Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Z ruského pravopisu

Poněkud bizarní článek na jazykové téma se objevil v českých novinách. Je ZDE.

jo

M.K.

Knihy o Rusku

dvojnikVychází monografie o Kateřině Veliké a antologie Dostojevského povídek.

M.K.

"Zrod velmoci"

Zatím poslední kniha o vzniku a počátcích SSSR vyšla ZDE.

M.K.

Kniha o Rusku

Vychází monografie o událostech z konce 1. světové války.

M.K.

Zemřel Boris Strugackij

Druhý z bratří Strugackých, Boris Natanovič, zemřel ve věku 79 let. Více ZDE. Zprávu o jeho smrti přinesla dnes všechna významnější ruská média.

Bratři Strugačtí patří mezi klasiky SF literatury. Jejich romány jsou svým způsobem nepřekonatelné a pro Čechy cenné tím, že vycházely v době, kdy se anglosaská literatura nemohla překládat. V naší zemi snad neexistuje člověk, které by je neznal; generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků s jejich knihami vyrůstala a dospívala. Kdo jejich knihy nečetl, jako kdyby ani nežil. 

Piknik u cesty, Stalker, Les, Je těžké být bohem, Pondělí začíná v sobotu, Poledne, XXII. století, Trojka, Brouk v mraveništi, Hotel U Mrtvého alpinisty a mnohé další jsou díly, která vešla do dějin žánru. 

Odkazy na tvorbu Strugackých jsou např. ZDE a ZDE

Marek Küchler

Seminář pro učitele ruského jazyka

Dne 24. listopadu uspořádalo Ruské kulturní středisko v Praze seminář pro učitele, na kterém s příspěvky a přednáškami vystoupili lektoři z Moskvy, většinou z Puškinova státního institutu ruského jazyka. Současně se zde prezentovala nadace Russkij mir programem činnosti a nakladatelství Russkij jazyk. Kurs svými zajímavými tituly určenými k moderní výuce ruštiny. 

Číst dál: Seminář pro učitele ruského jazyka

Nové ruské filmy

Když se dnes předávaly ceny Oscar, nebyl mezi nominovanými zahraničními filmy ani jeden ruský, což ale neznamená, že se v Rusku nové filmy netočí. V tisku je možné dočíst se o několika novinkách.

Velmi umělecký je Faust, který dostal cenu na festivalu v Benátkách, pro běžného diváka je ale asi víc než náročný. Mámy je příběhem ze současnosti a podle všeho hodně sentimentální, námět je stejně slabý jako u našich produkcí. Šapitó je též ze současnosti. Nejvíc nás při sledování ukázek zaujali Sebevrazi. Našli jsme i dva filmy s pohádkovými názvy. Patrně dosti drsným pohledem pod pokličku Ruska je Popelka. Pohádka Ivan Carevič a Šerý vlk je skutečně jenom pohádka a měla premiéru ještě na konci loňského roku.

Číst dál: Nové ruské filmy

Nové knihy

rus povestiVyšla kniha ruských pověstí a bylin a historické pojednání o Napoleonově tažení do Ruska.

M.K.

Právě vyšlo

  

M.K.

Film "Anna Kareninová" dokončen

Krátký článek vyšel ZDE. Delší ZDE.

  

M.K.

Sbírka povídek A. Solženicyna

"Meruňková zavařenina" vychází příští týden. 

M.K.

Dvojjazyčné knihy

V těchto dnech vyšly dvě dvojjazyčné knihy pro zdokonalení se v ruštině: kniha pohádek a detektivní příběh.

 

M.K.