Matematika

Vítejte na stránkách matematiky...

Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

 

Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

  • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
  • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

 

Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

Krajské kolo logické olympiády 2017

2017-lo-krajKrajské kolo logické olympiády, kterou pořádá společnost  Mensa, se letos uskutečnilo  3.listopadu v Prostějově. Z nominačního kola  postoupilo do  krajského semifinále  dvanáct  žáků naší školy:

Eliška Andrýsková (IIa), Dominika Filipová (IIIb), Ondrej Dulanský  a Vendula Onderková (oba IV a), Jakub Harašta (IVb), Amálie Dostalíková a Vít Ulehla (oba Va), Jaroslav Hradil (VI b), Denisa Chytilová (VIIb), Daniel Čechák a Julie Dostalíková (oba VIIIb) a Zuzana Kovářová (4a).

Naši žáci se statečně vypořádali se zadanými úkoly a důstojně reprezentovali naši školu. Nejlépe se umístil Jaroslav Hradil, který ve své kategorii vyhrál, třetí ve své kategorii byla Denisa Chytilová a páté místo obsadila Vendula Onderková. Všichni tři postupují do celostátního finále, které se bude konat na konci listopadu v Praze. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí ve finále.

Mgr. Marta Lupačová

Ústřední  kolo Matematické olympiády 2018 kategorií A a P

Od neděle 18. 3. 2018 do pátku 23. 3. 2018  na Gymnáziu Jakuba Škody proběhlo ústřední kolo Matematické olympiády 2018 kategorií A, P.

Děkujeme všem firmám, které podpořily realizaci ústředního kola Matematické olympiády.
 

Spokojenost s průběhem celotýdenní akce projevili jak soutěžící, tak oficiální hosté. 
Vítězům budeme držet pěsti v celosvětových kolech. 
Průběh si lze připomenout v naší bohaté fotogalerii.

Jan Raška, ředitel GJŠ Přerov

Číst dál: Ústřední  kolo Matematické olympiády 2018 kategorií A a P

Matematický duel 2018

18-duel-27V druhém březnovém týdnu se zúčastnilo 12 žáků naší školy v polském městě Chorzów mezinárodní matematické soutěže DUEL. Naši žáci poměřili své matematické dovednosti se žáky z Gymnázia Mikuláše Koperníka Bílovec, z BRG Kepler Graz a z AZSO Chorzów.

Soutěž probíhala ve třech věkových kategoriích, v každé z nich školu reprezentovali čtyři studenti. V těchto čtveřicích pak soutěžili i v týmové soutěži. Obě soutěže probíhaly bezprostředně po sobě a tak bylo počítání pro všechny soutěžící velmi náročné.

Nejlepších umístění jsme dosáhli v kategorii C určené pro žáky tercií a kvart. Na krásném druhém místě skončila Vendula Onderková, na čtvrtém Ondrej Dulanský a na šestém Anna Pecháčková, všichni z kvarty a. Společně potom s Jakubem Haraštou z kvarty b zcela ovládli soutěž družstev a po zásluze zvítězili. V ostatních kategoriích se nám tak nedařilo. Potěšilo nás ale 6. místo Dariana Poljaka v kategorii B, 6.místo Jany Pallové a 7.místo Denisy Chytilové v kategorii A.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích

Za PK matematiky Mgr. Jitka Čtvrtníčková

Zahájeno ústřední kolo Matematické olympiády 2018

18-mo-18-23Slavnostním zahájením nejvyšší úrovně matematické soutěže pro středoškoláky - ústředního kola Matematické olympiády kategorie A - otevřel ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově Mgr. Jan Raška v aule školy třídenní klání nejlepších českých středoškolských matematiků.

Přivítal nejen nejlepší řešitele krajských kol této soutěže, ale také členy Ústřední komise Matematické olympiády. Mezi oficiálními hosty slavnostního zahájení byli představitelé Olomouckého kraje, statutárního města Přerova, Univerzity Palackého, JČMF a středoškolští či vysokoškolší pedagogové. Tito pozdravili studenty, popřáli jim hodně úspěchů při řešení obtížných matematických úloh a poděkovali všem, kteří mají nějaký podíl na tom, že tato nejvyšší matematická soutěž mohla pokračovat letos již 67. ročníkem.

Závěrem všichni se zájmem vyslechli ještě poutavé a vtipné matematické zamyšlení doc. Jaromíra Šimši.

Přerovské Gymnázium Jakuba Škody je hrdé na to, že se mohlo stát hostitelem této významné akce, a přeje všem účastníkům i hostům příjemný pobyt plný matematických i osobních zážitků i setkání.

Úspěchy studentů GJŠ v 67. ročníku Matematické olympiády

MOV dubnu proběhly poslední soutěže 67. ročníku Matematické olympiády, ve které naši žáci dosáhli v jednotlivých kategoriích výrazných úspěchů.

Největším úspěchem je 12. místo Jany Pallové ze septimy a v ústředním kole MO kategorie A. Jana si tímto výsledkem zajistila účast na Evropské matematické olympiádě dívek (EGMO), což je matematická soutěž středoškolských studentek podobná Mezinárodní matematické olympiádě (IMO). EGMO proběhlo v dubnu v italské Florencii a Jana zde za svůj výkon získala čestné uznání. Zároveň si také zajistila účast na Středoevropské matematické olympiádě (MEMO), která proběhne v srpnu v polské Bielsko-Białe. Postupu do ústředního kola předcházelo 2. místo v krajském kole, kde byli ještě mezi šesti úspěšnými řešiteli také na 4. místě Denisa Chytilová z oktávy b a na 5. místě Matouš Bílek ze septimy a.

Na úspěchy v kategorii A navázali naši žáci v krajském kole kategorie C určené pro žáky 1. ročníků a kvint. Mezi devíti úspěšnými řešiteli jich bylo šest. Vítězkou se stala Amálie Dostalíková před Darianem Poljakem, oba z kvinty a. Na čtvrtém místě byla Vendula Onderková a na pátém Anna Pecháčková, obě z kvarty a. Dalšími úspěšnými řešiteli byl Vít Ulehla z kvinty a a David Tobolík z kvinty b.

Číst dál: Úspěchy studentů GJŠ v 67. ročníku Matematické olympiády

Matematika v pokojíčku

pokojicky-1Vyrobit prostorový model dětských pokojíčků bylo zadání v matematice pro žáky primy a. Nejdůležitější bylo vyrábět nábytek z krychlí, kvádrů a dalších geometrických útvarů. Cílem celého projektu bylo naučit se pracovat manuálně, ale také dokonaleji poznat geometrické tvary, o nichž se žáci v matematice učí. Nakonec celá třída dostala za úkol vybrat tři pokojíčky, které se podle jejich názoru spolužákům nejvíce povedly. Kdo chtěl, mohl svůj výrobek nechat ve škole na výstavu, nebo si ho odnést domů.

Tomáš Kohout, prima a

Fotografie:2, 3, 4