Volitelné předměty a maturita

V předposledním ročníku studia si mohou žáci rozšířit výuku biologie o volitelné předměty SEMINÁŘ Z BIOLOGIE  a ANTROPOLOGIE.

SEMINÁŘI Z BIOLOGIE jde o rozšíření učiva především z oblasti genetiky, obecné biologie a ekologie, ANTROPOLOGIE je určena hlavně pro budoucí studenty medicíny a oborů souvisejících s naukou o člověku.

V posledním ročníku si mohou žáci zvolit jednoletý SEMINÁŘ Z BIOLOGIE, který je přípravou k maturitě z biologie a víceméně kopíruje osnovu druhého ročníku dvouletého SEMINÁŘE Z BIOLOGIE. Pokud si někdo zvolí dvouletý SEMINÁŘ Z BIOLOGIE, už nemůže volit jednoletý. Oba slouží jako příprava ke školní části maturitní zkoušky. Rámcový harmonogram a další podrobnosti k maturitám najdete např. na adresách www.novamaturita.cz nebo www.rvp.cz .