Úspěchy našich žáků ve všech kategoriích biologické olympiády

 

bio kkBěhem minulého měsíce se  uskutečnila okresní i  krajská  kola biologické olympiády . Ve  znalostním testu, laboratorních úlohách i poznávání organismů naši žáci ukázali, že  jejich znalosti jsou na výborné úrovni.

V krajském kole v  kategorii B obsadila Markéta Kratochvílová z kvinty b třetí místo a Kateřina Stojanová ze sexty a páté místo. Tereza Špalková ze septimy a  v nejtěžší kategorii A  skončila na devátém  místě.

Pro žáky nižšího gymnázia proběhla okresní kola.

V kategorii C obsadil druhé místo a postupuje do krajského kola Matyáš Stojan z kvarty b, Veronika Vařáková ze stejné třídy místo páté a Lucie Dorazilová byla desátá.

V kategorii D se našim žákům dařilo nejlépe, obsadili první příčky. Zvítězil Karel Prinz ze sekundy b, na druhém místě skončil Ondrej Dulanský ze sekundy a, oba postupují do krajského kola. Úspěšnou řešitelkou je také Anna Pecháčková ze sekundy a, které unikl  postup jen o vlásek – obsadila čtvrté místo.

Předmětová komise biologie děkuje všem  za vzornou reprezentaci školy a Matyášovi, Kájovi a Ondrovi přeje hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Helena Zatloukalová

Víte, že ...

 

jindrichova skala_1

... prvního ledna 2016 byla vyhlášena nová Chráněná krajinná oblast BRDY? Má 345 km čtverečních, na jejím území najdeme 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. Většina území byla dříve vojenským újezdem a najdeme zde cenné lesní porosty, louky, vřesoviště, naleziště mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů a poznáme spoustu zajímavých míst. Návštěva této lokality bude určitě velkým zážitkem. Více informací např na http://brdy.ochranaprirody.cz/ nebo http://www.turistika-brdy.cz/

Školní kolo biologické olympiády vyššího gymnázia

 

bio logoVe středu 24. února 2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády pro žáky vyššího gymnázia. V kategorii B zvítězila Kateřina Stojanová ze sexty A  před Markétou Kratochvílovou z kvinty B na druhém místě  a Kristýnou Vykopalovou z kvinty A na třetím místě . V kategorii  A si postup do krajského kola zajistila Tereza Špalková ze septimy A. Blahopřejeme! Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Předmětová komise biologie děkuje všem soutěžícím za předvedené  dovednosti  a postupujícím děvčatům přeje hodně úspěchů při řešení úloh v krajském kole.

Školní kolo biologické olympiády kategorie C

 

zazvorTýden po školním kole biologické olympiády kategorie D soutěžili i žáci tercií a kvart v kategorii C, také s náplní tématu "Život v temnotě".  Ani jejich práce v laboratoři nebyla nudná či pesimistická. Zkuste uhádnout, kterou rostlinu zkoumali pod mikroskopem. Malou nápovědou je momentální chřipková epidemie...

S velkou převahou vybojovala první místo Veronika Vařáková z kvarty b, druhé Matyáš Stojan také z kvarty b a třetí Lucie Dorazilová z tercie b. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci a vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech. Výsledková listina je k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Školní kolo biologické olympiády kategorie D

vlaseniVe středu 27. ledna 2016  se na naší škole uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D.
Letošní téma "Život v temnotě" sice na první pohled vypadalo poněkud ponure, ale opak byl pravdou. Kořínky klíčících semínek byly pod mikroskopem opravdu zajímavé...

Ve velké konkurenci obsadil první místo Karel Prinz ze sekundy b, druhé Ondrej Dulanský a třetí Anna Pecháčková, oba ze sekundy a.  Předmětová komise biologie  děkuje všem zúčastněným za reprezentaci a vítězům blahopřeje a přeje hodně štěstí v dalších kolech. Výsledková listina prvních deseti účastníků je zde, celá je k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Zajímavý zážitek s ježkem a netopýrem

jezci ornisV pátek 4. 12. 2015 se členové biologického kroužku na zdejší ornitologické stanici seznámili podrobně se životem ježka. Zajímavé povídání paní Hrazdírové o možnostech pomoci ježkům při jejich přezimování doprovázelo pozorování živého ježka v různých situacích. Všichni si vzali ježka do ruky, pozorovali jej při krmení  a žasli nad rychlostí,  s jakou dokázal čichem  najít a poté dokonale vyprázdnit misku s potravou. Na závěr našeho programu jsme  navíc mohli sledovat netopýra a pinzetou jej  krmit. Než jsme se odebrali domů, pan Chytil netopýra okroužkoval a za naší asistence byl potom netopýr vypuštěn na svobodu. 

Předali jsme dar

surikataV pondělí 16. listopadu 2015 předali zástupci senátu a několika tříd sponzorský dar surikatám v ZOO Olomouc. V letošním roce se ve třídách vybrala zatím nejvyšší částka, kterou učitelé zaokrouhlili na celkem 8.000,- korun. Surikaty se pomějí, my máme dobrý pocit a volné vstupenky do ZOO na Svatém Kopečku.