Matematika

Vítejte na stránkách matematiky...

Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

 

Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

  • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
  • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

 

Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

Velký úspěch matematiků

Velký úspěch matematiků GJŠ!

Do celostátního kola Matematické olympiády kategorie "A" (!) se po úspěších v předchozích kolech probojovali dva naši žáci! Markétě Calábkové (sexta) a Marianovi Poljakovi (kvinta) už nyní držíme pěsti!

Pozor: kategorie A je pro všechny žáky až po maturitní ročník. Spolu s dalším úspěšným řešitelem krajského kola Petrem Vincenou, jsou tito žáci velkými nadějemi GJŠ i pro další ročníky MO.

DĚKUJEME ZA VYNIKAJÍCÍ REPREZENTACI ŠKOLY!

Okresní kolo MO Z5 a Z9 2013

MODne 23.ledna proběhlo na naší škole okresní kolo matematické olympiády pro kategorie Z5 (žáci pátých tříd) a Z9 (žáci devátých tříd ZŠ a kvart). Naši školu velmi dobře reprezentovali čtyři žáci, z nichž Jan Šuta ve své kategorii zvítězil a Zuzana Křížová obsadila třetí místo. Michaela Macáková a Tereza Špalková se zařadily mezi úspěšné řešitele.

Výsledkové listiny: Kategorie Z5>> , Kategorie Z9>>

Mgr. Marta Lupačová

Matematičtí olympionici skvěle bodovali ve světě!!

Mat-Italie-1Ještě se ani pořádně nerozběhl školní rok, a zatímco se někteří studenti ve škole teprve rozkoukávají po prázdninách, matematičtí reprezentanti z řad studentů našeho gymnázia už vyrazili do světa měřit síly se svými stejně starými soupeři z Evropy!

Vynikající zvuk naší školy na poli matematického soutěžení obhajovali v mezinárodní matematické soutěži „1st International Maths Challenge" v italském Římě. Šestičlenný tým našich matematiků obsadil v tvrdé konkurenci mladých evropských matematických talentů vynikající druhé místo, a potvrdil tak, že studenti našeho gymnázia právem patří mezi matematickou špičku nejen u nás, ale i daleko za hranicemi.

Za vynikající reprezentaci nejen naší školy, ale i celé České republiky děkujeme, a přejeme hodně obdobných úspěchů v dalších matematických soutěžích.

Vedení Gymnázia Jakuba Škody

Informace o studiu matematiky

Výuka matematiky

Výuka matematiky na Gymnáziu Jakuba Škody se řídí Školním vzdělávacím programem. Zde je možné zjistit konkrétní obsahovou náplň výuky matematiky v jednotlivých ročnících. Součástí výuky matematiky na GJŠ je praktická  aplikace a výuka matematických pojmů a souvislostí s využítím výpočetní techniky v počítačové učebně s pomocí matematického software GeoGebra

Výuka matematiky je také podporována zpracováváním projektů využívajících také mezipředmětové vztahy, účastí v matematických soutěžích, případně dalšími akcemi. Fotodokumentace některých z nich najdete ve fotogalerii.

 

 Učebnice a sbírky

prima
sekunda 
tercie
kvarta
1. ročník a kvinta 

ZaklPoznM RovNerov

Základní poznatky z matematiky a Rovnice a nerovnice

2. ročník a sexta 

 Fce      GoniometriePlanimetrie

 

Planimetrie a Funkce

3. ročník a septima

Goniometrie Komplex Stereometrie KombinPSt

Goniometrie, Komplexní čísla, Stereometrie a Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

4. ročník a oktáva

KombinPSt  AnalyGeo PoslRady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Analytická geometrie a Posloupnosti a řady

Doporučené sbírky a tabulky

SbirkaTestu PripravaMatur Tabulky

Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky

Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

MFCH tabulky SŠ

Zajímavé matematické odkazy

 

Gymnázium Jakuba Škody : http://www.gjs.cz/

Matematická olympiáda : http://www.math.muni.cz/~rvmo

Matematický web pro žáky i učitele : http://www.e-matematika.cz/

Využití počítačů ve výuce matematiky :http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/vyukamat/index.htm

Matematický klokan : http://www.matematickyklokan.net

Aplety z matematiky : http://www.walter-fendt.de/

česká škola – programy pro matematiku : http://ceskaskola.cz

Elektronické učebnice matematiky : http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika

Slovní úlohy inspirované pohádkami : http://www.volny.cz/vesely.marek/

Geogebra - volně šiřitelný matematický software pro studium a výuku - často využíván na GJŠ:  http://www.geogebra.org/cms/

Matematika polopatě: http://www.matweb.cz/