Matematika v pokojíčku

pokojicky-1Vyrobit prostorový model dětských pokojíčků bylo zadání v matematice pro žáky primy a. Nejdůležitější bylo vyrábět nábytek z krychlí, kvádrů a dalších geometrických útvarů. Cílem celého projektu bylo naučit se pracovat manuálně, ale také dokonaleji poznat geometrické tvary, o nichž se žáci v matematice učí. Nakonec celá třída dostala za úkol vybrat tři pokojíčky, které se podle jejich názoru spolužákům nejvíce povedly. Kdo chtěl, mohl svůj výrobek nechat ve škole na výstavu, nebo si ho odnést domů.

Tomáš Kohout, prima a

Fotografie:2, 3, 4