které institut zprostředkovává pro zájemce ze středních škol.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou historického centra Prahy.

T. Adámková, V. Onderková (sexta a), L. Běhalová, P. Uhlířová (oktáva b)

Edookit - bližší informace

Aplikace Edookit zpřístupněna žákům i rodičům v menu (nabídka Intranet - Aplikace Edookit - přihlášení).

Pro přihlášení použijte svůj (žákovský školní) e-mail a volbu pro zapomenuté heslo.

Rodičovské přihlášení má postup stejný jako u žákovského přihlášení. Přihlášení jke realizováno pomocí soukromého e-mailu rodiče, který byl poskytnut třídnímu učiteli. Je možné, aby každý z rodičů žáka měl svůj vlastní přístup.

ID školy: GJS.


Případné problémy s přihlášením řešte prosím prostřednictvím žáků se správkyní systému p. Sklenářovou.

 

Druháci a dravci na ORNIS

 

Dne 18. a  25. října se naše třída 2a v rámci cvičení z biologie  vypravila do přerovské ornitologické stanice ORNIS na přednášku Dravci, sokoli a sovy.

Nejprve jsme si představili  jednotlivé druhy a jejich zástupce, které zde měli vystavené jako vycpané preparáty. Součástí výstavy byla také virtuální simulace letu a místnost napodobující noční atmosféru lesa. V jedné ze skleněných vitrín jsme si mohli prohlédnout dravčí lebky, v druhé pak zbytky jejich nestrávené potravy. Pozoruhodný byl též model hnízda a vycpaná křídla.

Z výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako například, jak se dřív dařilo dravcům u nás a jak se jim daří nyní. Nejzajímavější mi přišlo povídání o tom, jaké výhody a problémy způsobuje dravcům lidská civilizace.

Výstava byla opravdu pěkná. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a těším se, až do ORNISU zase někdy vyrazíme.

Alexandra Vančurová, 2 a

Land art 2019

IMG 20191106_113204Přírodní koberec plný barev a vůní vznikl už počtvrté v Přerově. Aktivitou zvanou land art ožila plocha náměstí TGM ve středu 6. listopadu a naše škola byla tradičně spolupořadatelem této události. Studenti semináře Vizuální kultura akci koordinovali, moderovali a také sami tvořili. Další třídy se land artu účastnily v hodinách výtvarné výchovy. Z nejrůznějších přírodnin – větví, šišek, dýní, šípků, listí atd. jsme letos skládali veliké srdce jako symbol toho dobrého v lidech i jako připomínku 30 let demokracie v naší zemi.

Koberec vznikal celý den a tak jsme byli vděční za výborné počasí. Sluníčko a teplo přilákaly množství návštěvníků a nás těšilo, že se zapojily nejen školky a školy, ale také jednotlivci i celé rodiny. Máme radost, že čím dál víc lidí bere akci za svou a vracejí se každý rok.

Smyslem je totiž nejen společné tvoření, ale i jedinečná šance setkat se ve veřejném prostoru s dalšími lidmi a posílit vztah k našemu městu.

Helena Netopilová

Krajské kolo logické olympiády 2019

 

19-lo-kk-1Krajské kolo logické olympiády, kterou pořádá společnost Mensa, se letos uskutečnilo 1.listopadu v Prostějově. Z nominačního kola postoupilo do krajského semifinále čtrnáct žáků naší školy:

Kryštof Olša (Ia), Filip Žydel (IIa), Eliška Andrýsková, Jáchym Kouba a Filip Večeřa (všichni IVa), Dominika Filipová (Vb), Ondrej Dulanský a Vendula Onderková (oba VIa), Darian Poljak(VIIa), Ondřej Foldyna (VIIB), Natálie Mandátová a Patrik Poljak (oba VIIIa), Matyáš Stojan a Jaroslav Hradil (oba VIIIb).

Naši žáci se statečně vypořádali se zadanými úkoly a důstojně reprezentovali naši školu. Nejlépe se umístili Jaroslav Hradil a Eliška Andrýsková, kteří ve svých kategoriích obsadili třetí místa a postupují do celostátního finále, které se bude konat na konci listopadu v Praze.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí ve finále.

Mgr. Marta Lupačová

Nové knížky: říjen 2019

 

Vychází - po dlouhé době - další svazek málo známé ediční řady nakladatelství Olympia, tentokrát o opevněných církevních stavbách, studie o křížových výpravách, jakož i kniha o objevitelských cestách a plavbách Španělů v 16. století.

O skutečném světě, ve kterém žijeme, pojednávají ovšem spíše básně H.P. Lovecrafta, román D. Simmonse nebo antologie fantastických povídek o Praze!

M.K.

Pemap