Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Sbírka povídek A. Solženicyna

"Meruňková zavařenina" vychází příští týden. 

M.K.

Dvojjazyčné knihy

V těchto dnech vyšly dvě dvojjazyčné knihy pro zdokonalení se v ruštině: kniha pohádek a detektivní příběh.

 

M.K.

Staré Rusko ve fantasy

Slovnský spisovatel Juraj Červenák vydává v češtině dva romány ze starého Ruska. Žánrově se jedná o fantasy, ale fantasy na pozadí skutečných událostí a s postavami, které reálně existovaly.

 

M.K.

Připomínka bitvy u Borodina

Rusové si připomněli 200 let od jedné z nejdůležitějších bitev 19. století. Podrobnosti v článku ZDE. O události píše i ruský tisk, např. ZDE nebo ZDE

M.K., foto: Rossijskaja gazěta

"Anna Kareninová" - plakát a trailer

Už v zimě jsme informovali o natáčení filmové verze slavného románu L.N. Tolstého. Nyní je k dispozici trailer a plakát.

M.K.

Archeologický nález v Sankt Petěrburgu

O nálezu stříbrného pokladu informovala zatím jenom německy píšící média. Více ZDE.

M.K.

Kniha o některých aspektech ruské kultury

Vyšly "Metamorfózy ruské kultury".

M.K.

Článek v "National Geographic"

V české edici časopisu National Geographic najdete článek o sovětské kosmonautice, jehož součástí je galerie dobových plakátů.  

M.K. 

"Anna Kareninová" - pokračování

Uběhlo teprve pár týdnů a první fotografie z natáčení jsou na světě - ZDE

M.K. 

"Anna Kareninová" - film

Podle zpráv z tisku (např. ZDE) se točí další filmová verze slavného Tolstojova románu. Škoda jenom, že pokud hlavní ženskou roli skutečně hraje Keira Knightleyová, bude to propadák. Situaci v tom případě nezachrání ani skutečnost, že scénář napsal slavný Tom Stoppard, jeden z nejoceňovanějších světových scénáristů a skvělý dramatik

M.K.

Výstava ruského umění v Praze

Příští týden bude v Praze za přítomnosti českého a ruského prezidenta otevřena výstava vzácných předmětů souvisejících s ruskými dějinami a panovníky. Více ZDE.

M.K.

Nové knihy o Rusku

Nedávno vyšlo několik knih zabývajících se Ruskem, jeho dějinami, přítomností nebo kulturou. Objevilo se i několik překladů ruské prózy. 

  

Pokud často čtete knihy v ruštině, můžete si je objednat v ruských internetových ochodech jako jsou Kniga.ru, Ozon.ru nebo Knigirossii.ru.  

M.K.