Učebny fyziky

     Výuka fyziky probíhá převážně ve dvou odborných učebnách fyziky a laboratoři fyziky. Nově zrekonstruovaná (2009) větší učebna má stupňovitou podlahu a umožňuje tak pohodlné sledování výkladu i ve vzdálenějších lavicích. Třída je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou kam např. patří PC připojené na internet, interaktivní tabule, vizualizér nebo DVD přehrávač. Učebna umožňuje také kompletní zatemnění pro předvádění pokusů z optiky a je vybavena moderním demonstračním pracovištěm pro provádění pokusů z elektřinou nebo kapalinami. 

     Učebna fyziky 2 prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2001 a slouží, po dovybavení dataprojektorem, jako multimediální učebna fyziky. Kromě počítače je samozřejmostí napojení dataprojektoru také na video a kameru. Součástí učitelského pracoviště je demonstrační stůl s elektrickými rozvody pro pokusy nejen z elektřiny. Stejné rozvody jsou ukryté i v žákovských lavicích. Proto je učebna využitelná i pro praktická cvičení z elektřiny nebo frontální pokusy.

     Součástí výuky fyziky jsou i laboratoře, které probíhají v odborné laboratoři fyziky. Ta prošla velkou rekonstrukcí v červenci a srpnu 2010. V této malé učebně mají studenti k dispozici šest laboratorních systémů Vernier pro propojení reálných experimentů s počítačem. V rámci dokončení rekonstrukce byla ještě laboratoř dovybavena velkou televizí, pc a vizualizérem. Pro výuku optiky jsou na okna nainstalována také nová zatemnění ovládaná bezdrátově.

Učebna fyziky 1

Učebna fyziky 2

Laboratoř fyziky