SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce

Již deset let trvá spolupráce našeho GJŠ s celostátním výborem matematické olympiády rakouského Štýrska. Každoročně v červnu jedou soutěžit naši studenti do okolí Judenburgu v Alpách a rakouští studenti přijíždějí koncem ledna na matematickou soutěž k nám. Výsledky se střídají. Jednou vypálí rybník oni nám, jindy jsme úspěšnější my. S každou akcí je také spojen doprovodný program - výlety a poznávání života našich regionů.

V dubnu 2004 se zúčastnili zástupci profesorů naší školy slavnostní konference v Grazu při příležitosti rozšiřování Evropské Unie. Po referátu ředitele GJŠ na této konferenci, se v jednání se zástupci vedení Keplerova gymnázia v Grazu (www.brgkepler.at) podařil domluvit plán další spolupráce mezi našimi školami.

Tento projekt se začal uskutečňovat koncem letošního ledna. Při návštěvě studentů a kolegů z Grazu proběhly pracovní schůzky nad učebními plány a metodami výuky na našich školách. Byly konkretizovány možnosti společných akcí. První z nich proběhne již v březnu v Grazu v rámci setkání pěti gymnázií z Rakouska, Polska, Maďarska a od nás. Proběhne zde také konkretizování společného projektu výtvarné výchovy a dějepisu, plánovaného snad na září do Alp.

A plánů pro spolupráci i v dalších předmětech je z obou stran dostatek.
Nyní už jen zbývá popřát těm studentům a profesorům, kteří mají o mezinárodní spolupráci zájem, aby měli plno chuti a optimismu do práce, která je zdlouhavá, ale její konkrétní výsledky jsou velmi příjemné a věříme, že oběma stranám přínosné.

 

www  předmětů

KONTAKT

PROJEKTY

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ