Úspěch v soutěži Náboj Junior

V pátek 25. listopadu 2016 proběhla soutěž Náboj Junior. Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletých gymnázií. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Příklady jsou netradiční a pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.
Náboj Junior probíhá současně na mnoha místech po celé České a Slovenské republice. V jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť; v celkovém závěrečném pořadí pak mohou studenti srovnat své výsledky s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku. V České republice se zúčastnilo soutěže 283 družstev a ve Slovenské republice 361 družstev.
V Olomouckém kraji probíhala soutěž na Gymnáziu Hejčín v Olomouci a dvě družstva žáků naší školy byla velmi úspěšná. Družstvo ve složení Amálie Dostalíková (IVa), Tadeáš Böhm (IVa), David Tobolík (IVb) a Ondrej Dulanský (IIIa) vyhrálo a v celorepublikovém žebříčku se umístilo na velmi pěkném 23. místě. Druhé družstvo ve složení Martin Koňařík (IVa), Vít Ulehla (IVa), Lucie Dorazilová (IVb) a Martin Šváb (IVb) skončilo v Olomouckém kraji o 1 bod na čtvrtém místě, když se mezi naše družstva dostala dvě družstva ze Slovanského gymnázia v Olomouci.
Našim žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Fotky najdete ve fotogalerii.