Laboratorní cvičení - Úlohy pro primy

Úlohy pro primy

 Téma: Měření délky posuvným měřidlem
 Úkol: Změřte vnitřní průměr, vnější průměr a hloubku kádinky.

     Teoretická příprava: Posuvné měřidlo slouží k přesnému měření vnějších a vnitřních rozměrů strojních součástí.POSUVKA


 Téma: Objem kapaliny
 Úkol: Změřte objem kapaliny v odměrném válci.

     Teoretická příprava: Objem tělesa je fyzikální veličina, značí se V a udává, jakou část prostoru dané těleso zaujímá.

Jednotky objemu:

 • 1m3…………metr krychlový
 • 1dm3 = 0,001 m3
 • 1cm3 = 0,000 001 m3
 • 1mm3 = 0,000 000 001 m3
 • 1hl ..... hektolitr (1hl = 100l 1hl = 0,1m3)
 • 1l ..... litr (1 l = 10dl 1 l = 1dm3)
 • 1dl ..... decilitr (1 l = 100cl 1ml = 1cm3)
 • 1cl ..... centilitr
 • 1 ml ..... mililitr
 • Nádoby pro měření objemu:
  VALEC NADOBY
  odměrný válec nádoby pro odměření určitého objemu

   Téma: Objem pevného tělesa.
   Úkol: Změřte objem pevného tělesa pomocí odměrného válce.

       Teoretická příprava: Při ponoření pevného tělesa do kapaliny se hladina kapaliny zvýší. Objem tělesa V vypočteme: V = V2 - V1
  V1 - je objem kapaliny
  V2 - je objem kapaliny s tělesem


   Téma: Pružina
   Úkol: Určete závislost délky pružiny na počtu závaží.

       Teoretická příprava: Země působí na závaží gravitační silou a závaží na pružinu tahovou silou. Zavěšením závaží se změní délka pružiny.

  Nákres:
  PRUZINA
  L ... délka pružiny bez závaží
  L1 = L + Lp ... délka pružiny se závažím

   Téma: Hmotnost tělesa
   Úkol: Stanovte hmotnost pevného tělesa.

       Teoretická příprava: Hmotnost tělesa je fyzikální veličina a značí se m. Čím má těleso větší hmotnost, tím větší silou působí na podložku.

  Přístroje pro měření hmotnosti - váhy
  VAHY

   Téma: Jednotky hmotnosti

   Úkol: 1.Vyjádřete hmotnost tělesa v různých jednotkách
  2. Určete hmotnost drobných těles pomocí počítače a soupravy ISES.

       Teoretická příprava: Hmotnost tělesa můžeme vyjádřit v různých jednotkách. Nejčastěji se používají jednotky gram (g) a kilogram (kg).

  Jednotky hmotnosti:

 • 1kg ..... kilogram
 • 1dag ..... dekagram
 • 1cg ..... centigram
 • 1g ..... gram
 • 1mg ..... miligram

 •  Téma: Hmotnost kapaliny a sypké látky

   Úkol: 1. Stanovte objem 25g sypké látky.
  2. Určete hmotnost 100ml kapaliny.

       Teoretická příprava: Při vážení sypké látky musíme mít na paměti, že každá změna na miskách se děje jen při zaaretovaných vahách. Při vážení kapaliny v kádince musíme od celkové hmotnosti odečíst hmotnost prázdné kádinky.


   Téma: Hustota
   Úkol: Určete hustotu pevné látky.

       Teoretická příprava: Hustota je fyzikální veličina, značí se RO . Hustotu pevné látky nemůžeme změřit přímo, ale vypočítáme ji podle vztahu HUSTOTA, kde m je hmotnost pevného tělesa a V jeho objem.


   Téma: Teplota
   Úkol: Sestrojte graf závislosti teploty vody na čase.

       Teoretická příprava: Teplota je fyzikální veličina, která se značí t. Měříme ji teploměrem a udáváme ve stupních Celsia (°C).