Zahájeno ústřední kolo Matematické olympiády 2018

18-mo-18-23Slavnostním zahájením nejvyšší úrovně matematické soutěže pro středoškoláky - ústředního kola Matematické olympiády kategorie A - otevřel ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově Mgr. Jan Raška v aule školy třídenní klání nejlepších českých středoškolských matematiků.

Přivítal nejen nejlepší řešitele krajských kol této soutěže, ale také členy Ústřední komise Matematické olympiády. Mezi oficiálními hosty slavnostního zahájení byli představitelé Olomouckého kraje, statutárního města Přerova, Univerzity Palackého, JČMF a středoškolští či vysokoškolší pedagogové. Tito pozdravili studenty, popřáli jim hodně úspěchů při řešení obtížných matematických úloh a poděkovali všem, kteří mají nějaký podíl na tom, že tato nejvyšší matematická soutěž mohla pokračovat letos již 67. ročníkem.

Závěrem všichni se zájmem vyslechli ještě poutavé a vtipné matematické zamyšlení doc. Jaromíra Šimši.

Přerovské Gymnázium Jakuba Škody je hrdé na to, že se mohlo stát hostitelem této významné akce, a přeje všem účastníkům i hostům příjemný pobyt plný matematických i osobních zážitků i setkání.