Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Soutěž v ruském jazyce

2018-rj-soutezV pátek 23. 3. 2018 se Obchodní akademie v Mohelnici již tradičně stala hostitelem Soutěže v ruském jazyce. Počet studentů, kteří každý rok do Mohelnice přijíždějí, neustále roste a potvrzuje stoupající zájem žáků o ruský jazyk, ale i jejich odhodlání zasoutěžit si a porovnat své znalosti s žáky jiných škol. Naši školu reprezentovaly výhradně dívky ve všech třech kategoriích – SŠ II, SŠ I a v kategorii pro ZŠ a NG.

V kategorii SŠ II je soutěž vždy nejnáročnější, protože se jí většinou účastní žáci maturitních ročníků, kteří z ruského jazyka maturují. O to více si ceníme výkonů našich žákyň. Alena Dreiseitlová ze sexty a se umístila na 11. místě a hned za ní, na místě 12., byla Nela Obadalová ze septimy b.

V kategorii SŠ I s výukou ruštiny do 3 let se kvůli nemoci zúčastnila pouze Eliška Hudcová z kvinty aI přesto, že byla v krajském kole poprvé, hned zaznamenala úspěch – obsadila pěkné 5. místo.

Naše nejmladší žákyně v kategorii pro ZŠ a NG dosáhly ve velké konkurenci nejlepších výsledků. Eliška Pilmajerová z kvarty a obsadila krásné 2. místo a Tereza Maierová z kvarty b obsadila 5. místo.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za skvělou reprezentaci naší školy!

Za PK RJ Mgr. Ivana Kremelová

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 15. 3. 2017

ol rj_kraj_17Již tradičně se 15. 3. 2017 na Obchodní akademii v Mohelnici uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky.

Letošní ročník soutěže byl vyjímečný. Kategorie pro základní školy a nižší gymnázia zaznamenala rekordní počet zájemců. Porovnat své znalosti ruského jazyka přijelo do Mohelnice 20 žáků z různých měst Olomouckého kraje. Porota velmi ocenila vysokou úroveň znalostí těchto nejmladších účastníků soutěže.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Hodnocena byla pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí při řešení konverzačních situací.

Úroveň znalostí soutěžících byla vysoká a výsledky byly vyrovnané.  Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG

Školoudová Klára, IV A – 5. místo
Vagrčková Linda, IV B - 8. místo

kategorie SŠ I: 

Dreiseitlová Alena, V A – 3. místo
Slivková Ivana, V A – 4. místo

kategorie SŠ II:

Podolinský Ondřej, VIII B – 7. místo
Látalová Lucie, VII B - 11. místo

Velmi náročnou přípravu na krajské kolo měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Ivana Slivková kromě krásného 4. místa získala i zvláštní cenu poroty za znalost pravoslavných svátků.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Mgr.Kremelová I.

Výsledky konverzační soutěže 2016/2017

 

Školního kolo 20. a 21. 2. 2017

Kategorie ZŠ a NG
1. Vagrčková Linda, IV B
2. Školoudová Klára, IV A
3. Březinová Veronika, IV A
4. Hudcová Eliška, IV A
5. Beňová Michaela, IV A

Kategorie SŠ I
1. Dreiseitlová Alena, V A 
2. Slivková Ivana, V A 
3. Ovšanková Natalia, V B 

Kategorie SŠ II
1. Podolinský Ondřej, VIII B
2. Látalová Lucie, VII B
3. Novotná Alexandra, VII A
4. Obadalová Nela, VI B
5. Rajtarová Terezie, VI B
6. Minaříková Pavlína, VI B

Děkujeme všem žákům za odhodlání zasoutěžit si a porovnat své znalosti se svými spolužáky. Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu ruštiny!

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 16. 3. 2016

 

Na Obchodní akademii v Mohelnici se 16. 3. 2016 uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky. Ve všech třech kategoriích mezi sebou soupeřilo 31 žáků z Přerova, Šumperka, Kojetína, Zábřehu, Litovle a dalších měst Olomouckého kraje.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Soutěžící museli prokázat své schopnosti porozumění, komunikace na vylosované téma a řešení jazykových situací. Hodnotila se pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost
a adekvátnost reakcí.

Po úvodních projevech se soutěžící pustili do nelehkého boje. Výsledky byly velmi vyrovnané
a úroveň znalostí vysoká. Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG:
Dreiseitlová Alena, IV A – 1. místo
20160316 122228Slivková Ivana, IV A - 11. místo

kategorie SŠ I:
Obadalová Nela, V B – 2. místo
Minaříková Pavlína, V B – 8. místo

kategorie SŠ II:
Podolinský Ondřej, VII B – 11. místo
Látalová Lucie, VI B - 10. místo

 

Velmi náročnou přípravu na soutěž měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Největším příjemným překvapením v kategorii pro ZŠ a NG bylo jednoznačné vítězství Aleny Dreiseitlové, která je nováčkem v této soutěži.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Přikládáme pár fotografií z akce.

Mgr. Ivana Kremelová

Výsledky konverzační soutěže v ruském jazyce 2015/2016

 

Školní kolo 8. a 10. 2. 2016

Ve dnech 8. a 10. 2. 2016 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Letošní ročník byl poznamenán zvýšenou absencí žáků, a proto se soutěže zúčastnilo méně zájemců než obvykle. 

Výsledky školního kola:

Kategorie ZŠ a NG
1.    Ivana Slivková, IV A
2.    Alena Dreiseitlová, IV A
3.    Jonáš Váverka, IV A
4.    Eliška Hudcová, III A

Kategorie SŠ I
1.    Nela Obadalová, V B
2.    Pavlína Minaříková, V B
3.    Tereza Zbytková, V B

Kategorie SŠ II
1.    Podolinský Ondřej, VII B
2.    Látalová Lucie, VI B

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za účast v soutěži a přeje všem postupujícím hodně štěstí v silné konkurenci v kajském kole.

Výsledky konverzační soutěže v ruském jazyce (2014/2015):


matryoshka-doll-with-russian-troika-russia-nested-doll-babushka-doll-souvenir-present-three-horses-pulling-a-sleigh-jingle-bell 63739996Ústřední kolo (Praha, 9. 4. 2015):

Peřina Miroslav – 5. místo (kategorie SŠ II)

Krajské kolo (OA Mohelnice, 18. 3. 2015):
kategorie SŠ II:
Peřina Miroslav – 1. místo
Podolinský Ondřej – 9. místo

kategorie SŠ I:
Látalová Lucie – 3. místo
Rajtarová Terezie – 5. místo

kategorie ZŠ a NG:
Obadalová Nela – 2. místo
Fuksová Aneta – 5. místo 

Školní kolo (19. a 21. 1. 2015):
kategorie SŠ II:
1. místo - Peřina Miroslav, 4 B
2. místo - Podolinský Ondřej, VI B
3. místo - Jakubíček Jan, VII B

kategorie SŠ I:
1. místo - Látalová Lucie, V B
2. místo - Rajtarová terezie, V B
3. místo - Novotná Alexandra, V A

kategorie ZŠ a NG:
1. místo - Obadalová Nela, IV B
2. místo - Fuksová Aneta, IV B
3. místo - Vicencová Lenka, V B

Úspěch v Ústředním kole Soutěže v jazyce ruském

rj-celost-2015-15-2Po vítězství v krajském kole se žák GJŠ Miroslav Peřina ze třídy 4b letos zúčastnil nejvyššího kola Soutěžě v jazyce ruském v kategorii SŠ II. 

Ústřední kolo se konalo 9. dubna 2015 v Praze, kde soutěžící změřili svoje síly ve čtyřech disciplínách, kterými byly poslechový test, test reálií, mluvený projev a řešení řečových situací. Miroslav obsadil výborné 5. místo.

PK ruského jazyka mu blahopřeje k úspěchu!

M.K.

Školní kolo Konverzační soutěže v RJ

dip-upr2Školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce skončilo s těmito výsledky:

kategorie ZŠ a NG:
1. místo – Grigarová R.
2. místo – Látalová L.
3. místo – Novotná A.

kategorie SŠ I:
1. místo – Peřina M.
2. místo - Zbožínková Š.
3. místo – Podolinský O.

kategorie SŠ II:
1. místo – Průšová T.
2. místo – Sovadinová S.
3. místo - Šeďa J.

Nejlepší žáci budou naši školu reprezentovat ve vyšších kolech.

M.K.

Konverzační soutěž v RJ 2012/13 - výsledky krajského kola

mohelnice 2013-2Do krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce žáci naší školy poslední dobou postupují téměř každoročně. V úterý 27. února proběhlo toto krajské kolo již tradičně na Obchodní akademii v Mohelnici. Naši školu reprezentovali J. Králíková, M. Peřina, S. Sovadinová, J. Šálek a Š. Zbožínková.

Soutěžící absolvovali poslechový test, na nějž navazovala konverzace s členy poroty. Po poledni proběhlo vyhlášení vítězů. S výkony našich žáků můžeme být spokojení, protože Miroslav a Šárka byli druzí a Sylvie třetí ve svých kategoriích.

Marek Küchler

Číst dál: Konverzační soutěž v RJ 2012/13 - výsledky krajského kola

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (2014/15)

mohelnice 2015_02Dne 16. března 2015 se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které se již tradičně konalo na Obchodní akademii v Mohelnici. I přes stále rostoucí počet zúčastněných škol se naši žáci umístili opět na velmi pěkných místech.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie ZŠ a NG je určena pro nejmladší žáky z tercií a kvart, SŠ I je určena pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně. V kategorii SŠ II soutěží žáci, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let.

Číst dál: Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (2014/15)

Školní kolo Konverzační soutěže v RJ 2014/2015

rj-konv 2015Školní kolo proběhlo ve třech kategoriích minulý týden, dnes se konalo vyhlášení výsledků. Nejlepší postupují do krajského kola v Mohelnici.

M.K.

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2014

konv-rj-kk-14Dne 13. března 2014 se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které se již tradičně konalo na Obchodní akademii v Mohelnici. I přes stále rostoucí počet zúčastněných škol se naši žáci umístili opět na velmi pěkných místech.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie ZŠ a NG je určena pro nejmladší žáky z tercií a kvart, SŠ I je určena pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně. V kategorie SŠ II soutěží žáci, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let.

Soutěž se skládala z poslechové části a z části ústní. V ústní části soutěžící konverzovali se členy soutěžní poroty na dané téma a řešili konverzační situace, ve kterých žáci prokazovali schopnost adekvátně reagovat. V ústní části porota vždy hodnotí pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a adekvátnost reakcí.

Poroty v jednotlivých kategoriích byly přísné, ale spravedlivé a neměly jednoduché rozhodování.

Ve velké konkurenci se naši žáci umístili takto:

  • Romana Grigarová – 4. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Lucie Látalová – 6. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Miroslav Peřina – 2. místo v kategorii SŠ I
  • Šárka Zbožínková – 5. místo v kategorii SŠ I
  • Tereza Průšová – 6. místo v kategorii SŠ II
  • Sylvie Sovadinová - 9. místo v kategorii SŠ II

Předmětová komise ruského jazyka děkuje jmenovaným žákům za skvělou reprezentaci školy a přeje jim mnoho dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.