Na návštěvě v Království a Strejčkově lomu

koniklec2

Ve dnech 4. a 5. dubna 2016, kdy bylo nádherné slunné počasí, proběhly dvě botanicko-geologické exkurze pro žáky kvint. Poznávali jsme jarní květenu lužního lesa v přírodní rezervaci Království v Grygově a v nedalekém Strejčkově lomu, který je přírodní památkou evropského významu, jsme mohli vidět ještě několik kvetoucích jedinců chráněného koniklece velkokvětého.

V pondělí za námi také přijel pan RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D. z katedry geologie přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a seznámil nás s geologickým vývojem této lokality. S žáky hledal fosílie prvohorních živočichů, kteří se zde dochovali v devonských vápencích až dodnes. Nacházeli zde zejména rugózní a tabulární korály a také stromatopory.

Mgr. Jana Smažilová

2016-grygov-kvinta-a-0662016-grygov-kvinta-b-046

DEN ZEMĚ

 

den zem_16_4Dne 19. dubna 2016 se naše třída první a zúčastnila v rámci Dne Země úklidu cesty  k bažantnici v nedalekém Bochoři. Po příjezdu na vlakové nádraží Věžky jsme se rozdělili do tří skupin. Šli jsme směrem od nádraží k bažantnici. Tato cesta je znečištěna odpadky, které se sem dostanou nejčastěji od cyklistů a chodců, kteří vyhodí odpad do volné přírody. Nalezené odpadky jsme odkládali do velkých černých pytlů. Každá skupina naplnila šest pytlů. Sbírali jsme nejčastěji PET láhve, krabičky od cigaret a různých potravin. Neminuly nás však také velké kusy gumy a plastů. Pytle jsme následně odevzdali správcům bažantnice. Ti byli s naším výkonem velmi spokojeni. Za odměnu jsme dostali malé občerstvení. Celou akcí nás doprovázela paní profesorka Jančíková a pan profesor Hlaváček, kteří se Dne Země aktivně zúčastnili s námi.

                                                                                                                                                            Jana Spurná, 1a

Několik fotografií:

Číst dál: DEN ZEMĚ

Exkurze do ZOO Svatý Kopeček

surikataJak určitě víte, naše škola sponzoruje surikaty ze ZOO Svatý Kopeček a my jsme se je i ostatní zvířata vydali 3. května 2016 navštívit. Jako průvodkyně se nás ujala zooložka paní Veselá, a hned na začátku nám představila nový přírůstek klokana rudého, malou Amálku. Amálka s námi putovala po celé ZOO, ať už po svých nebo v tašce, a dokonce naší spolužačce nechala na bundě i památku.

Výlet byl velmi poučný, seznámili jsme se s rodem krále Jelimána z Madagaskaru, se soby Santa Clause, se zloději makaky, přátelskými vlky i zvědavými medvědy. Ti statečnější si kromě Amálky pohladili i miniponyho, nebo třeba surikatu, krmili malé kozenky a velké žirafy a zašli do expozice dravců. Pro většinu z nás to byla velká zábava, no řekněte sami, koho z vás už počůrala 14denní surikata menší než dlaň! I přes aprílové počasí jsme si to užili a děkujeme za skvělou akci.

sekunda a

Množí se nám štíři!

Heterometrus petersii2Všimli jste si velkého chovatelského úspěchu v teráriu biologické učebny? Naše samička štíra Heterometrus petersii se stará o přibližně 14 svých potomků. Zatím je chrání a schovává, do jejich prvního svléknutí je bude nosit na svém hřbetu. Jsou malí a světlí, takže jsou zatím dobře viditelní, ale po prvním svlékání (přibližně o tomto víkendu) začnou tmavnout a slézat ze hřbetu matky.

Velká pochvala pro Honzu Střeláka, který se o štíry pečlivě stará!

Krajské kolo soutěže Zlatý list


V pátek 20. května 2016 se v olomouckém rozáriu a botanické zahradě uskutečnilo krajské kolo soutěže Zlatý list. V kategorii mladších se na devátém místě umístilo družstvo ve složení Marek Hradil, Tomáš Jarolím a PatriK Prinz (prima a), Dominika Filipová, Pavla Hlavinková a Josef Měšťánek (prima b), v kategorii starších byli šestí Ondrej Dulanský, Anna Pecháčková, Filip Vrťo (sekunda a), Tomáš Drkoš, Jakub Harašta a Karel Prinz (sekunda b). Soutěžilo se za krásného počasí v krásném prostředí a soutěžní úkoly byly opravdu náročné a z velmi rozsáhlých oblastí, např. ochrana přírody, rostliny lesů, luk a polí, astronomie, myslivost, geomorfologie... V této soutěži spolu zápolí kolektivy, které často patří k  dlouhodobě aktivním zájmovým kroužkům se zaměřením na ochranu přírody, takže úspěch našich žáků je opravdu velký.

Děkujeme za reprezentaci školy.

družstvo mladších, družstvo starších

Mgr. Jana Bartoníková 

Septima a na transfúzní stanici

 


Daruj krev11. června 2016 se naše třída zúčastnila návštěvy TRANSFÚZNÍ STANICE NEMOCNICE PŘEROV. Při samotné návštěvě nám paní doktorka pověděla o krvi, krevních skupinách a o různých onemocněních krve, čímž ještě rozšířila naše již bohaté znalosti. Následně nám řekla možnosti darování krve, přičemž nás pozvala, abychom sami v budoucnu darovali krev. Zájemcům nabídla provedení testu, který určí, jakou krevní skupinu máme. V naší třídě převažovala skupina A, ale i přesto si všechny skupiny našly své zastoupení. Po provedení testů jsme měli možnost prohlédnout si celé oddělení. Viděli jsme místnosti, kde se daruje krev a potom i prostory s úschovnou krve a také laboratoře, které slouží ke zkoumání krve. Paní doktorka odpověděla na všechny naše zvídavé otázky a určitě některé z nás ovlivnila alespoň k úvaze o tom, že i my bychom mohli někdy darovat krev a tím i třeba zachránit něčí život.

 

                                       Adéla Ratiborská, septima a

Krajská kola biologické olympiády kategorií C a D

 

DSC 0016V květnu proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky nižšího gymnázia. Naši školu i okres skvěle reprezentovali  všichni tři chlapci. V kategorii D (primy, sekundy) zvítězil Karel Prinz ze sekundy b. Ondrej Dulanský ze sekundy a (kategorie D) a Matyáš Stojan z kvarty b (kategorie C) se stali úspěšnými řešiteli.

Předmětová komise biologie děkuje  za vzornou reprezentaci školy a  Kájovi i Matyášovi přeje hodně pěkných zážitků na soustředění pro nejlepší biology celé ČR.

Mgr. Helena Zatloukalová