VÝHODY A CÍLE STUDIA


Co zajímavého může třetí nejstarší české gymnázium na Moravě nabídnout svým studentům?

 • průběžné kvalitní vzdělávání na prestižní škole, vysokou úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ
 • velmi dobré výsledky v středoškolských olympiádách a soutěžích
 • odborné učebny s televizními okruhy, knihovnu, klubovnu a dvě počítačové učebny
 • v roce 2000 byla také zprovozněna zcela nová posilovna
 • studijní pobyty v Anglii, kde se naši studenti zdokonalují v anglickém jazyce
 • poznávací zájezdy do zahraničí, absolvování sportovních kurzů u moře či při dobrodružném sjíždění řek
 • lyžařské kurzy a pravidelné třídní výlety
 • seznamovací tábor na začátku prázdnin pro nově přijaté studenty, kterého se účastní již tradičně společně se svými třídními profesory a praktikanty z řad starších studentů

Nabízené aktivity

 • pravidelné, školou pořádáné, návštěvy divadelních představení
 • práci v redakci školního časopisu Bleskoředkev
 • zpěv ve školním pěveckém sboru, práci v keramickém kroužku, lekce hraní na kytaru a flétnu
 • práci a studium v dalších nepovinných předmětech a kroužcích (cizí jazyky, psaní všemi deseti, sportovní hry, semináře z vybraných úloh matematiky)
 • debatní ligu v anglickém i českém jazyce - dosahujeme jedny z nejlepších umístění v ČR

Moderní technologie

Téměř šedesát počítačů je propojeno počítačovou sítí postavenou především na Microsoft technologiích, všechny počítače jsou připojené k Internetu. Gymnázium umožňuje bezplatný přístup k Internetu všem studentům pracujícím v lokální počítačové síti.

Služeb Internetu využívají studenti nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Technologie Terminal Server umožňuje studentům připojení ke školní počítačové síti přes Internet i z domova.

Škola je vybavena novou počítačovou učebnou s plochými monitory - LCD panely a v tomto roce bude novými počítači vybavena i druhá počítačová učebna. Inovace dozná celý informační systém školy.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, budete kdykoliv vítáni na naší škole.

 

www  předmětů

KONTAKT

PROJEKTY

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ