Matematika

Vítejte na stránkách matematiky...

Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

 

Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

 • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
 • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

 

Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

Matematický klokan

 

Stránka se aktualizuje

Pythagoriáda

 

Stránka se aktualizuje

Matematická olympiáda

 

Stránka se aktualizuje

Naši studenti bodovali v celostátním kole Matematické olympiády 2014

logo mo2014Ve dnech 23. až 26. března se v Ostravě na Wichterlově gymnáziu konalo celostátní kolo matematické olympiády kategorie A. Z naší školy se této nejvyšší matematické soutěže pro středoškoláky v Česku zúčastnili 4 studenti, což je nejvyšší počet v celé historii Gymnázia Jakuba Škody. Zároveň naši studenti tvořili nejpočetnější skupinu ze všech škol. Celkově se zúčastnilo 45 řešitelů, mezi nimiž se naši žáci rozhodně neztratili.

Nejlepší byl Marian Poljak ze sexty b, který se umístil na celkově pátém místě a kvalifikoval se tím také na výběrové soustředění pro tým na mezinárodní matematickou olympiádu, která se bude konat v Kapském městě v Jižní Africe.

Velice pěkných výsledků dosáhli i Petr Vincena ze septimy a a Markéta Calábková ze septimy b, kdy se oba umístili v kategorii úspěšných účastníků. Honza Gocník ze sexty a sbíral především zkušenosti, které určitě zúročí v příštích ročnících matematické olympiády.

Našim studentům gratulujeme k účasti v tomto celostátním kole, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Marianovi přejeme hodně štěstí na výběrovém soustředění, protože účast v mezinárodní matematické olympiádě by byla vynikajícím úspěchem.

Fotogalerii z průběhu najdete zde, více fotografií a další informace jsou na oficiálních stránkách MO.

Číst dál: Naši studenti bodovali v celostátním kole Matematické olympiády 2014

Matematické soutěže

Matematická olympiáda

Oficiální stránky soutěže>>

Starší ročníky

Pythagoriáda

Matematický klokan

Ostatní soutěže

Maturita z matematiky

Maturity-01Maturitní temata pro školní část maturitní zkoušky

 1. Logická výstavba matematiky
 2. Číselné obory
 3. Úpravy algebraických výrazů
 4. Výrazy s mocninami a odmocninami
 5. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy
 6. Kvadratické rovnice a nerovnice
 7. Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice
 8. Lineární rovnice s parametrem
 9. Kvadratické rovnice s parametrem
 10. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 11. Rovnice s neznámou pod odmocninou
 12. Lineární funkce
 13. Kvadratická funkce
 14. Lineární lomená funkce
 15. Exponenciální a logaritmická funkce
 16. Exponenciální rovnice a nerovnice
 17. Logaritmické rovnice a nerovnice
 18. Goniometrické funkce
 19. Úpravy výrazů s goniometrickými funkcemi
 20. Goniometrické rovnice a nerovnice
 21. Aritmetická posloupnost
 22. Geometrická posloupnost
 23. Nekonečná geometrická řada
 24. Řešení pravoúhlého trojúhelníku
 25. Trigonometrické řešení obecného trojúhelníku
 26. Praktická úloha s využitím trigonometrie
 27. Rovinné útvary
 28. Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
 29. Množiny bodů v rovině
 30. Shodná zobrazení
 31. Podobná zobrazení
 32. Polohové vlastnosti útvarů v prostoru (stereometrie)
 33. Metrické vlastnosti útvarů v prostoru (stereometrie)
 34. Hranol,válec, kvádr
 35. Jehlan a komolý jehlan
 36. Kužel a komolý kužel
 37. Koule a její části
 38. Vektorová algebra
 39. Analytická geometrie přímky a roviny
 40. Analytická geometrie kružnice
 41. Analytická geometrie paraboly
 42. Analytická geometrie elipsy
 43. Analytická geometrie hyperboly
 44. Polohové vlastnosti útvarů v prostoru (anal.geom.)
 45. Metrické vlastnosti útvarů v prostoru (anal.geom.)
 46. Kombinatorika
 47. Pravděpodobnost
 48. Binomická věta
 49. Komplexní čísla
 50. Rovnice vyšších stupňů