Maturanti složili mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat

Mezinárodně uznávaná zkouška Goethe-Zertifikat sestává z písemné části (čtení s porozuměním, poslech, psaní) a z ústní části.

Goethe certif.Ve středu 17. února zúročili svou přípravu a úspěšně složili zkoušku Goethe-Zertifikat B 1 letošní maturanti: Kateřina Bartlová (oktáva a), Agáta Chmelařová (oktáva b), Vojtěch Javorek (4 a), Martin Koňařík (oktáva a), Štěpán Kosík (oktáva b), Klára Oulehlová (oktáva b) a Alice Pokorná (oktáva b).

Blahopřejeme!

PhDr. Helena Krejčířová

Jaroslav Švrček byl oceněn za péči o matematické talenty

svrcek-3

Významné ocenění, medaili Paula Erdöse, kterou uděluje Světová federace národních matematických soutěží, získal za rok 2020 RNDr. Jaroslav Švrček, CSc., hrdý absolvent Gymnázia Jakuba Škody, který se na našem gymnáziu již dlouhodobě věnuje práci s matematickými talenty z řad našich žáků.

Pracuje jako vysokoškolský učitel na Katedře algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako učitel matematických seminářů na naší škole.

Jeho vyhraněný zájem o matematiku se začal formovat už v průběhu středoškolského studia, při němž ho výrazně ovlivnili bývalí erudovaní učitelé matematiky na naší škole - Jaroslav Toman a Hana Kobrová. Po ukončení studia odborné matematiky na vysoké škole se jako pedagog Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci aktivně zapojil do práce s talentovanými středoškoláky především v oblasti matematických olympiád a soutěží.

Erdösova cena je udělována pravidelně jednou za dva roky maximálně třem matematikům z celého světa, kteří se aktivně podílejí na rozvoji matematických soutěží
na národní i mezinárodní úrovni a pracují s matematickými talenty.

Jaroslav Švrček téměř 40 let vede odbornou přípravu českého reprezentačního týmu pro Mezinárodní a Středoevropskou matematickou olympiádu a je autorem více než 250 původních úloh, které byly v těchto soutěžích použity. Je členem Světové federace národních matematických soutěží, kde působí jako regionální reprezentant pro Evropu
a je redaktorem jejího časopisu Mathematics Competitions.

Ocenění Paola Erdöse za rok 2020 mu mělo být uděleno v červenci 2020 v Šanghaji na kongresu Světové federace národních matematických soutěží. Kvůli covidu však bude předáno v roce 2022 během konference WFNMC v Bulharsku.

K udělení této významné ceny kolegovi Jaroslavu Švrčkovi gratulujeme!

Děkujeme mu za práci s našimi talentovanými žáky a za výraznou pomoc při propagaci gymnázia na celostátní
a mezinárodní úrovni. Získáváme tam i díky jeho práci již dlouhodobě výrazné úspěchy.

Okresní kolo olympiády v Českém jazyce 2021

 cestina-wordcloudV lednu se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.

V první kategorii třetí místo obsadila (stejně jako vloni) Barbora Ježová z kvarty b. Druhou kategorii pak opět ovládla staronová vítězka Lucie Dorazilová z oktávy b, která ani letos nedala svým soupeřkám žádnou šanci a po druhé v řadě zvítězila.

V loňském roce Lucie nemohla zabojovat v navazujícím krajském kole, které z důvodu pandemie už neproběhlo. Letos však bude v krajském kole konečně reprezentovat naši školu i okres Přerov.

Přejeme tedy Lucii mnoho štěstí a úspěchů!

Oběma studentkám zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Školní kolo zeměpisné olympiády 2021

V posledním lednovém týdnu proběhlo na naší škole on line školní kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií.

Na prvních třech místech se umístili, a v okresním kole, které proběhne také online, budou naši školu reprezentovat tito žáci:

 • kategorie A: David Barbořík a Bea Březíková z I.a a Lenka Rudolfová z I.b
 • kategorie B: Denis Peťka ze II.a a Magdaléna Kratochvílová s Karolínou Strnadovou ze II.b
 • kategorie C: Lucie Hrubá z III.a, Lucian Poljak z III.b a Lucie Štěpanovská z IV.a
 • kategorie D: Tomáš Calábek z VIII.b, Tomáš Vymětal z VIII.a a Adam Zdarsa ze 2.b

Všem zúčastněným děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších bojích.

PK zeměpisu

Opět jsme nejlepší a nebojíme se myslet!

11. ročník soutěže Nebojme se myslet 2020/2021

První kolo jedenáctého ročníku soutěže se poprvé uskutečnilo elektronicky v prosinci minulého roku. Účastníci měli za úkol sepsat esej na jedno ze čtyř zadaných témat.

Cílem soutěže není předvést množství znalostí, ale prokázat schopnost kriticky uvažovat nad problémy a danou problematiku srozumitelně podat čtenáři.

Soutěže se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků ze středních škol a gymnázií celé České republiky.

Naší školu reprezentovalo několik žáků, z nichž Eliška Pilmajerová se umístila na 1. místě, její práce získala nejvíce bodů ze všech.

Dalšími postupující mi jsou Viktorie Unzeitigová a Adam Menc.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Za PK SV: Mgr. Lenka Ticháčková

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2021

cestina-wordcloudV závěru kalendářního roku proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce.

První kategorii zcela ovládly studentky kvarty b, když si rozdělily všechny medailové příčky. Vítězkou se stala Barbora Ježová, 2. místo obsadila Martina Hadwigerová a 3. příčku získala Nela Zbořilová.

Ve druhé kategorii stejně jako v loňském roce zvítězila Lucie Dorazilová (VIII b), 2. místo vybojovala Hana Špalková (VI b) a 3.příčku obsadila Marie Vystrčilová (VIII b).

Všem studentkám blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a soutěžícím umístěným na prvních dvou příčkách přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Radim Plško nejlepší v regionálním finále Soutěž & Podnikej

 

2020-soutez-podnikej-plskoDne 18.12. se v prostorách Inovačního centra olomouckého krave v budově RCO v Olomouci konalo regionální finále podnikatelské soutěže pro středoškoláky Soutěž & Podnikej. V rámci tohoto tříměsíčního programu mají účastníci možnost vytvořit z pouhého nápadu promyšlený produkt, či službu. Webová aplikace je intuitivně provede procesem od validace trhu přes MVP (minimální životaschopný produkt) až po byznys plán. Celý program je završen oceněním nejlepších projektů porotou, kterou tvoří tři odborníci z různých odvětví.

Tento rok to bohužel kvůli nepříznivé epidemiologické situaci vyšlo pouhý den po zpřísnění vládních opatření. Celé setkání tak muselo proběhnout bez přítomnosti veřejnosti. Útěchou bylo online vysílání na facebookové stránce soutěže, kde se daly všechny prezentace projektů sledovat.

Naše škola měla v soutěži dvě želízka v ohni: Ivu Prečanovou a Radima Plška (oba z oktávy a). Mezi konkurencí 10 týmů se Radim dokázal umístit na krásném 1. místě a vybojoval si tak postup do celostátního kola, které je naplánováno na duben v Pražském HubHubu.

Oběma děkujeme za reprezentaci školy a přejeme Radimovi mnoho štěstí do celostátního finále.

Mgr. Lenka Ticháčková

Radim Plško, oktáva a

Výsledky školního kola ekonomické olympiády 2020

ekon-olympŠkolní kola prověřila znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnosti a finanční ekonomie, z dějin ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie či z aktuálního dění a hospodářské politiky. Ze školního kola postupuje z naší školy 7 žáků do krajského kola.

Krajské kolo Olomouckého kraje bude probíhat v Olomouci a zúčastní se ho následující žáci naší školy:

 • Tomáš Galnor, septima a
 • Petr Loupanec, 3a
 • Tomáš Vojtěchovský, oktáva b
 • Filip Dostál, oktáva b
 • Alice Pokorná, oktáva b
 • Tadeáš Zachara, 2a
 • Radim Plško, oktáva a

Všem postupujícím žákům gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Mgr. Lenka Ticháčková, koordinátorka Ekonomické olympiády

Studenti z GJŠ vyzdobili hospic na Sv. Kopečku

hospic-3Umění získá svůj skutečný smysl až tehdy, když někomu udělá radost

Letos na jaře jsme se se studenty naší školy opět zúčastnili Tulipánového měsíce, abychom pomohli zútulnit prostory onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
A tak, když jsem poprvé viděla smutné prostředí hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, napadlo mě uspořádat podobnou akci i zde. Spolu s kolegou Igorem Fojtíkem jsme v hodinách výtvarné výchovy už od září se studenty pilně pracovali na tom, abychom klientům hospice jejich prostředí zkrášlili.

Přibližně padesátku vybraných výtvarných prací pak začátkem října osobně převzala ředitelka hospicu paní Marta Šťastná. Z naší iniciativy měla velkou radost a děkuje všem, kteří se na ní podíleli. Obrázky budou postupně opatřeny novými barevnými rámečky a poté ozdobí jak společné prostory, například zimní zahradu, recepci a chodby, tak i jednotlivé pokoje. Naše práce se klientům i zdravotnickému personálu moc líbí a my doufáme, že jim jejich pobyt v hospici co nejvíce zpříjemní. Na slíbenou komentovanou prohlídku nedaleké basiliky Navštívení Panny Marie i na návštěvu hospice si však budeme muset ještě nejméně pár týdnů počkat.

Kateřina Krejčí a Igor Fojtík

hospic-2 hospic-1

Logická olympiáda 2020 - nominační kola

LO - logoTaké letos proběhla nominační kola Logické olympiády. Z naší školy se zúčastnilo celkem 129 žáků.

V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se nejlépe umístili tito žáci: Lucian Poljak (tercie b), Kryštof Olša (sekunda a), Vojtěch Zámorský (kvarta a), Filip Žydel (tercie a).

V kategorii C (střední školy) byli nejlepší Dominika Filipová (sexta b), Tomáš Drkoš (septima b), Ondrej Dulanský, Vendula Onderková a Anna Pecháčková (všichni septima a), Ondřej Foldyna, Lucie Dorazilová (oba oktáva b), Kateřina Zaoralová, Vít Ulehla a Amálie Dostalíková (všichni oktáva a), Eliška Andrýsková a Lenka Poljaková (obě kvinta a) a Jan Botor (druhá a).

Všichni vyjmenovaní žáci postupují do krajského kola, které letos výjimečně proběhne on-line formou.

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do řešení netradičních logických úloh a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Marta Lupačová

f

g

GJŠ slaví 150 let od svého založení

Vedení Gymnázia Jakuba Škody oznamuje, že se říjnové akce spojené s oslavami 150. výročí založení naší školy ruší.

Ve stanoveném termínu proběhne pouze výstava v galerii a mše v kostele.

Mgr. Jan Raška, ředitel GJŠ

Harmonogram oslav 150 let: 16. - 18.10. 2020

16. 10. 2020

  -  9.00 - 15.30 „Den otevřených dveří“

  -  17.00 - 18.30 Vernisáž „Zastavení v čase“, Galerie města Přerova, Horní n.

 

17. 10. 2020

  -  13.00 -17.00 „Den otevřených dveří“

  -  19.00 - 20.30 slavnostní koncert v MD – vystoupí sbor GJŠ, Jana Šelle a hlavní host Leona Machálková

18. 10. 2020

  -  10.30 - 11.30 bohoslužba v kostele sv. Vavřince

3 žáci GJŠ mezi 20 největšími nadějemi Česka

20pod20-120pod20-1Mladé talenty celého Česka, kteří vynikli svými znalostmi v oblasti byznysu, využití dat, sociálních vědách ale třeba i kultuře či psychologii, vybírá redakce časopisu Euro už třetí rok, aby ukázala, že i mezi velmi mladými lidmi jsou vynikající talenty.

Ve výběru „20 pod dvacet“ se letos umístili hned 3 studenti Gymnázia Jakuba Škody mezi 20 mladými talenty z celé republiky. Všichni 3 naši zástupci v loňském roce byli ve finále podnikatelské středoškolské soutěže Soutěž a podnikej a tím si vybojovali místo ve výběru časopisu Euro.

Jaroslav Hradil a Filip Trhlík vymysleli komplexní řešení problému doručování zásilek do samoobslužných boxů, které sice známe od některých obchodů, ale nefungují pro každý e-shop. Jejich univerzální schránky Boxee by umožnily všem prodejcům dodávat zboží do samoobslužných boxů kterýmkoliv e-shopem. A obzvlášť v malých místech s omezeným provozem pošty by tyto schránky byly velkou pomocí uživatelům, kteří by si svou zásilku vyzvedli samostatně v čase pro ně nejlepším.

Třetím přerovským zástupcem byl David Stančík se svou aplikací Daruju krev. Jeho mobilní aplikace umožňuje mladým dárcům sledovat jejich odběry, srovnávat se s ostatními, být informován, stát se součástí komunity apod. Ale současně tím také získat unikátní data pro nemocnice a zdravotnictví o aktivních dárcích, která zoufale chybí. A především mezi mladými lidmi, které je třeba mezi dárce přivést a udržet, může tato aplikace znamenat doslova průlom v přístupu k darování krve.

Jsme moc rádi, že mezi studenty Gymnázia Jakuba Škody vyrostly takové talenty a doufáme, že stejnou cestou se brzy vydají i další.

Držíme palce.

Informace ředitelství školy k pandemii koronaviru

Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že v případě podezření na výskyt respiračního onemocnění, nebudoužáci vpouštěni do školy. V případech alergických reakcí je nutné předložit aktuální potvrzení od lékaře.

Vzhledem k současnému stavu ohledně šíření koronaviru Covid-19 sledujte prosím weby Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, Krajské hygienické stanice www.khsolc.cz  a informace vydávané Olomouckým krajem www.olkraj.cz.

Pokud někdo z vás navštívil destinace s výskytem koronaviru, sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a v případě jeho zhoršení kontaktujte TELEFONICKY svého lékaře nebo přímo epidemiologické pracoviště KHS.

Doporučení Krajské hygienické stanice: čtěte zde

Jan Raška

Nový facelift školy k 150. narozeninám získává finální podobu!

Poslední etapa rekonstrukce budov naší školy právě začala. I když v rouškách, pracuje na ní řada řemeslníků! 

Celé levé křídlo budovy si podle zkušeností pravého užije lifting opravou fasády a rekonstrukcí kompletního krovu, včetně výměny střešní krytiny.
Současně proběhne dlouhodobě očekávaná úprava vlhkostních poměrů ve zdivu historické budovy, která tehdy při stavbě neznala současné metody izolace vůči spodní vodě. Navíc díky místnímu podloží došlo v průběhu posledních 143 let k mnohým posunům, které původní kanalizace pod budovou v mnoha místech neustála a popraskala. Díky tomu se odváděná spadová voda dostává do podloží a zavodňuje školní zdivo.
Kolem celé budovy bude vybudována odvětrávací štěrková drenáž. Významným pomocníkem v odvádění vlhkosti z vnějších zdí budou hřející paprsky sluníčka.
Aby se mohly tyto paprsky k naší škole dostat, museli jsme odstranit časem výrazně vzrostlé stromy, které zastiňovaly budovu a lákaly pejskaře a kolemjdoucí k úkrytu před zraky okolí při nutnosti vykonávání tělesných potřeb.

Architektům, projektantům a zainteresovaným úředníkům na magistrátu se podařilo schválit projekt rekonstrukce zeleně v okolí školy, který významně ovlivní ochranu naší památkově chráněné budovy před devastací a téměř přesně ztvární původní historický vzhled této lokality.

Všem, kteří pomáhají tuto významnou rekonstrukci zrealizovat, patří velký dík nás, kteří ji užíváme, a myslím, že i celé přerovské veřejnosti.

S novou finální výsadbou začneme ihned po ukončení výkopových prací společnosti Veolie, která během následujících dnů rozkope tento pozemek za účelem rekonstrukce teplovodu v centru města.

Věřím, že krásně zrekonstruovaná budova spolu s upraveným pozemkem v jejím okolí bude lesklou perličkou v centru průběžně upravovaného města, v němž společně žijeme.

J.R.

Fotogalerie u probíhajících úprav...

strecha-2

Bude mít GJŠ reprezentanta v Lisabonu?

4. místo v celostátním kole Filosofické olympiády „Nebojme se myslet" získal Štěpán Zapadlo z oktávy a je nominován jako náhradník na reprezentaci České republiky na International Philosophy Olympiad v Lisabonu.

14. února 2020 se na Katedře filozofie FF UP uskutečnilo druhé kolo X. ročníku Nebojme se myslet. Naši školu reprezentovali Štěpán Zapadlo a Jonáš Váverka z oktávy a.

Cílem tohoto kola bylo kromě schopnosti napsat kvalitní filozofický text otestovat u soutěžících i jejich jazykové kompetence.

Na 4. místě se umístil Štěpán Zapadlo a je nominován jako náhradník na reprezentaci České republiky na International Philosophy Olympiad v Lisabonu.

Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu!

Mgr. Lenka Ticháčková

Postup do celostátního kola IV. ročníku Ekonomické olympiády 2020

ekon-olymp

Krajských kol se zúčastnilo celkem 789 žáků z 313 škol. Do finálového kola postupuje 50 nejlepších! Naši školu reprezentovalo v krajském kole 8 žáků a do finále se probojovaly dvě dívky - Eva Bartošíková a Elena Sekaninová.

Finalistkám gratulujeme a držíme pěsti v celostátním kole v Praze dne 16.6.2020.

Postup do celostátního finále Olympiády lidských práv

V lednu se konalo školní kolo Olympiády lidských práv.

Této prestižní esejistické soutěže se zúčastnilo přes tisíc studentů z celé České republiky a pouze šedesát nejlepších postoupilo do finálového kola. Mezi finalisty patří i naše studentka 4. ročníku Martina Hejduková.

Finále se uskuteční 7.3. v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Ve finále budou mít účastníci za úkol sepsat úvahu na zadané téma a následně ji obhájit před odbornou porotou.

Martině gratulujeme a držíme pěsti ve finále.

Komise Společenských věd

Naši studenti opět zabodovali ve finále překladatelské soutěže

2020-prekl-soutez-1Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se na FF UP v Olomouci konalo slavnostní vyhlášení 3. ročníku „Překladatelské soutěže pro středoškoláky". O narůstající oblibě této netradiční soutěže svědčí fakt, že fakultního kola se zúčastnilo 112 soutěžících z 19 škol celé republiky. Naše škola měla zástupce ve čtyřech soutěžních jazycích – v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Nejlépe si s obtížnými texty plnými překladatelských oříšků poradili oktaváni Petr Matyáš, který se se svým překladem z francouzštiny umístil na 3. místě, a Ivana Slivková, jejíž překlad z ruštiny porota ocenila čestným uznáním.

Stejně jako loni se mohli soutěžící v rámci slavnostního předávání zúčastnit seminářů k jednotlivým jazykům a získat tak cennou zpětnou vazbu. Doufejme, že zájem o překladatelské řemeslo naše studenty neopustí a v příštím roce budeme mít zástupce opět ve všech jazycích.

Ivaně a Petrovi blahopřejeme ke skvělým překladatelským výkonům!

Ve spolupráci s jazykovými PK Barbora Punge Puchalská

Rekonstrukce budovy

 

Shrnutí prací, které budou realizovány v průběhu rekonstrukce historické budovy naší školy.

Po kompletní výměně oken v historické budově za nová dřevěná kastlová okna s vnějším dvojsklem bude rekonstruována celá fasáda budovy, budou vyměněny všechny klempířské prvky, proběhne rekonstrukce krovů a následovat bude položení nové střešní krytiny. Současně s touto rekonstrukcí proběhne kompletní rekonstrukce kanalizačních svodů. Uvnitř budovy bylo instalováno nutné zatemnění a zastínění dle potřeb jednotlivých učeben.
Rekonstrukce probíhá ve třech etapách, z nichž první dvě budou dokončeny v listopadu tohoto roku a třetí etapa proběhne v příštím roce na jaře a ukončena bude v květnu 2020. Celá rekonstrukce historické budovy je financována z rozpočtu OK.

 

Shrnutí prací, které byly realizovány v průběhu rekonstrukce přístavby naší školy v Havlíčkově ulici.

V budově přístavby v Havlíčkově ulici, jejíž rekonstrukce je spolufinancována ze SFŽP a rozpočtu OK, bylo realizováno kompletní zateplení budovy. Stará okna byla vyměna za nová hliníková s trojsklem. Realizováno bylo zateplení fasády a střechy této přístavby. V celé budově byla instalována rekuperace vzduchu a klimatizace.

Jsme přesvědčeni, že všechny úpravy vedly ke zpříjemnění hygienických podmínek výuky ve škole a přispěly k dalšímu zkvalitnění prostředí GJŠ pro výuku. Je však nutné přiznat, že vedení rekuperace vzduchu je opravdu nevzhledné a do značné míry hyzdí prostředí chodeb a učeben. Doufejme, že funkčnost tohoto zařízení vynahradí jeho nevzhlednost aspoň částečně.

Fotoreportáž z prováděných rekonstrukcí . 

Pozdrav kvint z lyží na Dolní Moravě

20-lyzak-kvinty-120-lyzak-kvinty-2Kvinty zdraví z lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Bojujeme s deštěm, větrem i sněhem, ale zvládáme to s úsměvem. Všechny zdravíme!

Psychiatr zcela naplnil aulu GJŠ

2019-psychiatr-2Aula naplněná k prasknutí téměř dvěma sty studenty přivítala minulou středu ředitele Kroměřížské psychiatrické nemocnice a jednoho z nejvýznamnějších českých psychiatrů pana MUDr. Petra Možného. Ten v rámci besed ŠkodaTalks přijel studentům přednášet o tom co to vůbec psychiatrie je, s čím se psychiatr ve své profesi potýká a o mnoha dalších tématech.

Poutavým přednesem, proloženým mnoha vtipnými historkami z praxe a černým humorem, publikum velmi zaujal a pobavil. Není proto divu, že mezi studenty i učiteli sklidila přednáška velký úspěch.

Za studentský senát panu Možnému děkujeme a doufáme, že naše gymnázium nenavštívil naposledy.

Naši studenti ovládli celostátní kolo soutěže Soutěž a podnikej

20-soutez-podnikej-10V pátek 24. ledna proběhlo v pražském coworkingu HubHub celostátní finále středoškolské podnikatelské soutěže Soutěž & Podnikej, do kterého z regionálních kol postoupily oba týmy našeho gymnázia.

V moderních prostorách se představilo 10 nejlepších projektů, které hodnotila odborná porota složená z podnikatelů, investorů a odborníků na marketing a vzdělávaní. Soutěžící se tak mohli seznámit jak s dalšími nadšenými studenty, tak s experty v oboru. Naši školu reprezentovali studenti Jaroslav Hradil (oktáva b), David Stančík (oktáva a) a Filip Trhlík (septima b) a ukázali, že v Přerově vznikají kvalitní projekty.

David Stančík se svým projektem Daruju Krev celé finále ovládl, když uchvátil porotu perfektně připravenou prezentací, a může se těšit na hlavní výhru v podobě obchodní cesty do Chicaga. Jaroslav Hradil a Filip Trhlík, kteří stojí za projektem Boxee, také uspěli, když přesvědčili porotu důslednou analýzou trhu a pečlivým zpracováním projektu, a obsadili 3. místo.

Studenti navíc nelenili ani večer. Filip s Jardou se přesunuli na finále Startup Klubu, které proběhlo v rámci Business Plesu v Olomouci, kde v silné konkurenci úspěšných a fungujících startupů se svým nápadem prorazili a naprosto nečekaně se radovali z 2. místa, zatímco David se jako nejmladší designér účastnil hackatonu s cílem vytvořit za jediný víkend pro Ministerstvo dopravy ČR e-shop s dálničními známkami.

Naše gymnázium se tak v pátek stalo jednoznačně nejúspěšnější školou v historii soutěže Soutěž & Podnikej.

Studentům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí při realizaci jejich projektů.

Okresní kolo Dějepisné olympiády 2020

do-logoVe dnech 13. a 15. ledna proběhla okresní kola Dějepisné olympiády, jichž se zúčastnili vítězové kol školních.

Naší školu reprezentoval Daniel Hostášek z kvarty a Darian Poljak ze septimy. Daniel svoji kategorii vyhrál a postupuje do krajského kola; Darian byl v kategorii II třetí a se značnou pravděpodobností – podle výsledků z jiných okresů - může postoupit rovněž.

PK dějepisu oběma studentům blahopřeje k výborným výsledkům!

Školní poradenské pracoviště

PhDr. Zuzana Babuščáková, výchovné a kariérové poradenství

Konzultace:

 • úterý 12.30 – 13.50 hod
 • úterý 15.30 – 16.00 hod

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.581706730

Mgr. Lenka Mlčochová, školní metodik prevence

Konzultace:

 • pondělí od 13.15 hod
 • čtvrtek 11.35 – 12.20 hod

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 581706723

Jiný termín po dohodě

Mediální výchova ve školách

Další z dokumentů z cyklu Příklady dobré praxe, který byl natočen za spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci s naší školou se zamýšlí nad působením medií a sociálních sítí dnešní mladé lidi.

Jak se učí mediální výchova na středních školách? Jak je tomu na školách vysokých? Připravujeme naše děti a také jejich učitele na to, aby se v dnešním mediálním světě správně orientovali a byli mediálně gramotní? Rozeznáváme dobře informace od dezinformací?

Podívejte se na přiložený dokument.

Media

Příklady dobré praxe - Mediální výchova

Dobročinná sbírka pro domov seniorů

Návštěva delegace z Gruzie

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově se představuje

Příklady dobré praxe - učitel očima rodičů

Studenti semináře Průmysl 4.0 na veletrhu v Brně

Sportovní kurz septim

Lyžařský kurz napříč ročníky

Den otevřených dveří 2017

Den studentstva 2017

Krátký sestřih ze studentských dílen pořádaných Studentským senátem GJŠ

Malování průchodu

Film o malování jednoho průchodu na jeden z přerovských dvorků

Průmysl 4.0 - Nový volitelný seminář pro technické vzdělávání

Film přibližující náplň nového volitelného semináře pro maturitní ročníky

Heterogenita ve výuce na ZŠ a SŠ

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o vzdělávání žáků, vyžadujících individuální přístup ke vzdělávacímu procesu

Postavení přírodních věd, zejména matematiky, v systému středního školství

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o postavení matematiky v současném školském systému

Správa školy

 

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o samosprávných orgánech školy.

Mimoškolní činnost

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o systému mimoškolních činností na škole.

Absolvent před tabulí

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově nástupu absolventů učitelství do praxe.

 

Výsledky mezinárodních zkoušek z francouzštiny - DELF

EiffelovkaDELF neboli Diplôme d'études en langue française (diplom o studiu francouzského jazyka) je složen ze čtyř nezávislých certifikátů odpovídajících prvním čtyřem stupňům Společného evropského referenčního rámce (A1, A2, B1, B2), přičemž úroveň A1 je nejnižší, B2 nejvyšší. Certifikát je platný na celém světě a platí po celý život.

Zkoušky DELF scolaire (školní, to znamená určené studentům) se letos konaly v našem kraji v budově Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc. Naši studenti je absolvovali společně se svými kolegy z Česko-francouzské sekce SGO ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 a v této společnosti se rozhodně neztratili. Anna Zubíková, Lucie Baďurová, Pavlína Uhlířová, Petr Matyáš, Filip Voženílek, Lucie Běhalová a Kateřina Zbožínková uspěli v kategorii B1 a Elena Sekaninová dokonce v nejtěžší kategorii B2. Blahopřejeme jim k vynikajícím výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Za předmětovou komisi FJ Kateřina Krejčí

Studentský senát naděloval v domě seniorů

Protože jsou Vánoce svátky pohody, rodiny a setkávání, rozhodli se členové Studentského senátu GJŠ rozdávat radost mezi představiteli nejstarší generace. Uspořádali dobročinnou sbírku, která proběhla v rámci Dne otevřených dveří na GJŠ a poté mezi studenty a vyučujícími školy.

Za vybrané prostředky, téměř 10 000 Kč, se rozhodli senátoři nakoupit společenské hry a aktivity, aby mohly tyto dárky šířit po celý rok radost a zprostředkovávat vzájemné setkávání při společné čnnosti.

Nakoupené dárky se naši senátoři rozhodli předat osobně seniorům z Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Vyrazili do Pavlovic společně s pěveckým sborem, a prožili s obyvateli Domova příjemné chvíle při společném zpívání koled.

Více informací najdete v přiloženém videu…

Známe výsledky školního kola Ekonomické olympiády

 

ekon-olympŠkolní kolo probíhalo v prosinci po dobu 14 dnů. Do školních kol se zapojilo rekordních 396 škol z celé České republiky, což je přibližně třetina všech středních škol v ČR (31 %).

Školní kola prověřila znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnosti a finanční ekonomie, z dějin ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie či z aktuálního dění a hospodářské politiky. Ze školních kol postupuje 1107 nejlepších studentů do kol krajských.

Z krajských kol potom postoupí 50 nejlepších studentů do slavnostního finále, které se bude již tradičně konat v České národní bance v červnu 2020. Dle vzoru České republiky se Ekonomická olympiáda koná také na Slovensku a v Maďarsku.

Krajské kolo Olomouckého kraje bude probíhat dne 30.1.2020 v Olomouci a zúčastní se ho následující žáci naší školy:

 • Alena Kratochvílová
 • Elena Sekaninová
 • Eva Bartošíková
 • Sebastian Bell
 • Lucie Dorazilová
 • Jaromír Nezhyba
 • Matyáš Preget
 • Petr Příkazský
 • Oliver Punge

Všem postupujícím žákům gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Mgr. Lenka Ticháčková, koordinátorka Ekonomické olympiády

Modit