Zajímavé matematické odkazy

 

Gymnázium Jakuba Škody : http://www.gjs.cz/

Matematická olympiáda : http://www.math.muni.cz/~rvmo

Matematický web pro žáky i učitele : http://www.e-matematika.cz/

Využití počítačů ve výuce matematiky :http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/vyukamat/index.htm

Matematický klokan : http://www.matematickyklokan.net

Aplety z matematiky : http://www.walter-fendt.de/

česká škola – programy pro matematiku : http://ceskaskola.cz

Elektronické učebnice matematiky : http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika

Slovní úlohy inspirované pohádkami : http://www.volny.cz/vesely.marek/

Geogebra - volně šiřitelný matematický software pro studium a výuku - často využíván na GJŠ:  http://www.geogebra.org/cms/

Matematika polopatě: http://www.matweb.cz/