Matematika

Vítejte na stránkách matematiky...

Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

 

Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

  • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
  • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

 

Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

Informace o studiu matematiky

Výuka matematiky

Výuka matematiky na Gymnáziu Jakuba Škody se řídí Školním vzdělávacím programem. Zde je možné zjistit konkrétní obsahovou náplň výuky matematiky v jednotlivých ročnících. Součástí výuky matematiky na GJŠ je praktická  aplikace a výuka matematických pojmů a souvislostí s využítím výpočetní techniky v počítačové učebně s pomocí matematického software GeoGebra

Výuka matematiky je také podporována zpracováváním projektů využívajících také mezipředmětové vztahy, účastí v matematických soutěžích, případně dalšími akcemi. Fotodokumentace některých z nich najdete ve fotogalerii.

 

 Učebnice a sbírky

prima
sekunda 
tercie
kvarta
1. ročník a kvinta 

ZaklPoznM RovNerov

Základní poznatky z matematiky a Rovnice a nerovnice

2. ročník a sexta 

 Fce      GoniometriePlanimetrie

 

Planimetrie a Funkce

3. ročník a septima

Goniometrie Komplex Stereometrie KombinPSt

Goniometrie, Komplexní čísla, Stereometrie a Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

4. ročník a oktáva

KombinPSt  AnalyGeo PoslRady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Analytická geometrie a Posloupnosti a řady

Doporučené sbírky a tabulky

SbirkaTestu PripravaMatur Tabulky

Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky

Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

MFCH tabulky SŠ

Zajímavé matematické odkazy

 

Gymnázium Jakuba Škody : http://www.gjs.cz/

Matematická olympiáda : http://www.math.muni.cz/~rvmo

Matematický web pro žáky i učitele : http://www.e-matematika.cz/

Využití počítačů ve výuce matematiky :http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/vyukamat/index.htm

Matematický klokan : http://www.matematickyklokan.net

Aplety z matematiky : http://www.walter-fendt.de/

česká škola – programy pro matematiku : http://ceskaskola.cz

Elektronické učebnice matematiky : http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika

Slovní úlohy inspirované pohádkami : http://www.volny.cz/vesely.marek/

Geogebra - volně šiřitelný matematický software pro studium a výuku - často využíván na GJŠ:  http://www.geogebra.org/cms/

Matematika polopatě: http://www.matweb.cz/

Aktuality na stránkách matematiky

...spuštěna nová podoba stránek matematiky

Úspěch matematických olympioniků…

MO-Styrsko-01... Rakouskou MO Štýrska jsme vyhráli!

Ve dnech 10. – 12.6. 2012 se vydali tři žáci našeho gymnázia na cestu do rakouského Aichdorfu, kde se utkali s domácí konkurencí a svými maďarskými kolegy v zemském kole 43. ročníku rakouské matematické olympiády Štýrska.

Samotná soutěž se odehrávala v malém penzionu Wilhelmr, kde všichni žáci 8.,9. tříd a prvních ročníků středních škol řešili celkem čtyři úlohy z různých matematických disciplín (každá za maximální počet osmi bodů). Naše tříčlenná skupinka ve složení Calábková Markéta, Kremel Tomáš a Vincena Petr dosáhla v celkovém hodnocení krásného úspěchu a obsadila první tři pozice a porazila tak všechny domácí i maďarské soupeře.

Bodové ohodnocení bylo následující:

  • Na prvním místě se umístil s plným počtem 32 bodů Vincena Petr
  • Na místě druhém skončil Kremel Tomáš s počtem 27 bodů a
  • Na třetím místě se umístila Calábková Markéta se ziskem 23 bodů.

V této soutěži, které se účastníme již více než deset roků, se jedná o náš historicky největší úspěch! Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy, blahopřejeme jim a doufáme, že se jim bude s matematikou dařit i v budoucnu.

T. Kremel, J. Raška

Fotografie našich olympioniků najdete ve fotogalerii.